Maluquer i Nicolau, Josep
Josep Maluquer i Nicolau

Maluquer i Nicolau, Josep

Barcelona , 07/05/1883 - Barcelona , 30/05/1960
Field of activity: Malacologia Zoologia general
Main function: Collector

Publications

 

Maluquer i Nicolau, Josep., 1901. Excursió malacològica a Gavà. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 1: 1-2.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1901. Els moluschs d'aygua dolsa. Universitat Catalana, Barcelona, 2, núm. 9: 135-139.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1901. Moluscos recollits a Gualba en desembre de 1900. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 2: 7-9.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1901-1902. Secció Oficial. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 2: 11; 3: 15-16; 4: 31-32; 5: 40; i 2,  9-10: 43; 11: 51-57; 12: 75-76; 13: 93-94.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1901. Nota sobre Murex erinaceus, Linné. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 5: 36-37.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1902. Una excursió pel Montseny. De Gualba a Santa Fe y Turó del Home. Universitat Catalana, Barcelona, 3, núm. 15: 231-235.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1902. Una visita al Laboratori Aragó de Banyuls-sur-mer (Rosselló). Universitat Catalana, Barcelona, 3, núm. 17: 259-261.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1902. Nota necrològica de D. Miquel Cuní y Martorell. La Veu de Catalunya, 12, núm. 1199: 2 (ed. del vespre, 15-5-02); i 12, núm. 1199: 1 (ed. del mati, 17-5-02).

Maluquer i Nicolau, Josep., 1902. Miquel Cuní y Martorell. Universitat Catalana, Barcelona, 3, núm. 20: 318.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1902. Miquel Cuní y Martorell. Butll. Centre Excursionista Catalunya 12 (89): 172-173.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1902. Descripció d'una espècie nova de Limnaea de Catalunya. Limnaea Maluqueri, Fagot. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural 7: 110-112.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1902. Sobre moluscs recollits a La Garriga i Igualada. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 8: 26-27.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1902. Algunas especies del género "Helix" recullidas a Vilarrodona (Ribera del Gayá). Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 9-10: 37-39.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1902. Alguns Helix de la comarca d'Igualada. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 9-10: 41.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1902. Sobre alguns moluscs recollits a Artesa de Segre. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 9-10: 41.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1902. Nota necrològica sobre el Dr. D. Joaquim Mariano Salvañá i Comas. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 9-10: 41-42.

Maluquer Nicolau, Salvador & Maluquer i Nicolau, Josep., 1902. Sobre una excursió a Sant Cugat del Vallès i serres de Vallvidrera. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 11: 51-52.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1902. Moluscs recollits en una excursió al Prat de Llobregat. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 11: 52.

Maluquer Nicolau, Salvador & Maluquer Nicolau, Josep., 1902. Sobre una excursió des de Montcada a Sant Andreu de Palomar. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural,11: 52-53.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1902. Sobre moluscs recollits en una excursió a la desembocadura del Besòs. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 11: 54-55.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1902. Sobre un niu de Parus pendulinus de Mollet. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 12: 76-77.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1902. Sobre el Sorex fodiens al Vallès. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 12: 77.,

Maluquer i Nicolau, Josep., 1902. Excursió al Vallés.- Insectes recollits en l'excursió feta de Montgat a Mollet el dia 23 de Mars de 1902. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 12: 78-79.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1902. Sobre diverses excursions per Catalunya. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 14: 107-108.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1902. Sobre una excursió a Sant Miquel del Fai i uns rèptils i amfibis recollits a Mollet del Vallès. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 15: 125.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1902. Sobre la foca en aigües de Torredembarra i crustacis del Prat de Llobregat. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 15:126-127.

