Guia de fons i col·leccions


Col·lecció d'espècimens tipus d'invertebrats no artròpodes

Nom Col·lecció d'espècimens tipus d'invertebrats no artròpodes
Nom alternatiu MCNB. Col. tipus invertebrats no artròpodes
Citeu com Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB). Col·lecció d'espècimens tipus d'invertebrats no artròpodes
MCNB. Col. tipus invertebrats no artròpodes
Descripció Col·lecció formada per espècimens tipus d'invertebrats no artròpodes preservats en sec, en alcohol etílic, en preparacions microscòpiques i en stubs per a SEM. Consta d'uns 2400 exemplars pertanyents a 156 tàxons, agrupats en 326 lots. La col·lecció inclou fauna continental i marina dels fílums Briozoa, Cnidaria, Mollusca, Nematoda i Platyhelmintha. El grup millor representat quantitativament és el dels mol·luscs continentals (70% dels lots i 80% dels tàxons), seguit dels cnidaris i dels altres fílums.
L'abast geogràfic és ampli. Les mostres de mol·luscs continentals provenen majoritàriament de la península Ibèrica (sobretot de Catalunya), amb alguns elements del Marroc. L'origen de la resta de fauna és més divers: Mediterrània, sud de l'Atlàntic i Antàrtida pel que fa als grups marins; península Ibèrica, Itàlia, Tanzània o Tailàndia (cucs paràsits dels fílums Nematoda i Platyhelmintha).
Els lots més antics (mol·luscs continentals) pertanyen a les col·leccions històriques del Museu com ara les d'Artur Bofill, Joan Baptista d'Aguilar-Amat, Joan Rosals i Manuel de Chía, entre d'altres. El material més recent prové de col·leccions o mostres donades durant els últims anys: Luis Gasull i Miquel Bech (col·leccions malacològiques); Institut de Ciències del Mar del CSIC, Universidad de Sevilla (col·leccions de referència de cnidaris i briozous); Universitat de Barcelona (mostres de nemàtodes i platihelmints). Les campanyes de recol·lecció clàsiques dels malacòlegs vinculats al Museu, d'una banda, i les expedicions i projectes de recerca d'universitats i institucions científiques, de l'altra, han aportat el gruix dels espècimens tipus dipositats al Museu.
Tota la col·lecció registrada, documentada i informatitzada a nivell de lot d'espècimens. Les dades d'una part de la col·lecció poden consultar-se en línia a través del web del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, de l'espai de consulta Wikicollecta (web Bioexplora) i del portal GBIF, així com a través dels catàlegs de tipus fins ara publicats. Els espècimens tipus de la col·lecció han estat incorporats a ZooBank (registre oficial de nomenclatura zoològica).
Procedència La formació de la col·lecció de tipus s'inicia a finals de la dècada de 1990, com a línia prioritària dins del Departament d'Invertebrats no Artròpodes, sota la direcció de Francesc Uribe.
En el cas dels mol·luscs, el grup més important quantitativament, trobem espècimens tipus en sec de col·leccions històriques com les d'Artur Bofill, Joan Baptista d'Aguilar-Amat, Joan Rosals, Manuel de Chía, i Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Aquestes col·leccions, amb els seus corresponents espècimens tipus, van quedar fusionades com a resultat de la reorganització de la secció de malacologia del Museu, sota la direcció d’A. Bofill i Poch primer (1891-1929), i de J. B. d’Aguilar-Amat després (1929-1936). La localització, segregació i documentació de les sèries típiques portada a terme recentment des del departament, així com la validació i introducció d'actes nomenclaturals (per part del malacòleg A. Martinez-Ortí), han estat part fonamental de l'organització de la col·lecció de tipus de mol·luscs. Altres fonts importants d'ingrés han estat les col·leccions de L. Gasull i M. Bech (autors de la majoria dels nous tàxons inclosos), que han seguit un procés semblant quant a la gestió dels seus tipus. Les aportacions més recents inclouen donacions de tàxons descrits per C. R. Altaba, J. Corbella, B. Kokshoorn, A. Martínez-Ortí, C. Prieto y A. I. Puente, entre d'altres (amb mostres en sec i en líquid).
Els tipus d'invertebrats no mol·lusc han estat donats al Museu durant els darrers anys per investigadors adscrits a institucions com la Universitat de Barcelona (nemàtodes i platihelmints paràsists), Institut de Ciències del Mar del CSIC i la Universidad de Sevilla (briozous i cnidaris), amb el suport, en el cas dels cnidaris, de l'acció complementària del Ministerio de Economía y Competitividad (Ref. CGL2011-14605-E). Entre els autors dels nous taxons (i donadors alhora) figuren J. C. Casanova, J. M. Gili, O. González-Moreno, M. Gracenea, P. López-González, T. Madurell, A. Ribas i M. Zabala.
