NOTES LEGALS

CONDICIONS D'ÚS D'AQUEST LLOC WEB

1. Identificació

El lloc webBioexplora http://www.bioexplora.cat/ gestionat pel Consorcidel Museu de Ciències Naturals de Barcelona (el"Museu"), quina adreça corporativa és Plaça Leonardo da Vinci, 4-5, 08019 Barcelona (Espanya), NIF Q0801897J i adreça de contacte per correu electrònic museuciencies@bcn.cat.

2. En general

Pel fet d'accedir i explorarel contingut d'aquest lloc web, l'usuari accepta sense reserves aquestes condicions d'ús.
Llevat que contravingui la legislació aplicable, el Museu es reservael dret d'alterar i actualitzar la informació continguda en aquest web, en qualsevol moment i sense avís previ, i a canviar la seva configuració, presentació i les condicions d'ús. Els usuaris queden automàticament obligats per aquestes Condicions d'Ús a partir del moment que accedeixen al lloc i hauran d'estar al corrent dels canvis que s'hi produeixin.
Els usuaris accepten que són responsables de la manera en què usin el lloc web, siguin els seus continguts i els seus serveis. Els usuaris també seran responsables davant del Museu i/o altres parts de qualsevol dany que es causi si no es respectes aquestes Condicions d'Ús.

3. Informació sobre les dades

La informació proporcionada pel web prové de l'activitat dels Departaments de Col·leccions i Recerca i del Centre de Documentació del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.
Els comentaris aportats pels usuaris són responsabilitat de qui els transmet, menys en els casos en què des del Museu s'assumeixi la seva validació i s'incorporin a les bases de dades de la pròpia institució

4. Accés al lloc web

El Museu no serà responsable davant dels usuaris pels danys provocats per l'ús d'aquest lloc web ni per qualsevol acció que se n'hagi derivat a partir de la informació proporcionada.
El Museu no serà responsable de cap fallada de seguretat o desconnexió que pugui ocórrer, ni de cap dany que es pugui produir al dispositiu de l'usuari (maquinari i programari) o a qualsevol carpeta i documents emmagatzemats originats per la presència de virus al dispositiu de l'usuari. El Museu tampoc serà responsable de cap mal funcionament del navegador o per l'ús d'una versió no actualitzada del mateix. 

5. Responsabilitat pels enllaços web

El Museu no revisa els llocs web enllaçats a Bioexplora, sinó que són mantinguts per terceres parts fora del control del Museu que tampoc recomana o n'aprova els continguts. El Museu nega de forma expressa cap responsabilitat per qualsevol dany sofert per l'usuari en virtut de la informació trobada en aquests llocs web.

6. Llicències i drets de reproducció

Si no s'indica el contrari els continguts del lloc web Bioexplora es publiquen sota una llicència Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

 Llicència de Creative Commons

Aquesta llicència permet:

 • Copiar i redistribuir els continguts en qualsevol mitjà i format. 
 • Modificar, combinar i construir nous continguts a partir del material llicenciat, amb la condició de:
  • Citar la procedència de forma clara i apropiada i indicar si s'han aplicat modificacions en les dades.
  • Redistribuir les dades amb una llicència equivalent a la referida aquí, sense restriccions addicionals.

Les aportacions al web per part de persones externes al Museu, sigui en forma de comentaris o d'arxius adjunts, es consideren lliures de condicions de reproducció i quedaran sotmeses a les mateixes condicions de reutilització anteriors. 

POLITICA DE PRIVACITAT

1. Objectiu

El Consorcidel Museu de Ciències Naturals de Barcelona (el "Museu") es compromet a protegir la privacitat de tots els usuaris que accedeixen al lloc webBioexplora, http://www.bioexplora.cat/. Els continguts del web són propietat del Museu que els opera, llicencia i controla.
L'usuari pot navegar i usar el web sense haver de donar cap informació personal. El Museu només tindrà accés a les dades personals que hagin estat voluntàriament proporcionades pels usuaris mitjançant els formularis habilitats o havent contactat directament al Museu per correu electrònic o altres mitjans publicats al mateix web.
Si el lloc web recull dades personals mitjançant galetes, l'usuari serà adequadament informat per la Política de Galetes i, quan sigui necessari, per qualsevol altre mitjà requerit legalment.
Aquest document estableix la Política del Museu en relació a com es processen les dades personals recollides al lloc web. L'ús del web implica que l'usuari accepta les declaracions de la Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades com aquí s'indica. Aquesta Política de Privacitat només s'aplica al lloc web Bioexplora i no als llocs web als quals aquest por redireccionar.

