Taxomap

Què és Taxo&Map?

Taxo&Map és una aplicació dissenyada per a la immersió en les dades de les col·leccions del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, MCNB.
Taxo&Map ofereix unes opcions de consulta complementàries a les proporcionades per altres vies. La informació de les col·leccions de l'MCNB es pot consultar en línia des de diversos webs. La manera més directa de fer-ho és a través d’un servei tradicional de cerca mitjançant formulari. El Museu dóna suport a diversos portals que agreguen informació de biodiversitat de diverses fonts. El fons del Museu és consultable al portal GBIF, en l’actualitat el més universal, obert i gratuït. En els dos casos referits, la cerca d’informació parteix de les condicions prèvies plantejades per qui fa la consulta; després vénen els resultats. Taxo&Map segueix una estratègia inversa. En primer lloc es visualitza tota la informació i a partir d’aquí l’usuari practica moviments de zoom i desplaçaments en l’àmbit geogràfic i taxonòmic fins a seleccionar les dades que desitja observar o exportar. Taxo&Map és el resultat d’unir dues ambicions:   La voluntat del Museu de mostrar les dades de les col·leccions en condicions de cerca més especulativa.
La capacitat de disseny i d’anticipar necessitats i funcions que han demostrat els socis tecnològics del projecte. Desenvolupament de l'aplicació Versió 1.0: Geodata Sistemes S.L. www.geodata.es Versió 1.1. i posteriors: Martí Pericay  
Contacte amb relació al projecte Francesc Uribe Museu de Ciències Naturals de Barcelona furibe@bcn.cat