Joaquim Maluquer i Nicolau
Joaquim Maluquer i Nicolau
Referències d'autoritats

Maluquer i Nicolau, Joaquim

Barcelona , 7/12/1892 - Barcelona , 23/3/1986
Camp d'activitat: Herpetologia
Relació amb el Museu: Col·laborador
Funció principal: Recol·lector

Vinculació amb el Museu

Va estar vinculat al Laboratori d’Herpetologia del Museu. Entre els documents de l’Arxiu del Museu es troba la relació d’exemplars que constituïren la seva col·lecció herpetològica exposada en una de les vitrines del Museu. A l’inventari actual de la col·lecció del Museu es localitzen 45 exemplars de vertebrats (amfibis, rèptils i algun mamífer), mol·luscs i alguna artròpode. Entre 1917 i 1924 va mantenir correspondència amb institucions d’Història natural d’arreu presentant la secció d’herpetologia del Museu, mantenint contacte amb altres herpetòlegs per a intercanviar informació i exemplars.  

Notes històriques/biogràfiques

Jurista i naturalista. Fill de Joan Maluquer i Viladot, germà de Josep Maluquer i Nicolau i de Salvador Maluquer i Nicolau. Fou el secretari de la Institució Catalana d'Història Natural (1912, 1915-16, 1918-19).

El seu treball naturalista fou bàsicament en l’àmbit de la zoologia, especialista en rèptils i amfibis, és considerat el pioner de l’herpetologia catalana. Va confeccionar el primer inventari d’espècies de rèptils i amfibis de la fauna de Catalunya i va escriure un nombrós nombre de treballs sobre herpetologia. Fou nomenat president honorari de la Sociedad Herpetológica Española des de la seva fundació el 1982 fins a la seva mort. 

