Josep Maluquer i Nicolau
Josep Maluquer i Nicolau
Referències d'autoritats

Maluquer i Nicolau, Josep

Barcelona , 07/05/1883 - Barcelona , 30/05/1960
Camp d'activitat: Malacologia
Relació amb el Museu: Plantilla del Museu
Funció principal: Recol·lector

Vinculació amb el Museu

El 1915 és designat vocal tècnic de la Junta de Ciències Naturals. El febrer de 1916 és nomenat Secretari de la Junta. Va presentar un pla que incloïa la creació de laboratoris, l'ampliació del Museu i dels seus serveis, un pla de publicacions, el nomenament d’agregats i la contractació de tècnics, entre ells vàries dones. Es redactaren i aprovaren uns nous estatuts i un pla d'aprofitament de l'espai i els edificis del Parc. La Junta aprovà un pressupost extraordinari per a obres destinat a transformar el Castell dels Tres Dragons, Museu de Catalunya. Concretament els espais centrals de les plantes inferiors i laboratoris, a les torres dels angles. Es van remodelar espais  emblemàtics com la Biblioteca i la sala de malacologia van ser moblats a iniciativa seva, el Museu de Catalunya que va passar a ser Museu de Zoologia. El 28 d’abril de 1920 tingué lloc la inauguració de les noves instal·lacions del Museu de Catalunya.

El 1917 creà, amb el suport de Joaquín de Borja, la Secció Oceanogràfica del Museu que impulsà fins el 1920. La secció comptava amb una xarxa de contactes amb altres centres similars com el del Laboratori de Porto-Pi de Palma de Mallorca, la Estación de Biología Marítima de Santander; l'Institut Océanographique de Monaco o el Laboratori Oceanogràfic de Nàpols. Publicà el projecte d'Institut Oceanogràfic de Catalunya que havia preparat, conjuntament amb els arquitectes municipals de Barcelona Antoni de Falguera (1876-1945) i Joaquim Vilaseca (1885-1963), per sotmetre'l a l'aprovació de l' Ajuntament i de la Mancomunitat. A més de laboratoris, aquaris, vivers, museu i biblioteca, s'hi preveia la instal·lació d'una escola de nàutica i d'una escola de pesca. L 'Ajuntament el declarà "vist amb satisfacció" a la seva sessió de l'1 d'octubre de 1919.

Va crear vincles estrets amb altres institucions de referència, com el Senkenberg de Frankfurt, altres museus alemanys i el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Va introduir al Dr. Haas al Museu i va promoure la recerca zoològica.

A finals de 1917 va estar a punt de dimitir pel malestar en el sí de la Junta degut a les seves decisions de contractar persones que no provenien del món acadèmic sinó del món naturalista, per contractar dones i per discrepàncies sobre les línies de recerca.

El 1920 va adquirir per encàrrec de la Junta llibres i revistes a Alemanya. Representen el fonamental de les sèries antigues de revistes alemanyes i d'altres procedències dels actuals Institut Botànic, Museu de Geologia i Museu de Zoologia de Barcelona.

El març de 1920 presentà la seva dimissió de la Secretaria de la Junta de Ciències Naturals, càrrec en el qual el succeiria Pius Font i Quer. 

Notes històriques/biogràfiques

Va estudiar Batxillerat en el Real Col·legi de Terrassa i Enginyeria Industrial a la Universitat de Barcelona (1898-1905). Va ser un dels fundadors de la Institució Catalana d'Història Natural (ICHN) (1893), de la qual va ser Secretari (1901, 1903,1904-1905), Vicepresident (1903,1914-1917) i President (1951-1960) .

Va participar en nombroses excursions naturalistes i va realitzar estudis sobre fauna, especialment sobre malacologia. Va recol·lectar mostres d'una espècie de mol·lusc d'aigua dolça que va ser descrita pel malacòleg Paul Fagot qui la va nomenar Limnaea maluqueri.

Va divulgar resultats obtinguts publicant treballs en diferents revistes i donant conferències.

Entre 1905-1909 va viure i va treballar a Alemanya com a enginyer. El 1910 obté una plaça d'enginyer a AEG Thompson Ibèrica S.A. En 1912 treballa a La Canadenca a Barcelona, ​​ocupant-se de muntatge de les centrals elèctriques a Catalunya. Amb l'inici de la Segona Guerra Mundial el 1914 es queda sense feina. Treballa després en la fossa Ballarí (1915-1916), el 1916 es desplaça a Oviedo com a enginyer de la Delegació d'Aprovisionaments d'Astúries.

Va ser nomenat Secretari General de la Junta de Ciències Naturals que llavors depenia de l'Ajuntament de Barcelona, ​​des de febrer de 1916 fins a finals de 1917. En 1918 al costat dels seus germans, crea la revista Physis dedicada exclusivament a Història Natural, es va deixar de publicar a finals de 1918.

El 1919 crea una empresa d’importació de material escolar didàctic d'Alemanya. En 1922 treballa a la Companyia Arrendatària de Tabacs, el 1925 passa a formar part de la Societat Petrolífera Espanyola (Shell). Va crear el Monopoli de Petrolis Calvo Sotelo el 1927 i va participar en l'organització de Campsa, on va ocupar càrrecs directius sent nomenat director general el 1931.

El 1929 va ser designat en comissió de Govern com enginyer industrial, viatjant per diferents països d'Amèrica, Unió soviètica i Europa. El 1934 presenta la dimissió i s'instal·la al Masnou (Barcelona).

El 1936 va estar a punt d'ingressar com a director general a les fàbriques tèxtils de el Comte de Güell. És mobilitzat com a enginyer industrial per a formar part de el Consell d'Economia de la Generalitat de Catalunya a l'agost de 1936. Al març de 1937 el Govern de la República el destina a València com a Director General de Banc de Crèdit Industrial. Uns mesos més tard, el ministre D, Indalecio Prieto el nomena Director General d'Indústria, càrrec que exerceix fins al final de la guerra a Catalunya, el febrer de 1939, quan marxa a França. Va viure a Niort on investiga l'arxiu Històric de la ciutat, la vida i gestes del general Chabot a Catalunya durant les guerres napoleòniques. Posteriorment va viure i va treballar a París com a enginyer a la Forclum (Forces et Lumière) fins després de l'entrada dels alemanys.

Tornà a Barcelona el 1941, establint de nou un vincle estret amb la Institució Catalana d'Història Natural de la que va ser nomenat president el 1951. Va escriure les seves memòries i la història de la seva família des de 1700, a partir de l'arxiu familiar on es conservaven els documents de la relació política de la família amb els governs centrals. Aquesta nissaga familiar inèdita, de títol "La família Maliver", ocupa 8 volums; una còpia està dipositada a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

