Maluquer i Nicolau, Joaquim

Maluquer i Nicolau, Joaquim

Barcelona , 7/12/1892 - Barcelona , 23/3/1986
Field of activity: Herpetologia
Main function: Collector

Publications

Maluquer i Nicolau, Joaquim (Anònim; era el Secretari)., 1912. Secció Oficial. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 2-31 17-18; 4: 49; 5t 65; 6: 81-82; 7: 113; 9: 161-163.

Maluquer i Nicolau, Joaquim (Anònim; era el Secretari)., 1915. Secció Oficial. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 1-2; 3: 33-35; 4: 49-50; 5: 65-68; 6: 85-88; 7: 117-121; 8: 133-135; 9: 149-152.

Maluquer i Nicolau, Joaquim., 1915. Notes ornitològiques. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 6: 86.

Maluquer i Nicolau, Joaquim. (Anònim)., 1915. Notes herpetològiques. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 6: 87.

Maluquer i Nicolau, Joaquim., 1915. El Rhinechis scalaris, Boie, a Catalunya. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 6: 111.

Maluquer i Nicolau, Joaquim., 1915. Nota herpetològica. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 9: 151.

Maluquer i Nicolau, Joaquim, (Anònim; era el Secretari)., 1916. Secció Oficial. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 1-3; 2: 19-22; 3: 35-38; 4: 51-54; 5: 67-71; 6: 83-86; 7: 107-111; 8: 127-130; 9: 143-145.

Maluquer Nicolau, Joaquim., 1916. Memòria informativa corresponent a l'any 1915. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 1: 9-10.

Maluquer Nicolau, Joaquim.,1916. Nota Herpetològica. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 1:11-14.

Maluquer Nicolau, Joaquim.,  1916. El Bufo calamita Laur., a Seba (Montseny). Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 4: 53.

Maluquer Nicolau, Joaquim., 1916. Rèptils i amfibis dels voltants de Caldas de Montbuy. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 4: 53-54.

Maluquer Nicolau, Joaquim., 1916. Excursió al Prat de Llobregat. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 4: 54.

Maluquer Nicolau, Joaquim., 1916. Nota herpetològica: Primera llista de Rèptils i Amfibis de Catalunya. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 4: 55-63.

Maluquer Nicolau, Joaquim., 1916. Nota bibliogràfica. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 6: 85.

Maluquer Nicolau, Joaquim., 1916. Contribució al coneixement de la fauna catalana, regló d'Artesa de Segre. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 7:109.

Maluquer Nicolau, Joaquim., 1916. Noves herpetològiques. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 7:108.

Maluquer Nicolau, Joaquim.,1916. Noves herpetològiques. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 7: 111-119.

Maluquer Nicolau, Joaquim.,1916. Sobre un gènere poc conegut de la fauna herpetològica de Catalunya. Anuari Junta de Ciències Naturals 1: 107-115.

Maluquer Nicolau, Joaquim., 1917. Memòria informativa corresponent a l'any 1916. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 1: 8-9.

Maluquer Nicolau, Joaquim., 1917. Una nova varietat de Sargantana a Catalunya. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 2-3: 18.

Maluquer Nicolau, Joaquim., 1917. Aparellament tardoral d'Ofidis. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 6; 86-87.

Maluquer Nicolau, Joaquim., 1917. Excursions herpetològiques. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 6: 87.

Maluquer Nicolau, Joaquim., 1917. Una nova localitat de Zamenis hippocrepis Linné Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 6: 87.

Maluquer Nicolau, Joaquim., 1917. Comunicacions herpetològiques. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 7: 101.

Maluquer Nicolau, Joaquim., 1917. De Re Herpetològica. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 7: 108-111.

Maluquer Nicolau, Joaquim.,  1917. Sobre algunos reptiles de los alrededores de Melilla (Marruecos).  Bol. Soc. Española Hist. Nat. 17: 428-432.

Maluquer Nicolau, Joaquim., 1917. Instruccions als recol·lectors de Rèptils i Batracis amb destí al Museu. Publicacions de la Junta de Ciències Naturals Barcelona, Musei Barcinonensis Scientiarium Naturalium Opera. Series Zoologica 3:1-21. (Vol. 1 dels Treballs del Museu de Ciències Naturals de Barcelona).

