Panoràmiques
Les fotografies panoràmiques persegueixen captar amb sensació de volum l'espai que ens envolta.

Lorem ipsum....
Sala d'exposicions del Museu de Zoologia de Barcelona. Narcís Rovira, 2009