Guia de fons i col·leccions


Guia de fons i col·leccions


El fons patrimonial, científic i documental del Museu de Ciències Naturals de Barcelona s'ha format al llarg de més de 125 anys d'història a través de llegats, adquisicions i d'una activitat continuada de conservació, investigació i divulgació del patrimoni natural.


Aquesta Guia de fons i col·leccions té per objectiu posar a l'abast de ciutadans i investigadors una eina per facilitar l'ús i la consulta dels materials de zoologia, geologia i botànica conservats al Museu de Ciències Naturals de Barcelona, i a l'Institut Botànic de Barcelona (IBB, centre mixt CSIC - Ajuntament de Barcelona).


Aquí podeu veure la jerarquia de les col·leccions que remeten als departaments o seccions que les custodien i a les persones de contacte. Cada col·lecció disposa d'una fitxa descriptiva basada en l'estàndard Natural Collections Description (NCD) i complementada amb descriptors propis d'altres esquemeas de metadades. Per a accedir als continguts podeu consultar les llistes de col·leccions o institucions, o bé, fer una cerca. Si esteu interessats en consultar o fer ús de las col·leccions consulteu les Condicions d’accés i ús