Maluquer i Nicolau, Josep.,  1902. Alguns Radiats i Pòlips observats en el port y rada de Barcelona. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 15: 127-128.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1902. Les coves de Salgá (Ribera del Segre). Butll. Centre Excursionista Catalunya 12, 95: 314-323.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1902. D. Estanislao Vayreda. Bol. Soc. Aragonesa Cienc. Nat., Zaragoza, 1, núm. 5; 100-104.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1903. Crònica de l'Institució Catalana d’Història Natural, desde sa fundació fins al 1 de Janer de 1902. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural,16: 5-7.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1903. Les dents dels moluschs. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 16: 45.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1903. Contribució a la fauna malacològica de Catalunya. I. Moluschs recullits en la montanya de Montserrat. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 17-18: 52-59.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1903. Líquens del Montseny. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 17-18: 62-63.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1903. Nota sobre la troballa del Gasterosteus  pungitius, L., en el Baix Vallés. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 19-21: 101-102.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1903. Alguns himenòpters del Masnou (Costa de Llevant). Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 19-21: 103.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1903. Moluscos marinos de Llansá (Cataluña). Bol. Soc. esp. Hist. nat. 3, núm. 5: 226-235.

Maluquer i Nicolau, Josep.,(Anònim; era el Secretari)., 1904-1905. Secció Oficial. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 1-2: 1-6; 3-4: 17-18; 5: 49-50; 6: 65-66; 7; 82; 8-9: 97-99; i 5, 1-2: I-10; 3-4: 33-35; 5: 57-59; 6: 73-75; 7: 105-108; 8: 121-122; 9: 137-138.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1904. Nostre nom. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 1-2: 11-12.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1904. Contribució á la fauna malacològica de Catalunya. II. Moluschs terrestres y d'aigua dolsa, recollits en la comarca d'Artesa de Segre. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 3-4: 33-42.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1904. Contribució á la fauna malacològica de Catalunya. III. Alguns moluschs marins del Masnou (Costa de Llevant). Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 6: 69-74 i 7: 82-87.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1904. Sobre vitalitat de determinats moluscs. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 5: 50.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1904. Excursión malacológica á Ripoll, Pobla de Lillet y Castellar d'En Huch (Alta Cataluña). Bol. Soc. esp. Hist. nat. 4, núm. 3: 121-125.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1905. Notas bibliográficas. Noticia de lo publicat en altres Revistas, referent á Historia Natural Catalana. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 3-4: 52-55 i 6: 96-99.

Maluquer i Nicolau, Josep & Zulueta, A., 1905. Sobre excursions al Prat de Llobregat. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, : 74.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1905. Notas bibliográficas. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 7: 116-117 i 9: 147-148.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1905. Sobre Cefalòpods de Catalunya. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 9: 137.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1906. Sobre el Naturhistorisches Museum de Hamburg (Alemania). Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 1-2:7-8.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1906. Contribució á la fauna malacológica de Catalunya. IV. Moluschs terrestres y d'aigua dolsa dels voltants de la Pobla de Segur. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 1-2: 17-25.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1906. Moluschs marins de Catalunya. I. Cefalópods. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 4: 52-54.

Maluquer i Nicolau, Josep., (sub Pep)., 1906-1907.  Cròniques d'Alemanya. La Veu de Catalunya, Barcelona, 16, núm. 2.581: 3 (23-6-06, eds, del vespre i de mitja nit); núm. 2.625: 2 (6-8-06, ed. del vespre) i núm. 2.625: 1-2 (7-8-06, ed. del matí); núm. 2.670: 2 (20-9-06, ed. del vespre i 21-9-06, ed. del matí); núm. 2.688: 1-2 (9-10-06, ed. del matí) i núm. 2.689: 2 (9-10-06, ed. del vespre); 17, núm. 2.779: 1 (9-1-07, ed. del vespre i 10-1-07, ed. del matí).

Maluquer i Nicolau, Josep., 1907. Moluschs marins de Catalunya. II. Pterópods. III. Heteropods. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 2-3: 19-21.

