Maluquer i Nicolau, Joaquim

Maluquer i Nicolau, Joaquim

Barcelona , 7/12/1892 - Barcelona , 23/3/1986
Field of activity: Herpetologia

Publications

Maluquer Nicolau ,J. & Mertens, R., 1926. Amphibien und Reptilien aus dem noerdlichen und oestlichen Spanien gesament von Dr. F. Haas: Butlletí de la Institució Catalana d'Historia Natural VI: 92-95.

Maluquer Nicolau, J., 1916. Nota Herpetològica. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, : 11-14.

Maluquer Nicolau, J., 1916. Nota herpetològica: Primera llista de Rèptils i Amfibis de Catalunya. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural Any XIII: 55-63.

Maluquer Nicolau, J., 1916. Noves herpetològiques. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural 2a. Època: 111-118.

Maluquer Nicolau, J., 1916. Sobre un gènere poc conegut de la fauna herpetològica de Catalunya.  Anuari Junta de Ciències Naturals: 107-.

Maluquer Nicolau, J., 1917. De Re Herpetològica. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural 2a. Època: 108-111.

Maluquer Nicolau, J., 1917. Instruccions als recol·lectors de Rèptils i Batracis amb destí al Museu. Musei Barcinonensis Scientiarium Naturalium Opera.Series Zoologica III :1-21.

Maluquer Nicolau, J., 1917. Les serps de Catalunya. Treballs del Museu de Ciències Naturals 7: 1-87.  

Maluquer Nicolau, J., 1917. Sobre algunos reptiles de los alrededores de Melilla (Marruecos).  Bol. R. Soc. Española Hist. Nat. (Biol.) XVII: 428-432.

Maluquer Nicolau, J., 1918. Lagartos interesantes. Physis  6: 117-119.

Maluquer Nicolau, J., 1918. Nostres llangardaixos. Physis  3: 72-74.

Maluquer Nicolau, J., 1918. Notas herpetológicas: I. Sobre el Coluber longissimus laurenti. II. presencia de la Lacerta viridis Daudin en Cataluña. III ¿La Testudo graeca Linné, en Formentera?. Bol. R. Soc. Española Hist. Nat. (Biol.) XVIII: 402-406.

Maluquer Nicolau, J., 1918. Un fòssil vivent. Physis 2: 49-52.

Maluquer Nicolau, J., 1919. Contribució al coneixement de la dispersió dels rèptils i batracis a Catalunya.  Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural Any II: 103-105.

Maluquer Nicolau, J., 1919. Presencia de la "Testudo ibera" Pallas en Formentera. Bol. R. Soc. Española Hist. Nat. (Biol.) 19: 384-385.

Maluquer Nicolau, J., 1919. Recull Herpetològic. Butlletí de la Institució Catalana d’història Natural 2: 84-88.

Maluquer Nicolau, J., Les tortugues de Catalunya.  Treballs del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Sèrie Zoològica 2/8: 93-159. 

Maluquer Nicolau, Josep., 1918. Una visita al Museo Oceanográfico de Berlín. Physis  9: 173-178.

Maluquer Nicolau,J., 1917. La Secció Herpetològica. Publicacions de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, Anuari II: 553-567.

Arxiu MCNB

Entrevista a Salvador Maluquer Maluquer . 2004. Projecte Fonts Orals. Arxiu MCNB.

Entrevista a Salvador Maluquer. 2013-2014. L’Abellerol 48: 4-8. https://issuu.com/ornitologia/docs/abellerol48

Search