Publicacions

Publicacions de Josep Maluquer

 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1901. Excursió malacològica a Gavà. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 1: 1-2.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1901. Els moluschs d'aygua dolsa. Universitat Catalana, Barcelona, 2, núm. 9: 135-139
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1901. Moluscos recollits a Gualba en desembre de 1900. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 2: 7-9.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1901-1902. Secció Oficial. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 2: 11; 3: 15-16; 4: 31-32; 5: 40; i 2,  9-10: 43; 11: 51-57; 12: 75-76; 13: 93-94.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1901. Nota sobre Murex erinaceus, Linné. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 5: 36-37.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1902. Una excursió pel Montseny. De Gualba a Santa Fe y Turó del Home. Universitat Catalana, Barcelona, 3, núm. 15: 231-235.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1902. Una visita al Laboratori Aragó de Banyuls-sur-mer (Rosselló). Universitat Catalana, Barcelona, 3, núm. 17: 259-261.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1902. Nota necrològica de D. Miquel Cuní y Martorell. La Veu de Catalunya, 12, núm. 1199: 2 (ed. del vespre, 15-5-02); i 12, núm. 1199: 1 (ed. del mati, 17-5-02).
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1902. Miquel Cuní y Martorell. Universitat Catalana, Barcelona, 3, núm. 20: 318.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1902. Miquel Cuní y Martorell. Butll. Centre Excursionista Catalunya 12 (89): 172-173.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1902. Descripció d'una espècie nova de Limnaea de Catalunya. Limnaea Maluqueri, Fagot. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural 7: 110-112.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1902. Sobre moluscs recollits a La Garriga i Igualada. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 8: 26-27.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1902. Algunas especies del género "Helix" recullidas a Vilarrodona (Ribera del Gayá). Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 9-10: 37-39.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1902. Alguns Helix de la comarca d'Igualada. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 9-10: 41.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1902. Sobre alguns moluscs recollits a Artesa de Segre. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 9-10: 41.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1902. Nota necrològica sobre el Dr. D. Joaquim Mariano Salvañá i Comas. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 9-10: 41-42.
 • Maluquer Nicolau, Salvador & Maluquer i Nicolau, Josep., 1902. Sobre una excursió a Sant Cugat del Vallès i serres de Vallvidrera. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 11: 51-52.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1902. Moluscs recollits en una excursió al Prat de Llobregat. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 11: 52
 • Maluquer Nicolau, Salvador & Maluquer Nicolau, Josep., 1902. Sobre una excursió des de Montcada a Sant Andreu de Palomar. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural,11: 52-53.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1902. Sobre moluscs recollits en una excursió a la desembocadura del Besòs. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 11: 54-55.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1902. Sobre un niu de Parus pendulinus de Mollet. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 12: 76-77.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1902. Sobre el Sorex fodiens al Vallès. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 12: 77.,
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1902. Excursió al Vallés.- Insectes recollits en l'excursió feta de Montgat a Mollet el dia 23 de Mars de 1902. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 12: 78-79.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1902. Sobre diverses excursions per Catalunya. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 14: 107-108.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1902. Sobre una excursió a Sant Miquel del Fai i uns rèptils i amfibis recollits a Mollet del Vallès. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 15: 125.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1902. Sobre la foca en aigües de Torredembarra i crustacis del Prat de Llobregat. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 15:126-127.
