Guia de fons i col·leccions


Llista de col·leccions

Navegar a través de totes les col·leccions a l'eina NCD

Col·leccions A-Z | Z-A Institució A-Z | Z-A
Alinyà, campanya de la vall d' Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Arxiu històric de l'Institut Botànic de Barcelona Institut Botànic de Barcelona - Arxiu històric
Banc de Germoplasma del Jardí Botànic de Barcelona Jardí Botànic de Barcelona - Banc de Germoplasma
Calicials Exsiccatae Institut Botànic de Barcelona - Herbari
Col·lecció Antiga Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de petrologia
Col·lecció CAIB Jardí Botànic de Barcelona - Banc de Germoplasma
Col·lecció científica de cnidaris de referència internacional Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció d'amfibis Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de cordats
Col·lecció d'escafòpodes Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció d'esponges d'aigua dolça d'Anna Traveset Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció d'espècimens tipus d'invertebrats no artròpodes Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció d'espècimens tipus de mol·luscs Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció d'invertebrats de Villalta Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de paleontologia
Col·lecció d'invertebrats del Cretaci superior del Prepirineu català Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de paleontologia
Col·lecció d'oligoquets terrestres reunida per Oleguer Escolà Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció de bivalves marins Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció de cefalòpodes Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció de cnidaris Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció de cnidaris procedent de l'Institut de Ciències del Mar (CSIC) Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció de cnidaris procedent de la Universidad de Sevilla Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes