Guia de fons i col·leccions


Llista de col·leccions

Navegar a través de totes les col·leccions a l'eina NCD

Col·leccions A-Z | Z-A Institució A-Z | Z-A
Col·lecció de mol·luscs marins de Catalunya Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció de mol·luscs marins de Cuba Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció de mol·luscs marins de Filipines Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció de mol·luscs marins de Joan Rosal i Sagalés Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció de mol·luscs marins de la família Nassariidae Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció de mol·luscs marins de les Illes Balears Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció de mol·luscs marins del Mediterrani Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció de mol·luscs recol·lectats en les expedicions històriques del Museu al Marroc Occidental Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció de Paleobotànica de Vidal Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de paleontologia
Col·lecció de Paleobotànica de Villalta Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de paleontologia
Col·lecció de poliplacòfors Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció de porífers Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció de vertebrats de Villalta Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de paleontologia
Col·lecció del jaciment de Santa Maria de Meià Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de paleontologia
Col·lecció del Mapa Geològic de Catalunya Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de petrologia
Col·lecció Gurrea Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de paleontologia
Col·lecció històrica de cnidaris Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció Joan Campreciós Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de paleontologia
Col·lecció Minera Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de petrologia
Col·lecció Moragas Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de petrologia