Guia de fons i col·leccions


Llista de col·leccions

Navegar a través de totes les col·leccions a l'eina NCD

Col·leccions A-Z | Z-A Institució A-Z | Z-A
Col·lecció de gastròpodes marins Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció de Grans Blocs Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de petrologia
Col·lecció de llavors Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici Jardí Botànic de Barcelona - Banc de Germoplasma
Col·lecció de llimacs terrestres Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció de llimacs terrestres de Catalunya Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció de Làmina Prima Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de petrologia
Col·lecció de macroforaminífers del Cenomanià d'Oman Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de paleontologia
Col·lecció de marbres Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de petrologia
Col·lecció de Melanopsis d'Espanya de Paul Pallary Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció de Micropaleontologia Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de paleontologia
Col·lecció de mol·luscs continentals Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció de mol·luscs continentals de Catalunya Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció de mol·luscs continentals de Cuba Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció de mol·luscs continentals de Filipines Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció de mol·luscs continentals de les Illes Balears Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció de mol·luscs continentals ibero-balears Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció de mol·luscs de Cuba Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció de mol·luscs de Filipines Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció de mol·luscs de Miquel Bech i Taberner Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció de mol·luscs marins Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes