Maluquer  i Nicolau, Salvador

Maluquer i Nicolau, Salvador

Barcelona , 22/01/1881 - Barcelona , 21/03/1955
Field of activity: Zoologia
Main function: MCNB staff

Publications

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1901. Excursió a la ermita de Brugués i Castell d'Araraprunyá. Universitat Catalana, Barcelona, 2, núm. 5: 70-72.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1901. Nota sobre la Plusia aurífera Hübner. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 1: 2-3.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1901. Sobre conservació d'insectes. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 1: 4.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1901.  Notas sobre'l modo d'agafar y recullir alguns insectes. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 2: 12.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1901. Plantas més notables d'una excursió a Montcada. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 3:13-14.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1901. Insectes observats a Montcada en las excursions de 21 de Maig de 1897 á 27 de Juliol de 1899 y del 10 d'Abril de 1900. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 4: 21-23.

Maluquer i Nicolau, Salvador & Josep Maluquer., 1902. Sobre una excursió a Sant Cugat del Vallès i serres de Vallvidrera. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural,  11: 51-52.

Maluquer i Nicolau, Salvador & Josep Maluquer., 1902. Sobre una excursió des de Montcada a Sant Andreu de Palomar. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 11: 52-53.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1902. Sobre una excursió des de Montgat a Mollet. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 11: 53.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1902. Nova cita del Glaucium aurantiacum, Mart. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 11: 57-58.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1902. Noticia necrológica de D. Miquel Cuní y Martorell. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 12: 61-65.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1902. Sobre una òliba capturada a Mollet. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 12: 76.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1902. Sobre els Meloe. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 12: 77.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1902. Excursió a Teyá. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 12: 78.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1902. Insectes recollits a Artesa de Segre i el Baix Pallars. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 14:108.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1903. Excursió a la punta del Llobregat. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 16: 44-45.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1903. Coleòpters y Hemípters de Sant Miquel del Fay (Alt Vallès). Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 6: 45.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1904. Lepidòpters d'una excursió al Ubach (Tarrasa) (7 d'Abril de 1903). Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural,  5: 56-60.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1905. Sobre insectes, fòsils i minerals recollits en una excursió a Gavà i Brugués. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 1-2: 8.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1905-1906. Guia per la cassera, preparació y conservació dels lepidòpters, Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural  5, (2a època 2), núm. 1-2: 25-29; 3-4: 47-51; 5: 66-69; 6: 94-96; 7:111-116; 9: 144-146; i 6, (2a època 3), núm. 1-2: 25-29.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1905. Sobre un exemplar de Perdix cinerea d'Esterri d'Aneu (Lleida). Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 3-4: 33.

 Maluquer i Nicolau, Salvador., 1905. Sobre captura de Tropidonotus natrix a Artesa de Segre (Lleida). Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 6: 74.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1905. Sobre visita a Barcelona de diversos entomòlegs estrangers. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 6: 104.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1905. Excursió als boscos de Sant Medir i N.O. del Tibidabo. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 7:105-106.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1905. Sobre insectes i ocells recollits en excursions a Santa Coloma de Gramenet i Gualba. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 9: 138.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1906. Sobre una excursió botànica a Can Tunis. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 4: 49.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1906. Sobre presència de Petromyzon fluviatilis a Artesa de Segre (Lleida). Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural,  8-9: 113.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1906. Sobre Arisarum Simorrhinum a Aramprunyà. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 8-9: 114.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1908. Elements de Botánica Popular pel Dr. Joan Cadevall. La Veu de Catalunya, Barcelona, 18, núm. 3:184.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1908. Cròniques d'Alemanya. La Veu de Catalunya, Barcelona, 18 núm. 3.363: 1-2.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1909. Sobre una excursió a Castelldefels i Garraf. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 5-6: 50.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1909. Sobre una excursió al Prat de Llobregat. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 5-6: 50-51.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1909. Nota sobre Loxia curvirostra, var. aragònica. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 8-9: 81.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1909. Sobre captura de Phalacrocorax carbo al Prat de Llobregat. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 8-9: 83.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1910. Discurs al ocupar la Presidència de la Institució Catalana d'Història Natural. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 1: 6.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1910. Sobre una Coelopeltis monspessulanus caçada al Prat de Llobregat. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural,   1: 11.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1910. Sobre l'Aquàrium de Berlin. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 2: 18.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1910. Sobre una excursió a Sant Pere Màrtir. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 3-4: 25.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1910. Sobre presència del quiròpter Nyctinomus Cestonii a Teià. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 8-9: 85-86.

Maluquer i Nicolau, S., 1910. Mossèn Norbert Font y Sagué (A.C.S.). Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 5: 58-61.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1911. Nota sobre observació a Artesa de Segre de nombrosos ocells de la família dels Silvits. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 7: 97.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1912. Sobre una estació de Trencalòs (Gypaëtus barbatus) a Salgà, Artesa de Segre. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 4: 49.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1913. Bibliografia. Aves de Cataluña.- José Fuset Tubiá. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 7:111-112 (i breu referència a la p. 98).

