Guia de fons i col·leccions


Col·lecció de cnidaris procedent de l'Institut de Ciències del Mar (CSIC)

Nom Col·lecció de cnidaris procedent de l'Institut de Ciències del Mar (CSIC)
Nom alternatiu MCNB. Col. cnidaris Institut de Ciències del Mar
Citeu com Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB). Col·lecció de cnidaris procedent de l'Institut de Ciències del Mar (CSIC).
MCNB. Col. cnidaris Institut de Ciències del Mar
Descripció Col·lecció de cnidaris de l'Institut de Ciències del Mar (CSIC) donada al museu en 2012, formada per organismes sencers preservats en líquid i esquelets d'invertebrat en sec. La col·lecció és el resultat material de diferents projectes d'investigació desenvolupats per Josep M. Gili Sardà i altres investigadors en el camp de la taxonomia, l'ecologia i la biogeografia. La donació s'efectua dins de l'acció complementària del Ministerio de Economía y Competitividad (Ref. CGL2011-14605-E), per a la creació de la infraestructura al museu d'una col·lecció científica de cnidaris de referència internacional. Aquest material, juntament amb la col·lecció procedent de la Universidad de Sevilla, donada al museu en el marc de l'esmentat projecte, enriqueix considerablement els fons de la col·lecció, tant des del punt de vista quantitatiu (número de lots) como qualitatiu (diversitat de tàxons i espècimens tipus).
La col·lecció de l'Institut de Ciències del Mar consta de 379 lots corresponents a 160 espècies. L'origen geogràfic de les mostres inclou el Mediterrani occidental (amb abundància de material provinent de les costes de Catalunya), Atlàntic sud-oriental (costes de Sud-àfrica, Namíbia, Angola), Antàrtida (Mar de Weddell), i altres localitats como l'illa de Laing (Papúa-Nova Guinea) o Guinea Bissau.
La cobertura taxonòmica inclou representants de les classes Hydrozoa (79% dels lots), Anthozoa (16%), Scyphozoa (4%) i Cubozoa (1%), amb un total de 17 ordres, entre els quals hi dominen els Siphonophorae, amb més d'un centenar de lots.
La majoria de les mostres reunides són el resultat de diferents campanyes de recol·lecció a bord de vaixells d'investigació oceanogràfica com ara el “Discovery” o el “Polarstern”, al llarg de les últimes dècades. Control documental dels lots a nivell d'inventari.
Procedència El material de la col·lecció és el resultat de diferents projectes de recerca desenvolupats per Josep M. Gili Sardà i altres investigadors durant les últimes dècades, i que inclou nous tàxons descrits per l'autor i col·laboradors, amb els seus corresponents exemplars tipus. Les mostres provinents del sud de l'Atlàntic i de l'Antàrtida, recol·lectades des de finals dels anys 60 al llarg de diverses campanyes (algunes portades a terme a bord dels vaixells oceanogràfics “Discovery” i “Polarstern”), constitueixen el gruix de la col·lecció. L'ingrés al museu de les mostres, originalment dipositades a l'Institut de Ciències del Mar del CSIC, s'ha realitzat en el marc de l'acció complementària del Ministerio de Economía y Competitividad (Ref. CGL2011-14605-E) per a la creació de la infraestructura al museu d'una col·lecció científica de cnidaris de referència internacional (2012).
Regnes Animalia
Abast taxonòmic Anthozoa, Cubozoa, Hydrozoa (strength), Scyphozoa
Noms comuns anemones, cnidaris, coralls, meduses
Abast geoespacial Antàrtida (strength), Atlàntic sud-oriental, Guinea Bissau, Mar de Weddell, Mediterrani occidental, costes de Catalunya, costes de Namíbia, costes de Sud-àfrica, illa de laing (Papúa-Nova Guinea)
Expedicions Campanya Benguela I a Namíbia (1979)
Campanya Benguela II a Namíbia (1980)
Campanya Benguela VI a Namíbia, Sud-àfrica i Walvis Ridge (1984)
Campanya Benguela VII a Namíbia i Sudáfrica (1984)
Campanya Magga Dan, entre Sud-àfrica i l'Antàrtida (1966-1967)
Campanya Valdivia I a Namíbia i Walvis Ridge (1982)
Campanya a bord del Discovery pel sector africà de Weddel Gyre (1979)
Campanya polar ANT IX/2 al vaixell oceanogràfic Polarstern (1990)
Campanya polar ANT X/3 al vaixell oceanogràfic Polarstern (1992)
Recol·lectors Gili Sardà, Josep Maria
[altres]
Tipus de col·lecció Preserved
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus
Criteri d'agrupament Taxonomic
Període de formació 1966-
Estat de desenvolupament Active growth
Extensió de la col·lecció 160 espècies, 379 lots
Estat de documentació Inventari digital a nivell de lot d'espècimens
Classe d'objectes esquelets d'invertebrat, organismes sencers
Mètode de preservació Fluid-preserved, No Treatment
Estat de conservació de McGinley Nivell 4
-no trad- 22-10-2013 (dd-mm-yyyy)
Institució Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció mare Col·lecció científica de cnidaris de referència internacional
Persones associades Miguel Prieto (Documentalista), Francesc Uribe (Conservador),
Col·leccions relacionades Col·lecció de cnidaris procedents de la Universidad de Sevilla

Materials relacionats Gili, J. M., Vervoort, W. & Pagès, F., 1989. Hydroids from the West African coast: Guinea Bissau, Namibia and South Africa. Scientia Marina, 53(1): 67-112.

Pagès, F. & Gili, J. M., 1989. Siphonophores (Cnidaria, Hydrozoa) collected during the "Magga dan" Expedition (1966-67) from Africa to Antarctica. Scientia Marina, 53(1): 53-57.

Pagès, F. & Gili, J. M., 1992. Planktonic Cnidarians of the Benguela Current: Station data. Scientia Marina, 56(1): 113-144.

Pagès, F. & Gili, J. M., 1992. Siphonophores (Cnidaria, Hydrozoa) of the Benguela Current (southeastern Atlantic). Scientia Marina, 56(1): 65-112.

Pagès, F., Bouillon, J. & Gili, J. M., 1991. Four new species of Hydromedusae (Cnidaria, Hydrozoa) from the coast of south-western Africa. Zoologica Scripta, 20(2): 89-98.

Pagès, F., Gili, J. M. & Bouillon, G., 1992. Medusae (Hydrozoa, Scyphozoa, Cubozoa) of the Benguela Current (southeastern Atlantic). Scientia Marina, 56(1): 1-64.

Pagès, F., Pugh, P. R. & Gili, J. M., 1994. Macro- and megaplanktonic cnidarians collected in the eastern part of the Weddell Gyre during summer 1979. Journal of the Marine Biological Association of the United kingdom, 74: 873-894.

Zibrowius, H. & Gili, J. M., 1990. Deep-water Scleractinia (Cnidaria: Anthozoa) from Namibia, South Africa, and Walvis Ridge, southeastern Atlantic. Scientia Marina, 54(1): 19-46.