Guia de fons i col·leccions


Col·lecció de mol·luscs marins de Filipines

Nom Col·lecció de mol·luscs marins de Filipines
Nom alternatiu MCNB. Col. mol·luscs marins Filipines
Citeu com Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB). Col·lecció de mol·luscs marins de Filipines
MCNB. Col. mol·luscs marins Filipines
Descripció Col·lecció de mol·luscs marins procedents de l'arxipèlag de les Filipines, integrada per conquilles en sec, a excepció d'un exemplar sencer d'Argonauta argo que es conserva en alcohol etílic de 70º. Consta d'uns 10000 exemplars agrupats en 3570 lots. El gruix de la col·lecció el formen els gastròpodes i els bivalves, amb una representació puntual de cefalòpodes, poliplacòfors i escafòpodes (una vintena de lots en total). Àmplia cobertura taxonòmica per als gastròpodes i bivalves.
La major part del material pertany a les col·leccions històriques del Museu (col·lecció fundacional de Francesc Martorell i col·leccions d'Artur Bofill, Joan Baptista d'Aguilar-Amat, Joan Rosals, Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, Manuel de Chía, Baltasar Serradell i Institut Jaume Balmes, entre d'altres). També hi trobem mostres donades al Museu per Adolfo de Reynoso (1882).
Tota la col·lecció registrada, documentada i informatitzada a nivell de lot d'espècimens. Les dades d’una part de la colecció (actualment minoritària) poden consultar-se en línia a través del web del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i del portal GBIF. Una representació de la fauna marina de les Filipines ha estat exhibida a les exposicions permanents del Museu; actualment s'exhibeix al Museu Blau un conjunt format per exemplars pertanyents a 18 lots.
Procedència Les mostres més antigues pertanyen a la col·lecció conquiliològica de Francesc Martorell i Peña, com a part de la col·lecció fundacional del Museu Martorell (1879). També cal destacar alguns lots donats poc després per Adolfo de Reynoso (1882). Les col·leccions d'Artur Bofill, Joan Baptista d'Aguilar-Amat i Joan Rosals, que representen un increment notable dels fons del Museu (entre 1917 i 1920), aporten també una quantitat important de mol·luscs marins de Filipines. A aquelles s'afegeix el material procedent d’altres col·leccions històriques ingressades posteriorment: hi destaquen la de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (cedida en dipòsit al Museu en 1925), i les col·leccions de Manuel de Chía (1923), Baltasar Serradell (1931), José Giner Marí (1932) i Institut Jaume Balmes (1936). La col·lecció de la Reial Acadèmia inclou, entre d'altres, aportacions d'Eduard Cháquert, Eusebi Mas, José María Salvañá i Jaume Basté (font d'ingrés, aquest últim, de l'única mostra en líquid, corresponent a un exemplar d'Argonauta argo).
Sota la direcció d’Artur Bofill i Poch primer (1891-1929), i de Joan Baptista d’Aguilar-Amat després (1929-1936), la secció de malacologia experimenta un procés de reorganització dels seus fons, amb la integració de les col·leccions i la revisió de la nomenclatura, tot i conservant les etiquetes originals.
Des de 1997 el conservador del departament d’Invertebrats no Artròpodes és Francesc Uribe; al llarg d’aquesta etapa s’ha completat l’inventari i la informatització dels fons de la col·lecció a nivell de lot d’espècimens.
Regnes Animalia
Abast taxonòmic Bivalvia (strength), Cephalopoda, Gastropoda (strength), Polyplacophora, Scaphopoda
Noms comuns bivalves marins, cefalòpodes, escafòpodes, gastròpodes marins, mol·luscs marins, poliplacòfors
Abast geoespacial Manila, Surigao, Zambales, Zamboanga, arxipèlag de Bisayas, arxipèlag de les Filipines, illa de Catanduanes, illa de Cebú, illa de Leyte, illa de Luzon, illa de Marinduque, illa de Masbate, illa de Mindanao, illa de Mindoro, illa de Negros, illa de Palawan, illa de Panay, illa de Sàmar, illa de Tablas, illa del Corregidor
Recol·lectors [desconeguts]
Tipus de col·lecció Preserved
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus No
Criteri d'agrupament Spatial
Període de formació ca. 1882-
Estat de desenvolupament Passive growth
Extensió de la col·lecció 10000 espècimens, 3570 lots
Estat de documentació Control documental del 100% dels lots (registre, inventari i informatització). La majoria del material pendent de revisió: identificació a nivell d'espècie efectuada a partir de les etiquetes originals (nomenclatura actualitzada per a les mostres documentades en Museum Plus).
Classe d'objectes conquilles, organismes sencers
Mètode de preservació Fluid-preserved, No Treatment
Preparació i conservació Material encapsat i/o embolcallat amb elements de protecció, en contenidors individuals. Programa de control de les condicions ambientals als espais d'emmagatzematge.
Estat de conservació de McGinley Nivell 8
-no trad- 22-07-2013 (dd-mm-yyyy)
Institució Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció mare Col·lecció de mol·luscs de Filipines
Col·lecció de mol·luscs marins
Persones associades Miguel Prieto (Documentalista), Francesc Uribe (Conservador),
Accés als ítems MCNB Mollusca GBIF online database (date when consulted) (accessed through GBIF data portal, http://data.gbif.org/datasets/resource/9125, 2013-09-04)
Col·leccions en línia de Zoologia (MCNB) / Online Zoological Collections (MCNB)
Materials relacionats Bofill i Poch, A., 1917. La colecció Rosals. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 2: 193-196.

Martorell, M. & Bofill, A., 1888. Catálogo de la colección conchiológica que fué de D. Francisco Martorell y Peña legada por dicho señor á la ciudad de Barcelona y existente en el Museo Martorell de la propia ciudad. Barcelona. 94 pp.