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1914. Un Jardí d'Aclimatació i Zoològic en la nostra ciutat. La Veu de Catalunya, Barcelona, 24, núm. 5:313.  

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1914. Don Ramón de Bolós i Saderra (A.C.S.). Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 5: 83-84 (i a la p. 69, breu referència, on hi figura el nom de l'autor).

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1915. Coleòpters de Artesa de Segre. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 5: 66.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1915. J.-H. Fabre (1823-1915). Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 8:141-146 (i breu referència al núm. 9; 150).

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1915. Ensayo Fitotopográfico de Bages: Tesis del Doctorado de Farmacia.- P. Font Quer. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 8: 148.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1916. Excursió a Artesa de Segre. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 4: 54.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1918. Excursions científiques pel Nort de la Província de Lleida. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 5: 100.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1918. Sobre el Coelopeltis monspesulana, Hermann. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 8:154.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1918. Observacions de costums d'animals de terrari i aquari. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 8: 155.

Maluquer i Nicolau, Salvador & Frederic Haas., 1918. Exploració científica de l'Estany de Moncortés. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 8: 155.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1918. Estudis de la Naturalesa. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 9: 171.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1918. L'aquari i el vivari del Parc des de llur inauguració. Anuari Junta Ciències Naturals Barcelona 3: 345-355.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1918. L'Amic del Terrari i de l'Aquari: La Naturalesa en la llar. Physis 1, núm. 1: 25-31.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1918. L'Amic del Terrari i de l'Aquari: Les plantes d'aquari. Physis 1, núm. 2: 59-61.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1918. L'entomologia. La primera excursió d'enguany. Physis 1, núm. 3: 74-76.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1918. L'Amic del Terrari i de l'Aquari; Les plantes d'aquari. Plantes que suren dintre l'aigua. Physis 1 núm. 3: 77-78; núm. 4: 95-96; i núm. 5: 113-114.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1918. L'Amic del Terrari i de l'Aquari: Una gentil serpeta de terrari, la Coronella girondica Daud, o serpeta rossa. Physis 1 núm. 8:166-167.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1918. Noves adquisicions del Vivari del Museu de Catalunya. Physis 1 núm. 9: 181-182.

Maluquer i Nicolau, Salvador., (Anònim)., 1918. L'Amic del Terrari i de l'Aquari: Té vostè ja un aquari a casa? - L'aquari de cambra marí. Physis 1, núm. 10-12: 215-216.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1918. L'aquari d'aigua dolça. Biblioteca Physis, núm. 1, Barcelona. 164 pp.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1920. Sobre un viatge a Alemanya. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 5: 93.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1921. Un batraci de Vallvidrera. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 3-4: 70.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1921. El acuario de agua dulce. I.G. Seix & Barral Herms., S.A., Editores, Barcelona. 129 pp.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1922. La Digitalis purpurea al Port de la Bonaigua (Lleida). Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 7: 123-124.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1925. El R. P. Joaquim Mª de Barnola, S. J. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 8: 244-246.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1925. Voleu construir un aparell de Radiotelefonía?.  Llibreria Nacional i Estrangera, Barcelona. 112 pp.

Maluquer i Nicolau, Salvador & A. Parramon Tubau., 1932. Llibre de la Natura, Primer Grau. Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, Publicacions Escolars, I.G. Seix i Barral Germans, S.A. Editors. Barcelona. 143 pp.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1936. El microscopi. I.G. Seix i Barral Germans. S.A. Editors, Barcelona. 152 pp.

Maluquer i Nicolau, Salvador & A. Parramon Tubau., 1940. Libro de la Naturaleza. Primer Grado. Editorial Pedagógica. I.G. Seix y Barral Hnos., S.A. Editores, Barcelona. 145 pp.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 194...El microscopio. I.G. Seix y Barral Hnos., S.A. Editores, Barcelona. 152 pp.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1949. 1899-1949. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural,  37: 5-7 (Sobre la història de la I.C.H.N.).

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1949. Joan Bta. d'Aguilar-Amat i Banús (1882-1936). Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 37: 108.

Maluquer i Nicolau, Salvador 1949. Ignasi de Sagarra i de Castellamau 1890- 1940. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 37: 129.

Maluquer i Nicolau, Salvador., 1955. Exposición de peces. Destino, Barcelona, 2a. èp., 19, núm. 918; 38 (12-3-55) (Es Carta al Director).

Maluquer i Nicolau, Salvador 1955. Anfibios y Reptiles de la Pobla de Segur. Pirineos, Zaragoza, 12, núm. 39-42; 45-55.

Bibliographical references

Arxiu MCNB

Entrevista a Salvador Maluquer Maluquer . 2004. Projecte Fonts Orals. Arxiu MCNB.

Entrevista a Salvador Maluquer. 2013-2014. L’Abellerol 48: 4-8. https://issuu.com/ornitologia/docs/abellerol48

Treballs Soc. cat. Lepidopterologia 4 (Volum dedicat a Salvador Maluquer i Nicolau); 5-12. 1981. Biografia i bibliografia.

 

Search