Maluquer Nicolau, Joaquim., 1917. Les serps de Catalunya. Publicacions Junta de Ciències Naturals Barcelona. Musei Barcinonensis Scientiarium Naturalium Opera 2. Series Zoologica 7. 87 pp. (Vol 2 de Treballs del Museu de Ciències Naturals). 

Maluquer Nicolau, Joaquim., 1917. La Secció Herpetològica. Publicacions de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, Anuari II: 553-567.

Maluquer Nicolau, Joaquim., 1917. L'estudi de l'Herpetologia. Anuari Junta Ciències Naturals Barcelona 2:720-722.

Maluquer Nicolau, Joaquim., (Anònim; era el Secretari). 1918. Secció Oficial. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 1: 12-14; 2: 33-35: 3: 57-59: 4: 73-77; 6: 119-123; 8: 151-157; 9: 167-171.

Maluquer Nicolau, Joaquim., 1918. Un fòssil vivent. Physis 2:49-52.

Maluquer Nicolau, Joaquim., 1918. Nostres llangardaixos. Physis 3:72-74.

Maluquer Nicolau, Joaquim., 1918. El Molge marmorata Latreille de Banyoles. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 3: 59.

Maluquer Nicolau, Joaquim.,1918. Excursió herpetològica a Iviça i Formentera. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 4: 75-76.

Maluquer Nicolau, Joaquim., 1918. Nova localitat de Pelodytes punctatus Baud. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 4: 76.

Maluquer Nicolau, Joaquim., 1918. Sobre el Coluber longissimus Laur. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 7: 138.

Maluquer Nicolau, Joaquim., 1918. Lagartos interesantes. Physis  6:117-119.

Maluquer Nicolau, Joaquim., 1918. Algunes plantes de Puigsacalm. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 8: 156.

Maluquer Nicolau, Joaquim., 1918. Notas herpetológicas: I. Sobre el Coluber longissimus laurenti. II. presencia de la Lacerta viridis Daudin en Cataluña. III ¿La Testudo graeca Linné, en Formentera?. Bol. R. Soc. Española Hist. Nat. (Biol.) XVIII: 402-406.
Maluquer Nicolau, Joaquim.,
1918. Les tortugues de Catalunya. Physis 1, 8: 158-161.

Maluquer Nicolau, Joaquim., 1918. La Secció Herpetològica en 1918. Anuari Junta Ciències Naturals Barcelona 3: 277-293.

Maluquer Nicolau, Joaquim., (Anònim; era el Secretari)., 1919. Secció Oficial. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 1-2:12-17; 5-6 89-93; 7:121-124, 8-9:145-147.

Maluquer Nicolau, Joaquim., 1919. Memòria corresponent a l'any 1918. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 1-2: 14.

Maluquer Nicolau, Joaquim., 1919. Recull Herpetològic. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 2: 84-88.

Maluquer Nicolau, Joaquim., 1919. Presencia de la "Testudo ibera" Pallas en Formentera. Bol. R. Soc. Española Hist. Nat. (Biol.) 19: 384-385.

Maluquer Nicolau, Joaquim., 1919. Contribució al coneixement de la dispersió dels rèptils i batracis a Catalunya. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 5-6: 103-105.

Maluquer Nicolau, Joaquim., 1919. Memòria informativa de l'any 1919. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 8-9: 149

Maluquer Nicolau, Joaquim., 1919. Les tortugues de Catalunya. Publicacions de Ciències Naturals Barcelona, Treballs del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Sèrie Zoològica 2/8: 93-159.

Maluquer Nicolau, Joaquim., J. B. d'Aguilar-Amat., 1920. Sobre uns cucs lluminosos. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 3: 60.

Maluquer Nicolau, Joaquim., 1925. Los reptiles. A: Historia Natural. I. Instituto Gallach, Barcelona. Pp 345_400.

Maluquer Nicolau, Joaquim. & Mertens, R., 1926. Amphibien und Reptilien aus dem noerdlichen und oestlichen Spanien gesament von Dr. F. Haas: Butlletí de la Institució Catalana d'Historia Natural VI: 92-95.

Bibliographical references

Arxiu MCNB

Entrevista a Salvador Maluquer Maluquer . 2004. Projecte Fonts Orals. Arxiu MCNB.

Entrevista a Salvador Maluquer. 2013-2014. L’Abellerol 48: 4-8. https://issuu.com/ornitologia/docs/abellerol48

Search