Guia de fons i col·leccions


Llista de col·leccions

Navegar a través de totes les col·leccions a l'eina NCD

Col·leccions A-Z | Z-A Institució A-Z | Z-A
Col·lecció Plaziat Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de paleontologia
Col·lecció RACAB Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de petrologia
Col·lecció Rosals Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de petrologia
Col·lecció Serradell Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de petrologia
Col·lecció Serradell Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de paleontologia
Col·lecció Vicente de flora del Cretaci Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de paleontologia
Col·lecció Vicente de flora del Miocè de Montjuïc Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de paleontologia
Col·lecció Vidal Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de petrologia
Col·lecció Villalta Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de paleontologia
Espermoteca d'umbel·líferes Institut Botànic de Barcelona - Herbari
Exposició permanent d'invertebrats no artròpodes Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Exposició permanent de mol·luscs Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Fauna de l'Oligocè del Talladell (Tàrrega, Lleida) Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de paleontologia
Flora de l'Oligocè de Cervera (Segarra, Lleida) - Col·lecció Madern Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de paleontologia
Fonoteca Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Fonoteca
Fons de l'Institut Botànic de Barcelona, 1935-1994 Institut Botànic de Barcelona - Arxiu històric
Fons de la Junta de Ciències Naturals (IBB), 1905-1936 Institut Botànic de Barcelona - Arxiu històric
Fons documental Carlos Pau Español Institut Botànic de Barcelona - Arxiu històric
Fons documental Joan Cadevall Diars Institut Botànic de Barcelona - Arxiu històric
Fons documental José Cuatrecasas Arumí Institut Botànic de Barcelona - Arxiu històric