Terrestrial molluscs of Catalonia

La variabilitat de mol·luscs continentals a Catalunya representa un component significatiu en termes de riquesa biològica. El projecte Mol·luscs continentals de Catalunya impulsa la difusió i el reconeixement de les espècies de cargols i llimacs detectades en aquest territori.

Read more

Categories

Search

Tiles