Maluquer i Nicolau, Josep.,  (sub J.M.N.) (1907): Els frets de darrers de Janer y els llops. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 2-3: 35.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1907. La cría y reproducció dels grans mamífers en cautivitat. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 2-3: 35.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1907. 300 mil Marks per Papellones. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 2-3: 35.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1908. L'exposició universal de Tokio de 1912. La Veu de Catalunya, 18, núm. 3.357: 2 (25-8-08, ed. del matí) i núm. 3.358: 1 (26-8-08, ed. del vespre).

Maluquer i Nicolau, Josep., 1909. Moluschs marins de Catalunya. IV, Gasterópods. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 8-9: 103-106.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1909. Zur Frage der Teerverwertung. Verwertung des Teers in spanischen Gaswerken. Journal für Gasbeleuchtung und Wasserversorgung, Juli 1909, Müchen, 7 pp.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1912. Contribució a la fauna malacológica de Catalunya. V. Alguns moluschs de la Vall de Ribas (Pirineu Català). Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 4: 50-56.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1914. Secció Bibliográfica.- "Beiträge zur Kenntnis der Iberisch-Balearischen Triasprovinz", per A. Wurm. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 9: 162-163.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1914. Secció Bibliográfica.- Ibérica. "Revista semanal ilustrada". Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 9: 164.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1914. En las filas alemanas. Cuadros de la Gran Guerra 1914. 1a.Serie. (Julio-Octubre, 1914). 194 pp. Altés, Barcelona.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1914. Gross-Barcelona. La gran Urbs Mediterrània del pervindre. Extensió. La Veu de Catalunya, Barcelona, 24, 5. 321: 2 (28-2-14, ed. Del vespre)) i  5.321: 1 (1-3-14, ed. del matí).

Maluquer i Nicolau, Josep., 1914. Gross-Barcelona. La gran Urbs Mediterrània del pervindre. II. Parcs i .jardins. La Veu de Catalunya, Barcelona, 24, inim. 5.362: 3 (11-4-14, ed. del vespre, i 12-4-14, ed. del matí).

Maluquer i Nicolau, Josep., 1914.  Gross-Barcelona. La gran Urbs Mediterrània del previndre:. III. Passeigs i intervenció ciutadana. La Veu de Catalunya, Barcelona, 24, núm. 5.376: 3 (25-4-14, ed. del vespre), i 26-4-14, ed. del matí).

Maluquer i Nicolau, Josep., 1915. En las filas alemanas. Cuadros de la Gran Guerra. 1914-1915. 2a Serie. Noviembre 1914-Marzo 1915. 326 pp. Carlos Seither, Editor, Barcelona.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1915. Bibliografia.- Fauna Ibérica.- Mamíferos, por Angel Cabrera, Madrid, 1914. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 1: 11-12.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1915. Excursió de Ocata (Masnou) al Vallés. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 5: 67.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1915. Excursió oceanogràfica a la Costa del Ampurdà. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 6: 87-88.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1915. Amfineures de Catalunya. Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural, 1: 187-280.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1915. Aplicaciones de la Electricidad a los ejércitos en campaña. Barcelona.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1916. Equinoderms de Vilanova i Geltrú. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 3: 36.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1916. Notes oceanogràfiques. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 5: 71.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1916. Notes oceanogràfiques. I. Les conquilles desaparegudes del litoral català. Jaciments del Cap de Creus. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural,  6: 97-102.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1916. Comunicació malacològica. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 9: 145.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1916. Les sales de nens en els Museus als Estats Units. Quaderns d'Estudi, Barcelona, any 1, vol. 2, núm. 3: 182-183.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1916. Oceanografia. Consell de Pedagogia de la Diputació de Barcelona, Barcelona. 32 pp.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1915. Secció Oficial. Anuari Junta Ciències Naturals Barcelona 1: 9-31.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1916. Treballs Oceanogràfics en la costa del Empurdà. Anuari Junta Ciències Naturals Barcelona 1: 221-261.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1916. Revista.- Moviment científic natural durant l'any 1915. Anuari Junta Ciències Naturals Barcelona 1: 271-286.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1917. Contribució a l'estudi de la fauna malacològica Balear. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural,  5: 52.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1917. Excursions a Santa Cristina de Lloret i Cadaqués. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 6: 86.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1917. La Chrysaora mediterranea Pér. et. Les. a Catalunya. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 7: 100-101.

Anònim (1917): Guia de les instal·lacions i serveis a càrrec de la Junta. 140 pp. Junta de Ciències Naturals de Barcelona, Barcelona. (Publicada sota la direcció del Secretari General i Tècnic, Josep Maluquer).

Maluquer i Nicolau, Josep., 1917. Instruccions per a la recol·lecció, preparació i conservació d'animals marins. Publ. Junta Ciències Naturals Barcelona, Musei Barcinonensis Scientiarum Naturalium Opera 1, Series Biologico-Oceanografica 1, 55 pp. (Vol. 1 dels Treballs del Museu de Ciències Naturals de Barcelona).

Maluquer i Nicolau, Josep., 1917. Notes per a l'estudi dels Solenogastres (Mol·luscos Amfineures) de Catalunya. Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural, 3: 9-53.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1917. Algunos moluscos terrestres de la isla Cabrera. Bol. Soc. esp. Hist. nat. 17, núm. 6: 394-396

Maluquer i Nicolau, Josep., 1917. Memòria del Secretari general i tècnic. Anuari Junta Ciències Naturals Barcelona 2: 81-96

Maluquer i Nicolau, Josep., 1917. Excursió a les illes de Mallorca i Cabrera. Anuari Junta Ciències Naturals Barcelona 2: 631-634.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1917. Notes oceanogràfiques. Anuari Junta Ciències Naturals Barcelona 2: 697-702.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1917. Festes i visites de salutació entre naturalistes. Anuari Junta Ciències Naturals Barcelona 2; 729-731.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1917. Les visites del públic als Museos. i instal·lacions de la Junta. Anuari Junta Ciències Naturals Barcelona 2: 731-732

Maluquer i Nicolau, Josep., 1917. Vint mesos d'actuació en la Junta de Ciències Naturals de Barcelona. Tallers d'Arts Gràfiques Henrich y Compañía. Barcelona. 159 pp.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1917. Organització i increment de la Secció Oceanogràfica. Anuari Junta Ciències Naturals Barcelona 2: 205-240.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1917. Notes per a una monografia de les meduses

(Acalepha) del litoral català. Arxius Institut de Ciències Barcelona, 5: 217-272.

Maluquer i Nicolau, Josep., (Anònim)., 1918. Salutació. Physis, 1: 5.

Maluquer i Nicolau, Josep., (sub Dick Sand)., 1918. El llac Victoria-Nyanza (Africa equatorial). Physis, 1: 6-8.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1918. Dispersió geogràfica del Buliminus (Zebrinus) detritus arnouldi Fagot a Catalunya. Physis 1, 1: 14-18.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1918. Notes per al estudi dels Solenogastres (Mol·luscos amfineures) de Catalunya. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural,  3: 58.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1918. Equinoderms de Catalunya. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 2: 34.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1918. Alguns Vermes (Hirudinea i Polychaeta) del litoral català. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural,  3; 65-69. 

Maluquer i Nicolau, Josep., (sub Dick Sand)., 1918. Els petits arquitectes. (Lletres de Walfish-Bay). Physis 3: 69-72.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1918. Cicle de conferències sobre assumptes marítims. Physis, 5: 115.

Maluquer i Nicolau, Josep., (Anònim)., 1918. Exploració científica pel Nort de la Província de Lleida. Physis, 1, 6: 132.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1918. Sobre una col·lecció de Anèlids de les costes Nord i Sud de la Península Ibèrica. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 7:144-146.

Maluquer i Nicolau, Josep., (sub Dick Sand)., 1918. Sequoyah!. Physis, 1, 7: 133-137.

