Maluquer  i Nicolau, Salvador
Referències d'autoritats

Maluquer i Nicolau, Salvador

Barcelona , 22/01/1881 - Barcelona , 21/03/1955
Camp d'activitat: Zoologia
Funció principal: Empleat del Museu

Vinculació amb el Museu

Va ser regent del Vivari i l'Aquari del Parc Zoològic (1915-1920), va estar vinculat al Laboratori de Malacologia del Museu (1919-1920). A les col·leccions zoològiques del Museu es conserven exemplars recol·lectats per ell en diferents llocs de Catalunya en el període 1917-1919.

Notes històriques/biogràfiques

Estudià a Barcelona, el Batxillerat al Reial Col·legi de Terrassa on tingué de professor i Director al Dr. Cadevall amb qui va conservar tota la vida una gran amistat.

Seguint la tradició familiar, es llicencià en dret el 1905 a la Universitat de Barcelona. Exercí la professió al despatx del seu pare fins el 31 de desembre de 1913 en que fou nomenat Jutge Municipal suplent.

Tingué sempre una gran afició a l’estudi de la natura, possiblement influït per la  seva amistat amb el Dr. Cadevall i el seu esperit encuriosit i observador, que tingué bona oportunitat de practicar a Artesa de Segre on tenien un petit patrimoni. Aquest esperit el portà a estudiar pel seu compte, seguint uns cursets de Tècnica microscòpica al Laboratori de Biologia dels Jesuïtes de Sarrià. Viatjà un parell de vegades a Alemanya on visità els jardins zoològics i botànics i els museus d'Història Natural de les ciutats més importants. Va ser membre fundador de la Institució Catalana d’Història Natural de la que fou Secretari (1899-1901 i 1907), Vicepresident el 1906 i, President el 1910.

Va ser designat per la Mancomunitat de Catalunya professor de ciències naturals als Estudis Normals, de 1916 a 1924, quan fou destituït pel govern de  Primo de Rivera. Professà durant aquest període, els cursos nocturns d'Estudis de la Naturalesa patrocinats pel Consell de Pedagogia i fou professor de ciències naturals de l'Escola d'Estiu, de 1916 a 1923, i de 1932 fins a la guerra civil. Durant aquest darrer període, va ser professor d'Història Natural de l'Escola Normal de la Generalitat. Per concurs, el 1934 fou nomenat professor de ciències naturals dels ensenyaments organitzats per l'Institut Nàutic de la Mediterrània, depenent de la Generalitat de Catalunya. Després de la guerra civil, desapareguda l'Escola Normal de la Generalitat i l'Institut Nàutic de la Mediterrània, i tancada la Institució Catalana d'Història Natural, restà apartat de les activitats docents.

Fou Regent del Vivari i Aquari del Parc Zoològic de 1918 a 1920, professor d'estudis de la Naturalesa per a nois de les escoles públiques per encàrrec de la Junta de Ciències Naturals el 1917, membre del Jurat pel concurs d'herbaris nomenat pel Consell de Pedagogia de la Mancomunitat el 1922. Publicà nombrosos treballs en el Butlletí dels Mestres, Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, i publicà alguns llibres.

La casa de la Pobla de Segur de la família de la seva esposa, Neus de Motes i Aleu, estigué sempre oberta a tots els amics naturalistes que en feren la base d'operacions per les seves campanyes pel Pallars i comarques del Nord de Lleida. Obermaier, el Dr. Friz Haas, Aguilar Amat. Font i Quer, Bataller, etc. van passar-hi temporades.

El 1924 s’incorpora com a advocat a la Compañía Telefonica Nacional de España, on treballà fins a la seva jubilació.

Publicacions

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1901. Excursió a la ermita de Brugués i Castell d'Araraprunyá. Universitat Catalana, Barcelona, 2, núm. 5: 70-72.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1901. Nota sobre la Plusia aurífera Hübner. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 1: 2-3.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1901. Sobre conservació d'insectes. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 1: 4.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1901.  Notas sobre'l modo d'agafar y recullir alguns insectes. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 2: 12.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1901. Plantas més notables d'una excursió a Montcada. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 3:13-14.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1901. Insectes observats a Montcada en las excursions de 21 de Maig de 1897 á 27 de Juliol de 1899 y del 10 d'Abril de 1900. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 4: 21-23.

Maluquer i Nicolau, Salvador & Josep Maluquer., 1902. Sobre una excursió a Sant Cugat del Vallès i serres de Vallvidrera. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural,  11: 51-52.