2. Control de les dades

D´acord amb l'actual regulació, l'usuari queda informat que les dades personals recollides a través d'aquest lloc web esdevindran part d'un arxiu propietat del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, amb adreça corporativa a Plaça Leonardo da Vinci, 4-5, 08019 Barcelona (Espanya).

3. Propòsit de recollir dades personals

Les dades personals que els usuaris donen al Museu quan contacten a través del lloc web o per correu electrònic seran emprades per assignar una autoria apropiada als comentaris i altres continguts proporcionats pels usuaris.
Les dades d'identificació personal que es recullin a través dels nostres serveis s'utilitzen exclusivament per exercir un control  sobre els continguts aportats per usuaris del web.
D´acord el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d´abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d´aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, no es compartiran les dades personals amb empreses, organitzacions o persones físiques alienes al Consorci del Museu. Excepcionalment es compartirà aquesta informació per:

 • Complir qualsevol requisit previst a la legislació que sigui aplicable o atendre qualsevol requeriment d'un òrgan administratiu o judicial.
 • Detectar, impedir o actuar davant de qualsevol frau, incidència tècnica, de seguretat o en el marc de la investigació de possibles infraccions.
 • Protegir els drets, els béns o la seguretat del web Bioexplora, dels seus usuaris o del públic en general de la manera que ho exigeixi o ho permeti la legislació aplicable.

Qualsevol altre propòsit serà comunicat als usuaris abans de processar les dades personals.

4. Transferència a terceres parts

El Museu no compartirà les dades personals dels usuaris amb terceres parts, excepció feta que:

 • Sigui consistent amb els termes i condicions de la Política de Privacitat.
 • L'usuari consenti la transferència.
 • Es requereixi per acomplir obligacions legals delMuseu.

Les dades dels usuaris seran tractades amb màxima confidencialitat i en compliment amb les mesures de seguretat aplicables.

5. Mesures de seguretat

El Museu adoptales mesures tècniques i organitzatives que siguin necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerides per processar les dades personals. El Museu disposa dels mecanismes necessaris per prevenir qualsevol accés as also the necessary mechanisms in place to prevent, to the extent possible, any unauthorized accesses, thefts, illicit modifications and losses of data.

6. Confidencialitat

En compliment de les regulacions vigents, el Museu es compromet a assumir la seva obligació de mantenir en secret i el seu deure de mantenir i desar de forma confidencial les referides dades.

7. Dades de terceres parts

En el cas que els usuaris proporcionin dades de terceres parts hauran de garantir que han obtingut el previ consentiment de la tercera part i haver informat aquesta de les condicions i els propòsits pels quals el Museu pot usar les seves dades.

8. Qualitat de les dades

Les dades que proporcionin els usuari de ser rigoroses i fiables. Els usuaris també tenen l'obligació de notificar al Museu els canvis que es produeixin respecte les dades proporcionades a fi de mantenir-les actualitzades.

9. Drets sobre les dades

En qualsevol moment els usuaris poden exercir els drets a l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades processades d'acord amb la legislació actual. Per fer-ho efectiu poden enviar una comunicació on s'especifiqui quin dret es vol exercir a museuciencies@bcn.cat, amb una còpia adjunta del seu document d'identitat..
El Museu solament retindrà les dades dels usuaris durant el període de temps necessari per acomplir amb els propòsits anunciats. Quan les dades personals no siguin necessàries per aquests propòsits, si la llei aplicable no regula res en contra, quedaran bloquejades.

10. Actualització de la Política de Privacitat

Sempre que no contravingui la legislació aplicable, el Museu pot modificar i actualitzar la Política de Privacitat en qualsevol moment sense avís previ als usuaris. Els usuaris són animats a revisar la Política de Privacitat a fi d'estar al corrent dels canvis que s'hi puguin produir. 

POLITICA DE GALETES O COOKIES

Què són les galetes?

