Condicions d'accés i ús

Declaració de drets

Les col•leccions del Museu de Ciències Naturals de Barcelona consten de col•leccions de geologia, botànica, zoologia i el Gabinet Salvador. Actualment el Museu és un Consorci format per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. Actualment les col•leccions són íntegrament patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona, que conserva el fons en diferents edificis de la ciutat.

Drets d'accés

Totes les col•leccions estan obertes a la consulta científica. Les col•leccions també poden formar part d’exposicions externes i d’altres tipus d’activitats culturals. Les consultes científiques tenen lloc a les pròpies instal•lacions del Museu, al Castell dels Tres Dragons en el cas de col•leccions zoològiques, al Museu Martorell en el cas de les col•leccions geològiques i els herbaris i el Gabinet Salvador a l'IBB. Es porten a terme acordant dia i hora amb el conservador responsable.

Una part de les col•leccions està exposada al Museu Blau de Barcelona formant part de l’exposició de referència “Planeta Vida”.

Per a més informació sobre les condicions d'accés, consulteu la pàgina web del Museu de Ciències Naturals de Barcelona o de l'Institut Botànic de Barcelona.

Condicions d'ús

En tots els articles científics o de divulgació fruit de recerques realitzades total o parcialment amb materials de la col•lecció s’ha de indicar el nom del Museu. I enviar una còpia del treball al Museu. 

La cessió de mostres amb motiu d'anàlisi està subjecte a la valoració per part del conservador corresponent.

Per a més informació sobre les condicions d'ús, consulteu la pàgina web del Museu de Ciències Naturals de Barcelona o de l'Institut Botànic de Barcelona.