Guia de fons i col·leccions


Col·lecció històrica de cnidaris

Nom Col·lecció històrica de cnidaris
Nom alternatiu MCNB. Col. històrica cnidaris
Citeu com Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB). Col·lecció històrica de cnidaris
MCNB. Col. històrica cnidaris
Descripció Col·lecció integrada pels fons històrics de la col·lecció general de cnidaris. Consta de 293 lots corresponents a 498 espècimens, que comprenen tant esquelets d'invertebrat en sec (70% dels lots) com organismes sencers preservats en líquid. La cobertura taxonòmica s'estén als principals ordres, dominant els representants de l'ordre Scleractinia, amb gairebé la meitat dels lots. L'origen geogràfic abasta fonamentalment el Mediterrani occidental, l'Atlàntic i l'Índic (arxipèlag de Filipines).
Els exemplars preservats en líquid provenen de la Secció Oceanogràfica del museu, organitzada a principis de 1917 per Josep Maluquer, i que inclou un conjunt de mostres procedents de l'Estació Zoològica de Nàpols i de la Estación de Biología Marítima de Santander. Altres mostres reunides durant aquest període, en sec i en líquid, procedeixen de les col·leccions històriques de la Reial Acadèmia de les Ciències i Arts de Barcelona, Baltasar Serradell, Artur Bofill, així com d'altres fonts d'ingrés vinculades amb el museu. El registre, documentació i informatització detallada a nivell de lot d'espècimens s'ha completat al 99%.
Un conjunt d'espècimens de la col·lecció històrica de cnidaris, en sec i en líquid, s'ha exhibit a diferents exposicions del museu. Una mostra formada per 20 lots i 32 elements s'exhibeix actualment a l'exposició permanent del Museu Blau, inaugurat el 2011.
Procedència Els fons en líquid procedeixen fonamentalment de l'antiga Secció Oceanogràfica del museu, organitzada a principis de 1917 per Josep Maluquer, i que inclou un conjunt de mostres procedents de l'Estació Zoològica de Nàpols i de la Estación de Biología Marítima de Santander. La col·lecció compta, a més, amb diversos lots en sec i en líquid procedents de les col·leccions històriques de la Reial Acadèmia de les Ciències i Arts de Barcelona, Baltasar Serradell, Artur Bofill, així com d'altres fonts d'ingrés vinculades amb el museu, principalment el propi Josep Maluquer.
Desde 1990 el conservador del departament d'Invertebrats no Artròpodes del museu és Francesc Uribe. Al llarg d'aquesta etapa s'ha completat el registre, documentació i informatització dels fons de la col·lecció a nivell de lot d'espècimens; així mateix s'ha avançat força en el programa de conservació preventiva de les mostres, tant en sec com en líquid. Al voltant de la meitat dels lots han estat recentment revisats i fotografiats per l'especialista Pablo López (Universidad de Sevilla), informació incorporada a la base de dades. Part de la col·lecció de cnidaris s'ha exhibit a diferents exposicions del museu. Un conjunt representatiu format per 20 lots ha estat seleccionat amb motiu del trasllat de la exposició permanent al Museu Blau en 2011.
Regnes Animalia
Abast taxonòmic Cnidaria, Scleractinia (strength)
Noms comuns anemones, cnidaris, coralls, meduses
Abast geoespacial Mar Cantàbrica, Mediterrània occidental, Oceà Atlàntic, Oceà Índic, arxipèlag de les Filipines, costes de Catalunya
Recol·lectors Maluquer, Josep
[desconeguts]
Tipus de col·lecció Preserved
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus No
Criteri d'agrupament Taxonomic
Període de formació ca. 1882-1936
Estat de desenvolupament Closed
Extensió de la col·lecció 293 lots, 498 espècimens
Estat de documentació Control documental del 99% dels lots (registre, documentació i informatizació). Identificació a nivell d'espècie per al 50% dels lots, aproximadament. Nomenclatura actualitzada pels espècimens documentats en Museum Plus. La major part de les mostres de la col·lecció identificada i/o revisada per especialistes (Pablo González, Josep Maria Gili). Les fitxes Museum Plus de la majoria de mostres revisades per P. López incorporen les corresponents fotografies.
Classe d'objectes esquelets d'invertebrat, organismes sencers
Mètode de preservació Fluid-preserved, No Treatment
Preparació i conservació Lots en sec ubicats en contenidors rígids individuals (caixes de poliestirè cristall o polipropilè) i/o embolcallats amb elements de protecció (làmina de polietilè, ethafoam). Controls periòdics de la qualitat del preservant per a les mostres en alcohol. Programa de control de les condicions ambientals als espais d'emmagatzematge.
Estat de conservació de McGinley Nivell 8
-no trad- 11-03-2013 (dd-mm-yyyy)
Institució Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció mare Col·lecció de cnidaris
Persones associades Miguel Prieto (Documentalista), Francesc Uribe (Conservador),
Accés als ítems MCNB General Zoology GBIF online database (date when consulted) (accessed through GBIF data portal, http://data.gbif.org/datasets/resource/9127, 2014-10-14)
Col·leccions en línia de Zoologia (MCNB) / Online Zoological Collections (MCNB)
Col·leccions relacionades Col·lecció del museu d'animals marins de l'antiga Secció Oceanogràfica. Col·lecció del museu d'animals marins procedents de l'Estació Zoològica de Nàpols. Col·lecció del museu d'animals marins procedents de la Estación de Biología Marítima de Santander.

Materials relacionats Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 1917. Guia de les instal·lacions i serveis. Publicacions de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona. Barcelona. 136 pp.

Maluquer, J., 1917. Organització i increment de la Secció Oceanogràfica. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 2: 205-238.

Maluquer, J., 1918. Les seccions ictiològica i d'invertebrats marins en 1918. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 3: 192-198.