La col·lecció de tipus inclou mostres recol·lectades als llarg de diferents campanyes i expedicions, des de les campanyes de recol·lecció clàsiques del Museu a Catalunya i al Marroc Occidental, fins les expedicions oceanogràfiques al sud de l'Atlàntic i a l'Antàrtida, efectuades per membres de l'Institut de Ciències del Mar i de la Universidad de Sevilla.
La difusió de la col·lecció s'ha efectuat a través del web del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, de l'espai de consulta Wikicollecta (web Bioexplora) i del portal GBIF, així com a través dels catàlegs de tipus fins ara publicats. Els espècimens tipus han estat incorporats a ZooBank (registre oficial de nomenclatura zoològica).
Regnes Animalia
Abast taxonòmic Briozoa, Cnidaria, Mollusca, Nematoda, Platyhelmintha
Noms comuns cargols, cargols d'aigua dolça, cargols terrestres, coralls, cucs, cucs plans, cucs rodons, llimacs, meduses
Abast geoespacial Andorra, Antàrtida (strength), Atlàntic sud, Catalunya (strength), Espanya (strength), Illes Balears (strength), Itàlia, Mar Mediterrània, Marroc, Península Ibèrica (strength), Pirineus Ibèrics (strength), Tailàndia, Tanzània
Expedicions Campanya Africana 045 Cruise
Campanya Benguela VI a l'Atlàntic sud-oriental
Campanya Cape Egg and Larval Programme (CELP)
Campanya INDEMARES I
Campanya INDEMARES VI
Campanya a l'Antàrtida ANT XIX/5-LAMPOS
Campanya a l'Antàrtida ANT XV/3-EASIZ 2
Campanya a l'Antàrtida ANT XVII/3-EASIZ 3
Campanya a l'Antàrtida ANT XXI/2-BENDEX
Expedició del Museu al Marroc Occidental
Recol·lectors Aguilar-Amant, Joan Baptista d'
Alonso, María Rosario
Altaba, Cristian, R.
Altimira Aleu, Carles
Altonaga, Kepa
Aten, D.
Auroux Poblador, Lluís
Bataller i Calatayud, Josep R.
Bech i Taberner, Miquel
Bellés Ros, Xavier
Bofill i Poch, Artur
Borredà, Vicent
Bos, M. M.
Bros Catón, Vicenç
Cobos Sánchez, Antonio
Codina i Ferrer, Ascensi
Corbella Alonso, Jordi
De Fez Sánchez, Siro
Erkelens, Inge
Escolà Boada, Oleguer
Español i Coll, Francesc
Fagot, Paul
Fernández, Guillem
Ferrer Bravo, Mariano
Font i Quer, Pius
Gasull Martínez, Luis
Gili Sardà, Josep Maria
Girardi, Henri
Gofas, Serge
González Moreno, Olga
González Silvestre, Josep Vicent
Graak, Wolfgang
Gros, Enric
Guillén Mestre, Glòria
Gómez Moliner, Benjamín J.
Herrero-Borgoñón, J. J.
Ibáñez, Miguel
Kobelt, Wilhelm
Kokshoorn, Bas
Lindenburg, P.
López Alabau, Antonio
Manga González, María Yolanda
Martínez Ortí, Alberto
Muntaner, A.
Ortiz de Zárate López, Adolfo
Ortiz de Zárate Rocandio, Antonio
Pipó, Francisca
Prieto Sierra, Carlos Enrique
Puente Martínez, Ana isabel
Pérez Ferrer, Antonio
Ramírez, Fermí
Ribas Salvador, Alexis
Schoor, M. van
Valledor de Lozoya, Arturo
Vayreda, Pedro
Viader, J. Maria
[altres]
Tipus de col·lecció Preserved
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus
Criteri d'agrupament Taxonomic
Període de formació 1990-
Estat de desenvolupament Passive growth
Extensió de la col·lecció 156 tàxons, 2400 espècimens, 326 lots
Estat de documentació Control documental del 100% dels lots (registre, inventari i informatització). Validació, actualització de l'estatus taxonòmic i introducció dels actes nomenclaturals necessaris per als tipus de la col·lecció malacològica antiga.
Classe d'objectes animals sencers, colònies, conquilles, esquelets d'invertebrat
Mètode de preservació Fluid-preserved, No Treatment, SEM stub, Slide mount
Preparació i conservació Material en sec encapsat i embolcallat amb elements de protecció, en contenidors individuals. Incorporació d'etiquetes impreses en Tyvek. Controls periòdics de la qualitat del preservant per a les mostres en líquid. Programa de control de les condicions ambientals als espais d'emmagatzematge.
Estat de conservació de McGinley Nivell 8
-no trad- 22-10-2014 (dd-mm-yyyy)
Institució Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Subcol·leccions Col·lecció d'espècimens tipus de mol·luscs
Persones associades Miguel Prieto (Documentalista), Francesc Uribe (Conservador),
Accés als ítems MCNB Mollusca GBIF online database (date when consulted) (accessed through GBIF data portal, http://data.gbif.org/datasets/resource/9125, 2013-09-04)
WIKICOLLECTA. Espai de consulta de col·leccions destacades del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.
Col·leccions en línia de Zoologia (MCNB) / Online Zoological Collections (MCNB)
Materials relacionats Bech, M., 1993. Descripción de nuevas especies para la malacofauna ibérica. Butlletí del Centre d'Estudis de la Natura del Barcelonès-Nord, 2(3): 271-277.

