Maluquer i Sostres, Joaquim
Referències d'autoritats

Maluquer i Sostres, Joaquim

Barcelona , 11/12/1930 - Barcelona , 15/08/2011
Camp d'activitat: Ornitologia
Funció principal: Recol·lector

Vinculació amb el Museu

Revisor de la col·lecció d'aus juntament amb el seu cosí Salvador Maluquer, recol·lector de més de 50 aus de les terres de Lleida durant la dècada de 1950. 

Notes històriques/biogràfiques

1948-1953    Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona.
1963            Doctor en Sociologia per la Universitat de Ginebra.

1973            Doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona.

1961-1965    Col·laborador setmanal a “El Correo Catalan” .

1962-1978    Secretari general de l’associació empresarial tèxtil cotonera (SECEA).

1966-1975    Fundador i president de la Cooperativa de Crèdit i Estalvi de Barcelona.

1967-1971    Col·laborador setmanal a “El Noticiero Universal”.

1971-1978    Conseller-secretari i novament col·laborador setmanal d’”El Correo Catalán”.

1975-1980    President de la Junta Administrativa de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona.

1976-1987    Membre fundador de Depana i vocal de Junta Directiva.

1976-1990    Vocal del Consell General de “la Caixa”.

1976-1978    President de la Institució Catalana d’Història Natural.

1998-2000   President de la Institució Catalana d’Història Natural.

1978-1980   Director General de Promoció Social del Departament de Governació de la Generalitat.

1978-2010   Vocal de la Fundació Asepeyo.

1980-1984   Secretari del Consell Executiu de la Generalitat.

1984-1990   Conseller executiu de Catalana de Gas.

1990-2010   Patró de la Fundació Enciclopèdia Catalana.

1996           Creu de Sant Jordi.

1997-2008  Patró de la Fundació Territori i Paisatge, de Caixa Catalunya.

2010-2011  President de la Fundació Serra Santamans (continuació de Asepeyo).

Publicacions

Maluquer Sostres, J., 1952. Notas para el estudio de las aves de Lérida. Pirineos 25: 421-470.

Ferrer, X; Reig, A & Maluquer Sostres, J., 2001. Record de l’ornitòleg Estanislau Vayreda i Vila en el centenari de la seva mort.  Abellerol 14:8-9.

Maluquer Sostres, J. & Boada, Martí., 1981. Urogallo (Tetrao urogallus) en Lérida. Ardeola 28: 156.

Maluquer Sostres, J. & Travé Alfonso, F., 1959. Excursión ornitológica al bosque de Poblet y montes de Prades. Ardeola 5: 185-195.

Maluquer Sostres, J. & Travé Alfonso, F., 1961. Presencia y extinción del Francolín en la Península Ibérica e Islas Baleares.  Ardeola, 7: 129-156.

Maluquer Sostres, J., 1955. Características ornitológicas de Cataluña. Ibérica 308:26-31.

Maluquer Sostres, J., 1955. Observaciones ornitológicas en Ibiza. Ardeola 2(1): 182-184.

Maluquer Sostres, J., 1956. Els ocells de les terres catalanes. Ed. Barcino. Barcelona. 1973, 2a ed.; 1981, 3a ed.; 1987, 4a ed. Ampliada.

Maluquer Sostres, J., 1956. L’estudi de l’ornitologia a Catalunya. Revista de Catalunya 105: 62-64.

Maluquer Sostres, J., 1958. Les gralles de Lleida. Labor 6 (214): 15.

Maluquer Sostres, J., 1960. Algunas observaciones ornitológicas en Santa María de Queralt (Barcelona). Ardeola 6(2): 352-353.

Maluquer Sostres, J., 1971. La protección de las aves en las tierras catalanas. Zoo, Revista del Parque Zoológico de Barcelona  12: 11-14.

Maluquer Sostres, J., 1973. La protección a las aves en las tierras catalanas. Las Ciencias, t. XXXVIII, 3: 169-174.

Maluquer Sostres, J., 1975. La conservació de les zones humides. Muntanya  any XCIX, 85 (678): 315-320.

Maluquer Sostres, J., 1975. Les zones humides i llur protecció. Serra d’Or, any XVII, núm. 192: 593-595.

Maluquer Sostres, J., 1982. Aves en el siglo XVII castellano. Introducción a  Cuaderno de aves para el Príncipe. Estampas de María Eugenia de Beer. Siglo XVII. pp. I-XI. Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona.

Maluquer Sostres, J., 1983. L’avifauna fòssil com a indicador climàtic. Ciència, 3 (29): 442-445 (50-53).

Maluquer Sostres, J., 1984. Francolí (Francolinus francolinus). A :Atlas dels ocells nidificants de Catalunya i  Andorra, de Jordi Muntaner, Xavier Ferrer i Albert Martínez-Vilalta. pp. 297-298. Ketres Editora. Barcelona.

Maluquer Sostres, J., 1985. Grullas en Gallocanta. Investigación y Ciencia 103: 32.

Maluquer Sostres, J., 1988. Francesc Español i la Institució Catalana d’Història Natural.Quaderns de Vilaniu, Miscel·lània de l’Alt Camp. Número monogràfic dedicat a Francesc Español. Institut d’Estudis Vallencs, núm. 14: 59-61.

Maluquer Sostres, J., 1994. Origen de la ornitologia en Cataluña. La garcilla  90: 22-24.

Maluquer Sostres, J., 1994. Rafael Patxot i Jubert, mecenes i científic. Ed. Pòrtic. Barcelona.

Maluquer Sostres, J., 2002. Els ocells del Montsec. A: Des del cim del Montsec. A l’entorn del Pallars i la Noguera. Llibre col·lectiu, coordinat per Julià Farré i Jordi Mir, pp. 89-93. Barcelona, abril.

Maluquer Sostres, J., 2008. Conèixer i estimar els ocells. Ed. Pòrtic. Barcelona.

Cerca

Fitxes