 • Maluquer i Nicolau, Josep.,  1902. Alguns Radiats i Pòlips observats en el port y rada de Barcelona. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 15: 127-128.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1902. Les coves de Salgá (Ribera del Segre). Butll. Centre Excursionista Catalunya 12, 95: 314-323.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1902. D. Estanislao Vayreda. Bol. Soc. Aragonesa Cienc. Nat., Zaragoza, 1, núm. 5; 100-104.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1903. Crònica de l'Institució Catalana d’Història Natural, desde sa fundació fins al 1 de Janer de 1902. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural,16: 5-7.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1903. Les dents dels moluschs. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 16: 45.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1903. Contribució a la fauna malacològica de Catalunya. I. Moluschs recullits en la montanya de Montserrat. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 17-18: 52-59.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1903. Líquens del Montseny. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 17-18: 62-63.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1903. Nota sobre la troballa del Gasterosteus  pungitius, L., en el Baix Vallés. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 19-21: 101-102.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1903. Alguns himenòpters del Masnou (Costa de Llevant). Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 19-21: 103.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1903. Moluscos marinos de Llansá (Cataluña). Bol. Soc. esp. Hist. nat. 3, núm. 5: 226-235.
 • Maluquer i Nicolau, Josep.,(Anònim; era el Secretari)., 1904-1905. Secció Oficial. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 1-2: 1-6; 3-4: 17-18; 5: 49-50; 6: 65-66; 7; 82; 8-9: 97-99; i 5, 1-2: I-10; 3-4: 33-35; 5: 57-59; 6: 73-75; 7: 105-108; 8: 121-122; 9: 137-138.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1904. Nostre nom. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 1-2: 11-12.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1904. Contribució á la fauna malacològica de Catalunya. II. Moluschs terrestres y d'aigua dolsa, recollits en la comarca d'Artesa de Segre. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 3-4: 33-42.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1904. Contribució á la fauna malacològica de Catalunya. III. Alguns moluschs marins del Masnou (Costa de Llevant). Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 6: 69-74 i 7: 82-87.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1904. Sobre vitalitat de determinats moluscs. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 5: 50.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1904. Excursión malacológica á Ripoll, Pobla de Lillet y Castellar d'En Huch (Alta Cataluña). Bol. Soc. esp. Hist. nat. 4, núm. 3: 121-125.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1905. Notas bibliográficas. Noticia de lo publicat en altres Revistas, referent á Historia Natural Catalana. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 3-4: 52-55 i 6: 96-99.
 • Maluquer i Nicolau, Josep & Zulueta, A., 1905. Sobre excursions al Prat de Llobregat. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, : 74.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1905. Notas bibliográficas. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 7: 116-117 i 9: 147-148.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1905. Sobre Cefalòpods de Catalunya. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 9: 137.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1906. Sobre el Naturhistorisches Museum de Hamburg (Alemania). Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 1-2:7-8.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1906. Contribució á la fauna malacológica de Catalunya. IV. Moluschs terrestres y d'aigua dolsa dels voltants de la Pobla de Segur. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 1-2: 17-25.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1906. Moluschs marins de Catalunya. I. Cefalópods. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 4: 52-54.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., (sub Pep)., 1906-1907.  Cròniques d'Alemanya. La Veu de Catalunya, Barcelona, 16, núm. 2.581: 3 (23-6-06, eds, del vespre i de mitja nit); núm. 2.625: 2 (6-8-06, ed. del vespre) i núm. 2.625: 1-2 (7-8-06, ed. del matí); núm. 2.670: 2 (20-9-06, ed. del vespre i 21-9-06, ed. del matí); núm. 2.688: 1-2 (9-10-06, ed. del matí) i núm. 2.689: 2 (9-10-06, ed. del vespre); 17, núm. 2.779: 1 (9-1-07, ed. del vespre i 10-1-07, ed. del matí).
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1907. Moluschs marins de Catalunya. II. Pterópods. III. Heteropods. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 2-3: 19-21.
 • Maluquer i Nicolau, Josep.,  (sub J.M.N.) (1907): Els frets de darrers de Janer y els llops. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 2-3: 35.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1907. La cría y reproducció dels grans mamífers en cautivitat. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 2-3: 35.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1907. 300 mil Marks per Papellones. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 2-3: 35.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1908. L'exposició universal de Tokio de 1912. La Veu de Catalunya, 18, núm. 3.357: 2 (25-8-08, ed. del matí) i núm. 3.358: 1 (26-8-08, ed. del vespre).