Bofill, A. & Haas, F., 1920. Estudi sobre la malacologia de les valls pirenaiques. II. Vall del Noguera Ribagorçana. Treballs del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, 2: 5–99.

Bofill, A., 1886. Contributions a la faune malacologique de la Catalogne. I. Bulletin de la Société Malacologique de France, 3: 151-164.

Bouillon, J., Pages F. & Gili J.M., 2001. New species of benthopelagic hydroidomedusae from the Weddell Sea. Polar Biology, 24(11): 839-845.

Corbella, J., Alba, D.M., Tarruella, A., Guillén, G. & Prats, L., 2009. Noves espècies de Moitessieria Bourguignat, 1863 (Neotaenioglossa: Rissooidea: Moitessieriidae) de la Font del Racó de la Pastera (Ulldemolins, el Priorat, Catalunya, Espanya). Spira, 3(1): 59-86.

Fagot, P., 1884. Contribution a la faune malacologique de la Catalogne. Annales de Malacologie, 2: 169–194.

Fagot, P., 1887–1888. Contribuciones a la fauna malacológica de Aragón. Catálogo razonado de los Moluscos del Valle del Éssera. Crónica Científica, 10–11: 345–484, 31–198.

Gasull, L., 1963. Descripción de unas nuevas formas del género Helicella (Xeroplexa) de Baleares. Boletín de la Sociedad de Historia Natural de Baleares, 9: 81-92.

Gittenberger, E., 1973. Beiträge zur kenntnis der Pupillacea III. Chondrinidae. Zoologische Verhandelingen, 127: 1-267.

Gracenea, M. & González-Moreno, O., 2002. Life Cycle of Brachylaima mascomai n. sp. (Trematoda: Brachylaimidae), a Parasite of Rats in the Llobregat Delta (Spain). Journal of Parasitology, 88(1): 124-133.

Kokshoorn, B. & Gittenberger, E., 2010. Chondrinidae taxonomy revisited: New synonymies, new taxa, and a checklist of species and subespecies (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata). Zootaxa 2539: 1-62.

Madurell, T., Zabala, M., Domínguez-Carrío, C. & Gili, J.M., 2013. Bryozoan faunal composition and community structure from the continental shelf off Cap de Creus (Northwestern Mediterranean). Journal of Sea Research, 83: 123-136.

Martínez-Ortí, A. & Uribe, F., 2008. Los ejemplares tipo de las colecciones malacológicas del Museu de Ciències Naturals de Barcelona y del Museu Valencià d'Història Natural. Arxius de Miscel·lània Zoològica, 6: 1-156.

Pagès, F., Flood , P., & Youngbluth, M., 2006. Gelatinous zooplankton net-collected in the Gulf of Maine and adjacent submarine canyons: new species, new family (Jeanbouilloniidae), taxonomic remarks and some parasites. Scientia Marina, 70: 363-379.

Ribas, A. & Casanova, J.C., 2004. A new whipform, Trichuris feliui (Nematoda, Trichuridae) from Talpa europaea (Insectivora, Talpidae). Acta Parasitologica, 49(2): 140-144.

Zapata-Guardiola, R. & López-González, P.J., 2010. Two new species of Antarctic gorgonians (Octocorallia: Primnoidae) with a redescription of Thouarella laxa Versluys, 1906. Helgoland Marine Research, 64(3): 169-180.