Maluquer i Nicolau, Josep., (Anònim)., 1918. La mar i la llum. Physis, 1, 8: 161-164.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1918. Una visita al Museo Oceanográfico de Berlin. Physis, 1, 9: 173-178.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1918. Una ballena en la costa cantàbrica. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 9: 171.

Maluquer i Nicolau, Josep., (Anònim)., 1918. Acords presos per la Junta de Ciències Naturals. Octubre 1917-Desembre 1918. Anuari Junta Ciències Naturals Barcelona 3: 37-49.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1918. Les Seccions Ictiológica i d'Invertebrats marins en 1918. Anuari Junta Ciències Naturals Barcelona 3; 192-198.

Maluquer i Nicolau, Josep; Falguera, A. De; J. Maluquer & J. Vilaseca., 1918. Projecte de "Institut Oceanogràfic de Catalunya". Physis, 1, 10-12: 189-201, 1 plànol. pleg.

Falguera, A. de, J. Vilaseca & Maluquer i Nicolau, Josep., 1919. Projecte de Institut Oceanogràfic de Catalunya. Anexe al Passeig Marítim. Tallers d'Arts Gràfiques Henrich i Cia. Barcelona. 24 pp.

Maluquer i Nicolau, Josep; Bofill, A. & F. Haas., 1919. Mol.luscos recollits en Astúrias, en 1918 per En Josep Maluquer, precedits de consideracions bibliogràfiques sobre la malacologia asturiana. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 1-2: 25-34.

Maluquer i Nicolau, Josep; Bofill, A. & F. Haas., 1919. Nova exploració malacológica en la conca del Alt Llobregat, efectuada per D. Josep Maluquer. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural,  3-4: 81-83.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1919. Notes per a una monografia de les meduses (Acalepha) del litoral català. Cnidaria. Classe I.- Acalèfids. Col. Fauna de Catalunya. Arxius de l'Institut de Ciències, Barcelona. 59 pp.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1919. Piscicultura. Col. Enciclopèdia Catalana, núm. 12, Editorial Catalana, S.A., Barcelona. 164 pp.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1921. El mar, el peix i la pesca. Pesques litorals i pesques d'altura. Conferència a la Societat de Geografia Comercial de Barcelona, 19 pp., J. Horta, Impressor, Barcelona.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1923. Col.laborador en el volum XXI, "España", de la Enciclopedia Universal Ilustrada. Ed. Espasa-Calpe, Madrid.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1925. Volum solt especial dedicat a España.

Maluquer i Nicolau, Josep., 1949. Ignacio Bolívar Urrutia (1850-1944). Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 37: 111. 

Bibliographical references

Camarasa, J.M. 1995. Josep Maluquer i Nicolau (Barcelona 1883 - 1960). La gestió empresarial en la ciència, la gestió científica en l'empresa. A: Ciència i tècnica als Països Catalans: una aproximació biogràfica als darrers 150 anys.  Fundació Catalana per a la Recerca. Editors: Josep M. Camarasa, Antoni Roca-Rosell. https://www.researchgate.net/publication/253957039_Josep_Maluquer_i_Nicolau_Barcelona_1883_-_1960_La_gestio_empresarial_en_la_ciencia_la_gestio_cientifica_en_l'empresa#fullTextFileContent

Entrevista a Roser Nos. 29 /5/2002. Projecte Fonts Orals. MCNB

Entrevista a Salvador Maluquer i Maluquer. 2/12/2003. Projecte Fonts Orals. MCNB.

Montserrat Martí, Josep. 1992. Els jardins botànics a Barcelona: història i perspectives de futur. Revista de Catalunya, 60: 50-61.

Nos, Roser. 1981. La biblioteca zoològica de Josep Maluquer i Nicolau cedida al Museu de Zoologia de Barcelona. Miscel·lània Zoològica 7: 231-232.

Romero, Aldemaro. 1972. La nueva sección de Hidrobiologia del Museo de Zoologia de Barcelona. Miscel·lània Zoològica, 3: 111-113. http://www.raco.cat/index.php/Mzoologica/article/view/92454/144593

Search