Maluquer i Nicolau, Salvador & Josep Maluquer., 1902. Sobre una excursió des de Montcada a Sant Andreu de Palomar. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 11: 52-53.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1902. Sobre una excursió des de Montgat a Mollet. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 11: 53.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1902. Nova cita del Glaucium aurantiacum, Mart. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 11: 57-58.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1902. Noticia necrológica de D. Miquel Cuní y Martorell. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 12: 61-65.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1902. Sobre una òliba capturada a Mollet. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 12: 76.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1902. Sobre els Meloe. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 12: 77.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1902. Excursió a Teyá. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 12: 78.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1902. Insectes recollits a Artesa de Segre i el Baix Pallars. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 14:108.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1903. Excursió a la punta del Llobregat. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 16: 44-45.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1903. Coleòpters y Hemípters de Sant Miquel del Fay (Alt Vallès). Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 6: 45.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1904. Lepidòpters d'una excursió al Ubach (Tarrasa) (7 d'Abril de 1903). Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural,  5: 56-60.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1905. Sobre insectes, fòsils i minerals recollits en una excursió a Gavà i Brugués. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 1-2: 8.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1905-1906. Guia per la cassera, preparació y conservació dels lepidòpters, Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural  5, (2a època 2), núm. 1-2: 25-29; 3-4: 47-51; 5: 66-69; 6: 94-96; 7:111-116; 9: 144-146; i 6, (2a època 3), núm. 1-2: 25-29.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1905. Sobre un exemplar de Perdix cinerea d'Esterri d'Aneu (Lleida). Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 3-4: 33.

 Maluquer i Nicolau, Salvador., 1905. Sobre captura de Tropidonotus natrix a Artesa de Segre (Lleida). Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 6: 74.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1905. Sobre visita a Barcelona de diversos entomòlegs estrangers. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 6: 104.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1905. Excursió als boscos de Sant Medir i N.O. del Tibidabo. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 7:105-106.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1905. Sobre insectes i ocells recollits en excursions a Santa Coloma de Gramenet i Gualba. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 9: 138.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1906. Sobre una excursió botànica a Can Tunis. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 4: 49.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1906. Sobre presència de Petromyzon fluviatilis a Artesa de Segre (Lleida). Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural,  8-9: 113.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1906. Sobre Arisarum Simorrhinum a Aramprunyà. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 8-9: 114.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1908. Elements de Botánica Popular pel Dr. Joan Cadevall. La Veu de Catalunya, Barcelona, 18, núm. 3:184.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1908. Cròniques d'Alemanya. La Veu de Catalunya, Barcelona, 18 núm. 3.363: 1-2.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1909. Sobre una excursió a Castelldefels i Garraf. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 5-6: 50.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1909. Sobre una excursió al Prat de Llobregat. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 5-6: 50-51.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1909. Nota sobre Loxia curvirostra, var. aragònica. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 8-9: 81.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1909. Sobre captura de Phalacrocorax carbo al Prat de Llobregat. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 8-9: 83.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1910. Discurs al ocupar la Presidència de la Institució Catalana d'Història Natural. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 1: 6.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1910. Sobre una Coelopeltis monspessulanus caçada al Prat de Llobregat. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural,   1: 11.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1910. Sobre l'Aquàrium de Berlin. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 2: 18.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1910. Sobre una excursió a Sant Pere Màrtir. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 3-4: 25.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1910. Sobre presència del quiròpter Nyctinomus Cestonii a Teià. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 8-9: 85-86.

Maluquer i Nicolau, S., 1910. Mossèn Norbert Font y Sagué (A.C.S.). Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 5: 58-61.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1911. Nota sobre observació a Artesa de Segre de nombrosos ocells de la família dels Silvits. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 7: 97.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1912. Sobre una estació de Trencalòs (Gypaëtus barbatus) a Salgà, Artesa de Segre. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 4: 49.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1913. Bibliografia. Aves de Cataluña.- José Fuset Tubiá. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 7:111-112 (i breu referència a la p. 98).

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1914. Un Jardí d'Aclimatació i Zoològic en la nostra ciutat. La Veu de Catalunya, Barcelona, 24, núm. 5:313.  

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1914. Don Ramón de Bolós i Saderra (A.C.S.). Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 5: 83-84 (i a la p. 69, breu referència, on hi figura el nom de l'autor).

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1915. Coleòpters de Artesa de Segre. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 5: 66.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1915. J.-H. Fabre (1823-1915). Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 8:141-146 (i breu referència al núm. 9; 150).