Una galeta és un fitxer que inclou petita quantitat de dades que es descarreguen i instal·len en un dispositiu durant la navegació per una pàgina web. En vistes posteriors de la pàgina web, les galetes es tornen al lloc web original, o per altres llocs web que reconeixen aquesta galeta. Les galetes o cookies són útils perquè permeten emmagatzemar i recuperar informació sobre el nombre de visitants, els usuaris i els dispositius dels hàbits de navegació i, depenent de la informació que contenen i la forma en què els usuaris utilitzen el dispositiu, poden ser també útils per reconèixer els usuaris. Més informació sobre les galetes es pot trobar a www.allaboutcookies.org.

Quin tipus de galetes d'utilitzar aquest lloc web?

El lloc web http://www.bioexplora.com (el "Lloc Web") utilitza els següents tipus de galetes:

1. Basada en la durada

a. Galetes de sessió: només existeixen durant la sessió que l'usuari obre en visitar la pàgina web. Desapareixen del dispositiu quan l'usuari tanca el navegador o apaga el dispositiu. Si l'usuari ha optat per identificar-se utilitzant altres mecanismes habilitats, es fan servir galetes de sessió que contenen informació encriptada per diferenciar-lo d'altres usuaris.

b. Galetes persistents: queden emmagatzemades al dispositiu de l'usuari després de tancar el navegador o apagar el dispositiu. S'activen cada cop que l'usuari visita el lloc web que va crear la galeta en particular. En visitar el lloc web, un identificador únic és assignat a lusuari, que sassocia a una galeta persistent que es descarrega al seu navegador.

2. Sobre la base de l'entitat que instal·la les galetes

a. Galetes pròpies - la informació obtinguda a través d'aquestes galetes és administrat per bioexplora per tal de prestar el servei sol·licitat per l'usuari.

b. Les galetes de tercers - la informació obtinguda a través d'aquestes galetes pertany a Google, Inc.

3. Depenent de la finalitat de la instal·lació d'aquestes galetes 

a. Galetes tècniques: permeten a l'usuari navegar i utilitzar les diferents opcions i serveis oferts al lloc web, com ara control del trànsit i comunicació de dades, identificació de sessió, sol·licituds d'informació, visualització de vídeos, ús d'elements de seguretat durant la navegació o emmagatzematge, divulgació o ús compartit de contingut.

b. Galetes analítiques: registren el nombre de visitants, mesuren i analitzen estadísticament l'activitat dels usuaris i creen perfils de navegació que permeten introduir millores al lloc web.

La següent és una breu descripció de les galetes utilitzades en el lloc web i els seus efectes:

ENTITAT LEGAL NOM TIPOLOGIA PROPÒSIT DURACIÓ
Google, Inc. _ga Analítica Distingeix usuaris del lloc web 2 anys
Google, Inc. _gat Analítica Accelera la taxa de peticions 10 minuts
Bioexplora PHPSESSID Tècnica Identifica usuaris del lloc web Sessió
Bioexplora bioexplora_cookies Tècnica Identifica l'acceptació de galetes 90 dies

Segons el notificat en l'encapçalament de la pàgina principal, se suposa que l'usuari accepta la instal·lació i la utilització de les galetes s'esmenten en aquesta secció si continuen la navegació a través del lloc web. Si els usuaris es neguen a instal·lar aquest cookies o si tenen la configuració d'acceptar galetes desactivades, de consentir que la navegació a través de diferents seccions del lloc web pot ser limitada. No obstant l'anterior, en cap cas la falta d'instal·lació de qualsevol galeta impedeix l'exercici abans de bioexplora cap dels drets reconeguts legalment.

Com desactivar o eliminar les galetes?

Els usuaris poden acceptar la instal·lació d'aquestes galetes, així com de desactivació, bloquejar o eliminar aquestes galetes en qualsevol moment, utilitzant la configuració del navegador:

Configuració de galetes a Internet Explorer - http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Configuració de galetes a Firefox -  https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Configuració de galetes a Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Configuració de galetes a Safari - https://support.apple.com/en-gb/HT201265
Configuració de galetes a Windows Phone - http://www.windowsphone.com/en-us/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings

Actualització de política de galetes

La Fundació es reserva el dret a modificar la present Política de galetes per tal de complir amb els requisits legals o per tal d'adaptar-lo al tipus de galetes utilitzades en aquest lloc web, sol·licitar el consentiment informat dels usuaris quan la llei ho requereix.

CITACIÓ

Es recomana la citació següent:

[Nom de la pàgina web], Bioexplora, Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, http://www.bioexplora.cat [data de la consulta].