Guia de fons i col·leccions


Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de petrologia

Nom Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Nom de les subunitats Departament de petrologia
Acrònim MCNB-MGB-PER
Tipus d'institució Museum
Descripció La col·lecció petrològica del Museu està formada per exemplars de roques variades de diferents procedències (més de 14.000 registres), una col·lecció de làmines primes per a l'estudi de les roques al microscopi polaritzant (més de 6.000 preparacions), i una col·lecció de 33 grans blocs petris exposada a l'exterior del Museu Martorell (Antic museu de geologia). Dins de la col·lecció de roques s'ha creat una subcol·lecció de sorres que conté aproximadament 100 exemplars.

L'origen de la col·lecció es remunta als inicis del propi Museu (finals del s. XIX) i ha continuat ampliant-se fins als nostres dies com a resultat del treball de camp de la secció de petrologia i de les donacions d'institucions i personal extern del museu.
Adreça Parc de la Ciutadella
Codi postal 08003
Ciutat Barcelona
Estat/regió Catalunya
País Spain
Telèfon +34 93 256 21 85
Fax +34 93 319 93 12
Correu electrònic museuciencies@bcn.cat
Logo
Pàgina web https://museuciencies.cat/area-cientifica/departaments-cientifics/petrologia/