Guia de fons i col·leccions


Llista de col·leccions

Navegar a través de totes les col·leccions a l'eina NCD

Col·leccions A-Z | Z-A Institució A-Z | Z-A
Projecte Semclimed Jardí Botànic de Barcelona - Banc de Germoplasma
Projecte Genmedoc Jardí Botànic de Barcelona - Banc de Germoplasma
Plantes del Jardí Botànic de Barcelona Institut Botànic de Barcelona - Herbari
Mol·luscs marins de la col·lecció Luis Gasull Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Liquenoteca Werner Institut Botànic de Barcelona - Herbari
Liquenoteca General Institut Botànic de Barcelona - Herbari
Jaciment triàsic de Collbató (Baix LLobregat, Barcelona) Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de paleontologia
Jaciment quaternari del Parc Güell (Gràcia, Barcelona) Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de paleontologia
Imatges 3D de col·leccions de ciències naturals Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Hieraciotheca gallica et hispanica Institut Botànic de Barcelona - Herbari
Herbari Vayreda Institut Botànic de Barcelona - Herbari
Herbari Trèmols Institut Botànic de Barcelona - Herbari
Herbari Sennen Institut Botànic de Barcelona - Herbari
Herbari Salvador Institut Botànic de Barcelona - Herbari
Herbari Ruiz & Pavón Institut Botànic de Barcelona - Herbari
Herbari Ramon Bolòs Institut Botànic de Barcelona - Herbari
Herbari general Institut Botànic de Barcelona - Herbari
Herbari Francesc Xavier Bolòs Institut Botànic de Barcelona - Herbari
Herbari de la Societat Botànica Barcelonesa Institut Botànic de Barcelona - Herbari
Herbari de la Institució Catalana d'Història Natural Institut Botànic de Barcelona - Herbari