Guia de fons i col·leccions


Col·lecció Vidal

Nom Col·lecció Vidal
Descripció Dins de la nombrosa col·lecció geològica i paleontològica que Lluís Marià Vidal i Carreras va donar a la Junta de Ciències Naturals, dipositada al Museu Martorell el 1922, tenim inventariats 235 exemplars. Totes les mostres són de Catalunya, majoritàriament de Lleida i Girona. Destaca l’alta presència de mostres de la Vall d’Aran i de les dues comarques del Pallars. Litològicament dominen les roques orgàniques (53 ex), els granits, els marbres i les fil·lites.
Tipus de col·lecció Geological
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus No
Criteri d'agrupament Cultural
Estat de desenvolupament Closed