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1915. Ensayo Fitotopográfico de Bages: Tesis del Doctorado de Farmacia.- P. Font Quer. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 8: 148.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1916. Excursió a Artesa de Segre. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 4: 54.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1918. Excursions científiques pel Nort de la Província de Lleida. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 5: 100.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1918. Sobre el Coelopeltis monspesulana, Hermann. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 8:154.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1918. Observacions de costums d'animals de terrari i aquari. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 8: 155.

Maluquer i Nicolau, Salvador & Frederic Haas., 1918. Exploració científica de l'Estany de Moncortés. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 8: 155.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1918. Estudis de la Naturalesa. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 9: 171.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1918. L'aquari i el vivari del Parc des de llur inauguració. Anuari Junta Ciències Naturals Barcelona 3: 345-355.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1918. L'Amic del Terrari i de l'Aquari: La Naturalesa en la llar. Physis 1, núm. 1: 25-31.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1918. L'Amic del Terrari i de l'Aquari: Les plantes d'aquari. Physis 1, núm. 2: 59-61.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1918. L'entomologia. La primera excursió d'enguany. Physis 1, núm. 3: 74-76.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1918. L'Amic del Terrari i de l'Aquari; Les plantes d'aquari. Plantes que suren dintre l'aigua. Physis 1 núm. 3: 77-78; núm. 4: 95-96; i núm. 5: 113-114.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1918. L'Amic del Terrari i de l'Aquari: Una gentil serpeta de terrari, la Coronella girondica Daud, o serpeta rossa. Physis 1 núm. 8:166-167.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1918. Noves adquisicions del Vivari del Museu de Catalunya. Physis 1 núm. 9: 181-182.

Maluquer i Nicolau, Salvador., (Anònim)., 1918. L'Amic del Terrari i de l'Aquari: Té vostè ja un aquari a casa? - L'aquari de cambra marí. Physis 1, núm. 10-12: 215-216.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1918. L'aquari d'aigua dolça. Biblioteca Physis, núm. 1, Barcelona. 164 pp.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1920. Sobre un viatge a Alemanya. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 5: 93.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1921. Un batraci de Vallvidrera. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 3-4: 70.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1921. El acuario de agua dulce. I.G. Seix & Barral Herms., S.A., Editores, Barcelona. 129 pp.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1922. La Digitalis purpurea al Port de la Bonaigua (Lleida). Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 7: 123-124.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1925. El R. P. Joaquim Mª de Barnola, S. J. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 8: 244-246.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1925. Voleu construir un aparell de Radiotelefonía?.  Llibreria Nacional i Estrangera, Barcelona. 112 pp.

Maluquer i Nicolau, Salvador & A. Parramon Tubau., 1932. Llibre de la Natura, Primer Grau. Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, Publicacions Escolars, I.G. Seix i Barral Germans, S.A. Editors. Barcelona. 143 pp.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1936. El microscopi. I.G. Seix i Barral Germans. S.A. Editors, Barcelona. 152 pp.

Maluquer i Nicolau, Salvador & A. Parramon Tubau., 1940. Libro de la Naturaleza. Primer Grado. Editorial Pedagógica. I.G. Seix y Barral Hnos., S.A. Editores, Barcelona. 145 pp.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 194...El microscopio. I.G. Seix y Barral Hnos., S.A. Editores, Barcelona. 152 pp.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1949. 1899-1949. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural,  37: 5-7 (Sobre la història de la I.C.H.N.).

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1949. Joan Bta. d'Aguilar-Amat i Banús (1882-1936). Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 37: 108.

Maluquer i Nicolau, Salvador 1949. Ignasi de Sagarra i de Castellamau 1890- 1940. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 37: 129.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1955. Exposición de peces. Destino, Barcelona, 2a. èp., 19, núm. 918; 38 (12-3-55) (Es Carta al Director).

Maluquer i Nicolau, Salvador 1955. Anfibios y Reptiles de la Pobla de Segur. Pirineos, Zaragoza, 12, núm. 39-42; 45-55.

Referències bibliogràfiques

Arxiu MCNB

Entrevista a Salvador Maluquer Maluquer . 2004. Projecte Fonts Orals. Arxiu MCNB.

Entrevista a Salvador Maluquer. 2013-2014. L’Abellerol 48: 4-8. https://issuu.com/ornitologia/docs/abellerol48

Treballs Soc. cat. Lepidopterologia 4 (Volum dedicat a Salvador Maluquer i Nicolau); 5-12. 1981. Biografia i bibliografia.

 

Cerca

Fitxes