Guia de fons i col·leccions


Col·lecció Minera

Nom Col·lecció Minera
Descripció És la col·lecció provinent de la exposició inaugurada el 1904 de Minería y Trabajos hidráulicos de Cataluña e Islas Baleares, con un anexo de carácter internacional para máquinas y material aplicable a las industrias Minera, Metalúrgica, Hidráulica y Eléctrica. Va estar organitzada per Fomento del Trabajo Nacional per a donar a conèixer la riquesa minera de Catalunya i de les Illes Balears. El material va ingressar al Museu el 1905 (Gómez-Alba, 2001).

La col·lecció de petrologia té inventariats 32 exemplars, tot ells situats a Espanya. Consta de 22 roques sedimentàries i 10 ígnies.
Tipus de col·lecció Geological
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus No
Criteri d'agrupament Cultural
Estat de desenvolupament Closed