Bofill i Poch, Artur

Bofill i Poch, Artur

Barcelona , 13/4/1844 - Barcelona , 16/6/1929
Camp d'activitat: Malacologia | Paleontologia

Vinculació amb el Museu

Exercí de director del Museu Martorell entre 1891 i 1920. En jubilar-se del càrrec, cedí les seves col·leccions personals al Museu, i continuà desenvolupant la seva activitat científica com a regent de la secció de malacologia.

Notes històriques/biogràfiques

Llicenciat en Dret i Filosofia i Lletres, a la Universitat de Barcelona, es va dedicar a l'estudi de les Ciències Naturals especialitzant-se en malacologia i paleontologia. Reuní una gran col·lecció de materials geològics i malacològics en diversos viatges per Europa i el nord d'Àfrica, els quals donà al Museu Martorell de Barcelona, que ell mateix dirigí a partir del 1887. De 1921 a 1922 fou president de la Institució Catalana d'Història Natural. Dirigí també la Junta de Ciències Naturals i fou secretari perpetu de l'Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona des del 1896 fins a la seva mort. Col·laborà en la redacció de la Geografia General de Catalunya dirigida per Francesc Carreras i Candi, concretament en l'estudi de la part de paleontologia corresponent al Mapa geològic de la província de Barcelona de Jaume Almera. Fou col·laborador també de la publicació Crónica científica. Va publicar importants obres sobre malacologia i paleontologia en col·laboració amb Jaume Almera, Fritz Haas i Joan Baptista d'Aguilar-Amat.

Referències bibliogràfiques

Gómez Alvarez, B., Bofill y Poch, Arturo (1844-1929). la web de las biografías.MCN. <http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=bofill-y-poch-arturo>. [Consulta: 29 de maig de 2020].

Junta de Ciències Naturals. Memòria anual: 1920-1921. Barcelona: 1921. http://bibdigital.rjb.csic.es/ing/Libro.php?Libro=2969&Pagina=13 i http://bibdigital.rjb.csic.es/ing/Libro.php?Libro=2969&Pagina=47

Real Academia de la Historia <http://dbe.rah.es/biografias/8746/artur-bofill-i-poch>

Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). Biografia de Arturo Bofill y Poch. En Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea. Barcelona (España). Recuperado de https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/bofill_y_poch.htm el 29 de mayo de 2020.

Cerca

Fitxes

 • Barre de Flandes y Díaz de Manso, Agustín de la

  L'any 1889 el Baró de la Barre, ministre espanyol a Colòmbia, va fer donació al Museu d'una col·lecció d'aus de Colòmbia.

 • Giner Marí, José

  La col·lecció de mol·luscs reunida per José Giner Marí, malacòleg valencià, establert a Sant Agustí, Eivissa, va ser adquirida pel Museu per compra el 1932, juntament amb 46 llibres i fulletons.

 • Almera i Comas, Jaume

  La relació del Museu Martorell amb el Dr. Almera s’inicià a la Junta de Ciències Naturals, de la qual Almera formà part com a vocal des de 1893. El Dr. Faura i Sans el va substituir en la confecció del Mapa Geològic i Topogràfic de Catalunya de la província de Barcelona, les col·leccions del qual van arribar, a partir de 1918, al Museu Martorell quan se’n feu càrrec el Dr. Faura.

 • Faura i Sans, Marià

  A partir de 1917 s’encarrega de la direcció del Servei del Mapa Geològic de Catalunya, la qual cosa el relacionà directament amb el Museu Martorell i el Museu de Catalunya quan la Mancomunitat va passar aquest servei a la Junta de Ciències Naturals. De 1919 a 1921 fou regent de Paleontologia del Museu de Ciències Naturals, regència que es va desvincular del mapa el 1923 i de la qual es va fer càrrec el Dr. Marcet Riba. El Museu Martorell conserva exemplars procedents de la confecció del Mapa Geològic i fòssils recol·lectats durant algunes de les seves excavacions, com l’Elephas de Pedralbes.