Guia de fons i col·leccions


Col·lecció d'oligoquets terrestres reunida per Oleguer Escolà

Nom Col·lecció d'oligoquets terrestres reunida per Oleguer Escolà
Nom alternatiu MCNB. Col. oligoquets terrestres Escolà
Citeu com Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB). Col·lecció d'oligoquets terrestres reunida per Oleguer Escolà
MCNB. Col. oligoquets terrestres Escolà
Descripció Col·lecció formada per oligoquets terrestres (fílum anel·lids) recol·lectats per Oleguer Escolà (antic conservador d'artròpodes del Museu) i col·laboradors al llarg del període 1964-2001. Consta de 552 espècimens preservats en alcohol etílic de 70º, agrupats en 322 lots, la majoria pertanyents a la família Lumbricidae (gairebé el 70 % dels lots identificats). També hi trobem representants de les famílies Glossoscolecidae, Megascolecidae, Haplotaxidae i Enchytraeidae. Una part important de la col·lecció ha estat revisada i identificada a nivell d'espècie per Darío J. Díaz Cosín i Dolores Trigo Aza, especialistes del Departament de Zoologia de la Universidad Complutense de Madrid.
L'abast geogràfic s'estén principalment a la península Ibèrica, amb abundància de fauna de Catalunya (un 60 % dels lots) i Pirineu aragonès. La col·lecció es completa amb mostres puntuals procedents d'altres territoris d'Espanya, Marroc, Perú i del centre d'Europa.
Un punt fort de la col·lecció és l'origen dels exemplars, recol·lectats majoritàriament en ambients subterranis, resultat de les campanyes bioespeleològiques portades a terme per Escolà i col·laboradors (que en conjunt representen més del 75 % dels lots).
Tota la col·lecció registrada, documentada i informatitzada a nivell de lot d'espècimens. Les dades de la col·lecció poden consultar-se en línia a través del web del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.
Procedència La col·lecció d'oligoquets reunida per Oleguer Escolà és el resultat de l'activitat desenvolupada per l'autor al Museu de Ciències Naturals de Barcelona (com a conservador del Departament d'Artròpodes, en la seva última etapa professional). Una part considerable dels exemplars foren recol·lectats en ambients subterranis, al llarg de les nombroses campanyes bioespeleològiques efectuades entre la década dels anys 1960 i 2000 (període de formació de la col·lecció), principalment a Catalunya, però també a la resta d'Espanya i a l'Àtles marroquí. Al marge de les recol·leccions efectuades pel propi Escolà (gairebé un 90 % dels lots), hi trobem aportacions d'altres bioespeleòlegs i col·laboradors vinculats amb el Museu (entre d'altres, Lluís Auroux, Jordi Comas, Agustí Meseguer, Carme Picañol o Montserrat Ubach).
La revisió del material a la dècada de 1980 per Darío J. Díaz Cosín i Dolores Trigo Aza, especialistes de la Universidad Complutense de Madrid, i la publicació dels resultats, afegeix interès científic a la col·lecció, donat el nombre escàs d'estudis sobre fauna subterrània d'aquest grup.
Al llarg de l'any 2014 s'ha completat l'ordenació de la col·lecció i la documentació i informatització a nivell de lot d'espècimens.
Regnes Animalia
Abast taxonòmic Enchytraeidae, Glossoscolecidae, Haplotaxidae, Lumbricidae (strength), Megascolecidae, Oligochaeta
Noms comuns cucs de terra
Abast geoespacial Catalunya (strength), Espanya, Marroc, Perú, Pirineu aragonès, Pirineu català
Recol·lectors Amat, Jordi
Auroux Poblador, Lluis
Badia, P.
Bley, J.
Chapman, Philip
Comas Navarro, Jordi
Escolà Boada, Oleguer
Inglés, A.
Macià, R.
Meseguer, Agustí
Miravitlles, Antoni
Picañol, Carme
Ubach, Montserrat
[altres]
Tipus de col·lecció Preserved
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus No
Criteri d'agrupament Taxonomic
Període de formació 1964-2001
Estat de desenvolupament Closed
Extensió de la col·lecció 322 lots, 552 espècimens
Estat de documentació Control documental del 100% dels lots (registre, inventari i informatització a Museum Plus). Identificació a nivell d'espècie per a la majoria dels lots, efectuada per D. J. Díaz Cosín i D. Trigo Aza (Universidad Complutense de Madrid).
Classe d'objectes animals sencers
Mètode de preservació Fluid-preserved
Preparació i conservació Tot el material es conserva en alcohol etílic de 70º. Millora de les condicions de conservació originals (canvi de contenidors, reposició del preservant i reubicació de les mostres a l'espai d'emmagatzematge).
Estat de conservació de McGinley Nivell 8
-no trad- 16-10-2014 (dd-mm-yyyy)
Institució Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Persones associades Miguel Prieto (Documentalista), Francesc Uribe (Conservador),
Accés als ítems Col·leccions en línia de Zoologia (MCNB) / Online Zoological Collections (MCNB)
Col·leccions relacionades col·lecció de mol·luscs terrestres d'Oleguer Escolà

Materials relacionats Trigo, D., Souto, B. F. & Díaz Cosín, D. J., 1989. Lombrices de tierra de la colección del Museu de Zoologia de Barcelona. Miscel·lània Zoològica, 13: 27-35.