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1909. Moluschs marins de Catalunya. IV, Gasterópods. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 8-9: 103-106.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1909. Zur Frage der Teerverwertung. Verwertung des Teers in spanischen Gaswerken. Journal für Gasbeleuchtung und Wasserversorgung, Juli 1909, Müchen, 7 pp.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1912. Contribució a la fauna malacológica de Catalunya. V. Alguns moluschs de la Vall de Ribas (Pirineu Català). Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 4: 50-56.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1914. Secció Bibliográfica.- "Beiträge zur Kenntnis der Iberisch-Balearischen Triasprovinz", per A. Wurm. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 9: 162-163.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1914. Secció Bibliográfica.- Ibérica. "Revista semanal ilustrada". Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 9: 164.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1914. En las filas alemanas. Cuadros de la Gran Guerra 1914. 1a.Serie. (Julio-Octubre, 1914). 194 pp. Altés, Barcelona.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1914. Gross-Barcelona. La gran Urbs Mediterrània del pervindre. Extensió. La Veu de Catalunya, Barcelona, 24, 5. 321: 2 (28-2-14, ed. Del vespre)) i  5.321: 1 (1-3-14, ed. del matí).
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1914. Gross-Barcelona. La gran Urbs Mediterrània del pervindre. II. Parcs i .jardins. La Veu de Catalunya, Barcelona, 24, inim. 5.362: 3 (11-4-14, ed. del vespre, i 12-4-14, ed. del matí).
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1914.  Gross-Barcelona. La gran Urbs Mediterrània del previndre:. III. Passeigs i intervenció ciutadana. La Veu de Catalunya, Barcelona, 24, núm. 5.376: 3 (25-4-14, ed. del vespre), i 26-4-14, ed. del matí).
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1915. En las filas alemanas. Cuadros de la Gran Guerra. 1914-1915. 2a Serie. Noviembre 1914-Marzo 1915. 326 pp. Carlos Seither, Editor, Barcelona.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1915. Bibliografia.- Fauna Ibérica.- Mamíferos, por Angel Cabrera, Madrid, 1914. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 1: 11-12.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1915. Excursió de Ocata (Masnou) al Vallés. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 5: 67.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1915. Excursió oceanogràfica a la Costa del Ampurdà. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 6: 87-88.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1915. Amfineures de Catalunya. Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural, 1: 187-280.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1915. Aplicaciones de la Electricidad a los ejércitos en campaña. Barcelona.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1916. Equinoderms de Vilanova i Geltrú. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 3: 36.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1916. Notes oceanogràfiques. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 5: 71.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1916. Notes oceanogràfiques. I. Les conquilles desaparegudes del litoral català. Jaciments del Cap de Creus. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural,  6: 97-102.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1916. Comunicació malacològica. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 9: 145.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1916. Les sales de nens en els Museus als Estats Units. Quaderns d'Estudi, Barcelona, any 1, vol. 2, núm. 3: 182-183.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1916. Oceanografia. Consell de Pedagogia de la Diputació de Barcelona, Barcelona. 32 pp.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1915. Secció Oficial. Anuari Junta Ciències Naturals Barcelona 1: 9-31.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1916. Treballs Oceanogràfics en la costa del Empurdà. Anuari Junta Ciències Naturals Barcelona 1: 221-261.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1916. Revista.- Moviment científic natural durant l'any 1915. Anuari Junta Ciències Naturals Barcelona 1: 271-286.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1917. Contribució a l'estudi de la fauna malacològica Balear. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural,  5: 52.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1917. Excursions a Santa Cristina de Lloret i Cadaqués. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 6: 86.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1917. La Chrysaora mediterranea Pér. et. Les. a Catalunya. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 7: 100-101.
 • Anònim (1917): Guia de les instal·lacions i serveis a càrrec de la Junta. 140 pp. Junta de Ciències Naturals de Barcelona, Barcelona. (Publicada sota la direcció del Secretari General i Tècnic, Josep Maluquer).
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1917. Instruccions per a la recol·lecció, preparació i conservació d'animals marins. Publ. Junta Ciències Naturals Barcelona, Musei Barcinonensis Scientiarum Naturalium Opera 1, Series Biologico-Oceanografica 1, 55 pp. (Vol. 1 dels Treballs del Museu de Ciències Naturals de Barcelona).
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1917. Notes per a l'estudi dels Solenogastres (Mol·luscos Amfineures) de Catalunya. Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural, 3: 9-53.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1917. Algunos moluscos terrestres de la isla Cabrera. Bol. Soc. esp. Hist. nat. 17, núm. 6: 394-396
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1917. Memòria del Secretari general i tècnic. Anuari Junta Ciències Naturals Barcelona 2: 81-96