Publicacions

 • Maluquer i Nicolau, Joaquim (Anònim; era el Secretari)., 1912. Secció Oficial. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 2-31 17-18; 4: 49; 5t 65; 6: 81-82; 7: 113; 9: 161-163.
 • Maluquer i Nicolau, Joaquim (Anònim; era el Secretari)., 1915. Secció Oficial. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 1-2; 3: 33-35; 4: 49-50; 5: 65-68; 6: 85-88; 7: 117-121; 8: 133-135; 9: 149-152.
 • Maluquer i Nicolau, Joaquim., 1915. Notes ornitològiques. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 6: 86.
 • Maluquer i Nicolau, Joaquim. (Anònim)., 1915. Notes herpetològiques. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 6: 87.
 • Maluquer i Nicolau, Joaquim., 1915. El Rhinechis scalaris, Boie, a Catalunya. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 6: 111.
 • Maluquer i Nicolau, Joaquim., 1915. Nota herpetològica. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 9: 151.
 • Maluquer i Nicolau, Joaquim, (Anònim; era el Secretari)., 1916. Secció Oficial. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 1-3; 2: 19-22; 3: 35-38; 4: 51-54; 5: 67-71; 6: 83-86; 7: 107-111; 8: 127-130; 9: 143-145.
 • Maluquer Nicolau, Joaquim., 1916. Memòria informativa corresponent a l'any 1915. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 1: 9-10.
 • Maluquer Nicolau, Joaquim.,1916. Nota Herpetològica. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 1:11-14.
 • Maluquer Nicolau, Joaquim.,  1916. El Bufo calamita Laur., a Seba (Montseny). Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 4: 53.
 • Maluquer Nicolau, Joaquim., 1916. Rèptils i amfibis dels voltants de Caldas de Montbuy. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 4: 53-54.
 • Maluquer Nicolau, Joaquim., 1916. Excursió al Prat de Llobregat. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 4: 54.
 • Maluquer Nicolau, Joaquim., 1916. Nota herpetològica: Primera llista de Rèptils i Amfibis de Catalunya. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 4:55-63.
 • Maluquer Nicolau, Joaquim., 1916. Nota bibliogràfica. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 6: 85.
 • Maluquer Nicolau, Joaquim., 1916. Contribució al coneixement de la fauna catalana, regló d'Artesa de Segre. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 7:109.
 • Maluquer Nicolau, Joaquim., 1916. Noves herpetològiques. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 7:108.
 • Maluquer Nicolau, Joaquim.,1916. Noves herpetològiques. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 7: 111-119.
 • Maluquer Nicolau, Joaquim.,1916. Sobre un gènere poc conegut de la fauna herpetològica de Catalunya. Anuari Junta de Ciències Naturals 1: 107-115.
 • Maluquer Nicolau, Joaquim., 1917. Memòria informativa corresponent a l'any 1916. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 1: 8-9.
 • Maluquer Nicolau, Joaquim., 1917. Una nova varietat de Sargantana a Catalunya. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 2-3: 18.
 • Maluquer Nicolau, Joaquim., 1917. Aparellament tardoral d'Ofidis. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 6; 86-87.
 • Maluquer Nicolau, Joaquim., 1917. Excursions herpetològiques. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 6: 87.
 • Maluquer Nicolau, Joaquim., 1917. Una nova localitat de Zamenis hippocrepis Linné Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 6: 87.
 • Maluquer Nicolau, Joaquim., 1917. Comunicacions herpetològiques. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 7: 101.
 • Maluquer Nicolau, Joaquim., 1917. De Re Herpetològica. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 7: 108-111.
 • Maluquer Nicolau, Joaquim.,  1917. Sobre algunos reptiles de los alrededores de Melilla (Marruecos).  Bol. Soc. Española Hist. Nat. 17: 428-432.
 • Maluquer Nicolau, Joaquim., 1917. Instruccions als recol·lectors de Rèptils i Batracis amb destí al Museu. Publicacions de la Junta de Ciències Naturals Barcelona, Musei Barcinonensis Scientiarium Naturalium Opera. Series Zoologica 3:1-21. (Vol. 1 dels Treballs del Museu de Ciències Naturals de Barcelona).
 • Maluquer Nicolau, Joaquim., 1917. Les serps de Catalunya. Publicacions Junta de Ciències Naturals Barcelona. Musei Barcinonensis Scientiarium Naturalium Opera 2. Series Zoologica 7. 87 pp. (Vol 2 de Treballs del Museu de Ciències Naturals).
 • Maluquer Nicolau, Joaquim., 1917. La Secció Herpetològica. Publicacions de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, Anuari II: 553-567.
 • Maluquer Nicolau, Joaquim., 1917. L'estudi de l'Herpetologia. Anuari Junta Ciències Naturals Barcelona 2:720-722.
 • Maluquer Nicolau, Joaquim., (Anònim; era el Secretari). 1918. Secció Oficial. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 1: 12-14; 2: 33-35: 3: 57-59: 4: 73-77; 6: 119-123; 8: 151-157; 9: 167-171.
 • Maluquer Nicolau, Joaquim., 1918. Un fòssil vivent. Physis 2:49-52.
 • Maluquer Nicolau, Joaquim., 1918. Nostres llangardaixos. Physis 3:72-74.
 • Maluquer Nicolau, Joaquim., 1918. El Molge marmorata Latreille de Banyoles. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 3: 59.
 • Maluquer Nicolau, Joaquim.,1918. Excursió herpetològica a Iviça i Formentera. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 4: 75-76.
 • Maluquer Nicolau, Joaquim., 1918. Nova localitat de Pelodytes punctatus Baud. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 4: 76.
 • Maluquer Nicolau, Joaquim., 1918. Sobre el Coluber longissimus Laur. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 7: 138.
 • Maluquer Nicolau, Joaquim., 1918. Lagartos interesantes. Physis  6:117-119.
 • Maluquer Nicolau, Joaquim., 1918. Algunes plantes de Puigsacalm. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 8: 156.
 • Maluquer Nicolau, Joaquim., 1918. Notas herpetológicas: I. Sobre el Coluber longissimus laurenti. II. presencia de la Lacerta viridis Daudin en Cataluña. III ¿La Testudo graeca Linné, en Formentera?. Bol. R. Soc. Española Hist. Nat. (Biol.) XVIII: 402-406.
 • Maluquer Nicolau, Joaquim., 1918. Les tortugues de Catalunya. Physis 1, 8: 158-161.
 • Maluquer Nicolau, Joaquim., 1918. La Secció Herpetològica en 1918. Anuari Junta Ciències Naturals Barcelona 3: 277-293.
 • Maluquer Nicolau, Joaquim., (Anònim; era el Secretari)., 1919. Secció Oficial. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 1-2:12-17; 5-6 89-93; 7:121-124, 8-9:145-147.
 • Maluquer Nicolau, Joaquim., 1919. Memòria corresponent a l'any 1918. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 1-2: 14.
 • Maluquer Nicolau, Joaquim., 1919. Recull Herpetològic. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 2: 84-88.
 • Maluquer Nicolau, Joaquim., 1919. Presencia de la "Testudo ibera" Pallas en Formentera. