Maluquer i Sostres, Joaquim

Maluquer i Sostres, Joaquim

Barcelona , 11/12/1930 - Barcelona , 15/08/2011
Field of activity: Ornitologia
Main function: Collector

Publications

Maluquer Sostres, J., 1952. Notas para el estudio de las aves de Lérida. Pirineos 25: 421-470.

Ferrer, X; Reig, A & Maluquer Sostres, J., 2001. Record de l’ornitòleg Estanislau Vayreda i Vila en el centenari de la seva mort.  Abellerol 14:8-9.

Maluquer Sostres, J. & Boada, Martí., 1981. Urogallo (Tetrao urogallus) en Lérida. Ardeola 28: 156.

Maluquer Sostres, J. & Travé Alfonso, F., 1959. Excursión ornitológica al bosque de Poblet y montes de Prades. Ardeola 5: 185-195.

Maluquer Sostres, J. & Travé Alfonso, F., 1961. Presencia y extinción del Francolín en la Península Ibérica e Islas Baleares.  Ardeola, 7: 129-156.

Maluquer Sostres, J., 1955. Características ornitológicas de Cataluña. Ibérica 308:26-31.

Maluquer Sostres, J., 1955. Observaciones ornitológicas en Ibiza. Ardeola 2(1): 182-184.

Maluquer Sostres, J., 1956. Els ocells de les terres catalanes. Ed. Barcino. Barcelona. 1973, 2a ed.; 1981, 3a ed.; 1987, 4a ed. Ampliada.

Maluquer Sostres, J., 1956. L’estudi de l’ornitologia a Catalunya. Revista de Catalunya 105: 62-64.

Maluquer Sostres, J., 1958. Les gralles de Lleida. Labor 6 (214): 15.

Maluquer Sostres, J., 1960. Algunas observaciones ornitológicas en Santa María de Queralt (Barcelona). Ardeola 6(2): 352-353.

Maluquer Sostres, J., 1971. La protección de las aves en las tierras catalanas. Zoo, Revista del Parque Zoológico de Barcelona  12: 11-14.

Maluquer Sostres, J., 1973. La protección a las aves en las tierras catalanas. Las Ciencias, t. XXXVIII, 3: 169-174.

Maluquer Sostres, J., 1975. La conservació de les zones humides. Muntanya  any XCIX, 85 (678): 315-320.

Maluquer Sostres, J., 1975. Les zones humides i llur protecció. Serra d’Or, any XVII, núm. 192: 593-595.

Maluquer Sostres, J., 1982. Aves en el siglo XVII castellano. Introducción a  Cuaderno de aves para el Príncipe. Estampas de María Eugenia de Beer. Siglo XVII. pp. I-XI. Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona.

Maluquer Sostres, J., 1983. L’avifauna fòssil com a indicador climàtic. Ciència, 3 (29): 442-445 (50-53).

Maluquer Sostres, J., 1984. Francolí (Francolinus francolinus). A :Atlas dels ocells nidificants de Catalunya i  Andorra, de Jordi Muntaner, Xavier Ferrer i Albert Martínez-Vilalta. pp. 297-298. Ketres Editora. Barcelona.

Maluquer Sostres, J., 1985. Grullas en Gallocanta. Investigación y Ciencia 103: 32.

Maluquer Sostres, J., 1988. Francesc Español i la Institució Catalana d’Història Natural.Quaderns de Vilaniu, Miscel·lània de l’Alt Camp. Número monogràfic dedicat a Francesc Español. Institut d’Estudis Vallencs, núm. 14: 59-61.

Maluquer Sostres, J., 1994. Origen de la ornitologia en Cataluña. La garcilla  90: 22-24.

Maluquer Sostres, J., 1994. Rafael Patxot i Jubert, mecenes i científic. Ed. Pòrtic. Barcelona.

Maluquer Sostres, J., 2002. Els ocells del Montsec. A: Des del cim del Montsec. A l’entorn del Pallars i la Noguera. Llibre col·lectiu, coordinat per Julià Farré i Jordi Mir, pp. 89-93. Barcelona, abril.

Maluquer Sostres, J., 2008. Conèixer i estimar els ocells. Ed. Pòrtic. Barcelona.

Search