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1917. Excursió a les illes de Mallorca i Cabrera. Anuari Junta Ciències Naturals Barcelona 2: 631-634.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1917. Notes oceanogràfiques. Anuari Junta Ciències Naturals Barcelona 2: 697-702.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1917. Festes i visites de salutació entre naturalistes. Anuari Junta Ciències Naturals Barcelona 2; 729-731.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1917. Les visites del públic als Museos. i instal·lacions de la Junta. Anuari Junta Ciències Naturals Barcelona 2: 731-732
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1917. Vint mesos d'actuació en la Junta de Ciències Naturals de Barcelona. Tallers d'Arts Gràfiques Henrich y Compañía. Barcelona. 159 pp.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1917. Organització i increment de la Secció Oceanogràfica. Anuari Junta Ciències Naturals Barcelona 2: 205-240.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1917. Notes per a una monografia de les meduses
 • (Acalepha) del litoral català. Arxius Institut de Ciències Barcelona, 5: 217-272.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., (Anònim)., 1918. Salutació. Physis, 1: 5.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., (sub Dick Sand)., 1918. El llac Victoria-Nyanza (Africa equatorial). Physis, 1: 6-8.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1918. Dispersió geogràfica del Buliminus (Zebrinus) detritus arnouldi Fagot a Catalunya. Physis 1, 1: 14-18.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1918. Notes per al estudi dels Solenogastres (Mol·luscos amfineures) de Catalunya. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural,  3: 58
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1918. Equinoderms de Catalunya. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 2: 34.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1918. Alguns Vermes (Hirudinea i Polychaeta) del litoral català. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural,  3; 65-69.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., (sub Dick Sand)., 1918. Els petits arquitectes. (Lletres de Walfish-Bay). Physis 3: 69-72.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1918. Cicle de conferències sobre assumptes marítims. Physis, 5: 115.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., (Anònim)., 1918. Exploració científica pel Nort de la Província de Lleida. Physis, 1, 6: 132.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1918. Sobre una col·lecció de Anèlids de les costes Nord i Sud de la Península Ibèrica. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 7:144-146.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., (sub Dick Sand)., 1918. Sequoyah!. Physis, 1, 7: 133-137.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., (Anònim)., 1918. La mar i la llum. Physis, 1, 8: 161-164.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1918. Una visita al Museo Oceanográfico de Berlin. Physis, 1, 9: 173-178.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1918. Una ballena en la costa cantàbrica. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 9: 171.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., (Anònim)., 1918. Acords presos per la Junta de Ciències Naturals. Octubre 1917-Desembre 1918. Anuari Junta Ciències Naturals Barcelona 3: 37-49.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1918. Les Seccions Ictiológica i d'Invertebrats marins en 1918. Anuari Junta Ciències Naturals Barcelona 3; 192-198.
 • Maluquer i Nicolau, Josep; Falguera, A. De; J. Maluquer & J. Vilaseca., 1918. Projecte de "Institut Oceanogràfic de Catalunya". Physis, 1, 10-12: 189-201, 1 plànol. pleg.
 • Falguera, A. de, J. Vilaseca & Maluquer i Nicolau, Josep., 1919. Projecte de Institut Oceanogràfic de Catalunya. Anexe al Passeig Marítim. Tallers d'Arts Gràfiques Henrich i Cia. Barcelona. 24 pp.
 • Maluquer i Nicolau, Josep; Bofill, A. & F. Haas., 1919. Mol.luscos recollits en Astúrias, en 1918 per En Josep Maluquer, precedits de consideracions bibliogràfiques sobre la malacologia asturiana. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 1-2: 25-34.
 • Maluquer i Nicolau, Josep; Bofill, A. & F. Haas., 1919. Nova exploració malacológica en la conca del Alt Llobregat, efectuada per D. Josep Maluquer. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural,  3-4: 81-83.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1919. Notes per a una monografia de les meduses (Acalepha) del litoral català. Cnidaria. Classe I.- Acalèfids. Col. Fauna de Catalunya. Arxius de l'Institut de Ciències, Barcelona. 59 pp.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1919. Piscicultura. Col. Enciclopèdia Catalana, núm. 12, Editorial Catalana, S.A., Barcelona. 164 pp.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1921. El mar, el peix i la pesca. Pesques litorals i pesques d'altura. Conferència a la Societat de Geografia Comercial de Barcelona, 19 pp., J. Horta, Impressor, Barcelona.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1923. Col.laborador en el volum XXI, "España", de la Enciclopedia Universal Ilustrada. Ed. Espasa-Calpe, Madrid.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1925. Volum solt especial dedicat a España.
 • Maluquer i Nicolau, Josep., 1949. Ignacio Bolívar Urrutia (1850-1944). Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 37: 111. 

