Atles osteològic

Aquesta és la teva selecció: Animalia
Animalia

Atles osteològic 3D

El Museu de Ciències Naturals de Barcelona posa a l’abast un Atles osteològic 3D generat a partir de la col•lecció de vertebrats. Dins d’aquesta nombrosa col•lecció s’hi troben més de 7.000 exemplars dels que es conserven les parts òssies: esquelets desarticulats, cranis i altres ossos. Aquesta col•lecció conté majoritàriament espècies autòctones d'aus i de mamífers, tot i que també hi són representades espècies al•lòctones. Les imatges 3D són obtingudes al Museu, a vegades en d’altres centres, a partir d’exemplars originals. 

Aquest catàleg d’ossos en línia ofereix la visualització d’espècimens poc accessibles al públic mostrant la gran diversitat morfològica d’aquests materials. Els esquelets són un material amb molt interès, la seva observació i mesura permeten la identificació de restes actuals o fòssils, els estudis anatòmics i de recerca lligats a l’evolució de les espècies i les seves adaptacions al medi. L’estudi dels ossos i les dents permet estimar l’edat, el sexe i l’alçada de l’individu, així com patologies diverses.

L’atles doncs pot ser útil a la comunitat científica, a la comunitat docent i al públic en general. Aquest tipus de col•leccions són estudiades per paleontòlegs, biòlegs, veterinaris i metges que consulten directament els exemplars de la col•lecció.  

Ara aquests materials estaran accessibles a tothom.