Referències bibliogràfiques

Cerca

Fitxes

 • Nos Ronchera, Roser

  Roser Nos

  De 1947 a 1961: primer va ser becària del Museu de Zoologia de Barcelona, dedicada a tasques vinculades a la col·lecció de malacologia, ictiologia i la biblioteca, així com la divulgació. Cobrava unes 800 pessetes al mes, L'any 1954 va guanyar per oposició una plaça de bibliotecària que tanmateix la manté també vinculada a les seves activitats anteriors. El salari era de 1250 pessetes mensuals.

  De 1978 a 1989: directora del Museu de Zoologia de Barcelona, fins a la seva jubilació. Va dedicar una part important de la seva gestió a dignificar els espais del Museu de Zoologia de Barcelona i va incrementar les instal·lacions científiques amb un ambiciós espai soterrani. Així mateix va renovar l'oferta expositiva gràcies a un modern programa d'exposicions temporals.

  1993: sòcia número u i primera presidenta de la junta directiva de l'Associació d'Amics del Museu de Zoologia de Barcelona, actualment Associació d'Amics del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

 • Maluquer i Nicolau, Josep

  Josep Maluquer i Nicolau

  El 1915 és designat vocal tècnic de la Junta de Ciències Naturals. El febrer de 1916 és nomenat Secretari de la Junta. Va presentar un pla que incloïa la creació de laboratoris, l'ampliació del Museu i dels seus serveis, un pla de publicacions, el nomenament d’agregats i la contractació de tècnics, entre ells vàries dones. Es redactaren i aprovaren uns nous estatuts i un pla d'aprofitament de l'espai i els edificis del Parc. La Junta aprovà un pressupost extraordinari per a obres destinat a transformar el Castell dels Tres Dragons, Museu de Catalunya. Concretament els espais centrals de les plantes inferiors i laboratoris, a les torres dels angles. Es van remodelar espais  emblemàtics com la Biblioteca i la sala de malacologia van ser moblats a iniciativa seva, el Museu de Catalunya que va passar a ser Museu de Zoologia. El 28 d’abril de 1920 tingué lloc la inauguració de les noves instal·lacions del Museu de Catalunya.

  El 1917 creà, amb el suport de Joaquín de Borja, la Secció Oceanogràfica del Museu que impulsà fins el 1920. La secció comptava amb una xarxa de contactes amb altres centres similars com el del Laboratori de Porto-Pi de Palma de Mallorca, la Estación de Biología Marítima de Santander; l'Institut Océanographique de Monaco o el Laboratori Oceanogràfic de Nàpols. Publicà el projecte d'Institut Oceanogràfic de Catalunya que havia preparat, conjuntament amb els arquitectes municipals de Barcelona Antoni de Falguera (1876-1945) i Joaquim Vilaseca (1885-1963), per sotmetre'l a l'aprovació de l' Ajuntament i de la Mancomunitat. A més de laboratoris, aquaris, vivers, museu i biblioteca, s'hi preveia la instal·lació d'una escola de nàutica i d'una escola de pesca. L 'Ajuntament el declarà "vist amb satisfacció" a la seva sessió de l'1 d'octubre de 1919.

  Va crear vincles estrets amb altres institucions de referència, com el Senkenberg de Frankfurt, altres museus alemanys i el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Va introduir al Dr. Haas al Museu i va promoure la recerca zoològica.

  A finals de 1917 va estar a punt de dimitir pel malestar en el sí de la Junta degut a les seves decisions de contractar persones que no provenien del món acadèmic sinó del món naturalista, per contractar dones i per discrepàncies sobre les línies de recerca.

  El 1920 va adquirir per encàrrec de la Junta llibres i revistes a Alemanya. Representen el fonamental de les sèries antigues de revistes alemanyes i d'altres procedències dels actuals Institut Botànic, Museu de Geologia i Museu de Zoologia de Barcelona.

  El març de 1920 presentà la seva dimissió de la Secretaria de la Junta de Ciències Naturals, càrrec en el qual el succeiria Pius Font i Quer. 

 • Martorell i Peña, Francesc

  Martorell i Peña, Francesc

  Llegà a l'Ajuntament de Barcelona les seves col·leccions d’història natural, arqueologia i etnologia, a més d’una suma de diners que es va invertir en la construcció del primer edifici de Barcelona dissenyat per complir la funció de museu, el Museu Martorell, nucli original de l'actual Museu de Ciències Naturals. El 1888 el Museu Martorell va publicar a cura d'Artur Bofill i Poch el catàleg complet de la col·lecció original de mol·luscs de Francesc Martorell.

 • Bofill i Poch, Artur

  Artur Bofill i Poch

  L'any 1887 va ser nomenat conservador del Museu Martorell. Va exercir de director del Museu entre 1891 i 1920. En jubilar-se del càrrec, cedí les seves col·leccions personals al Museu, i continuà desenvolupant la seva activitat científica com a regent de la secció de malacologia.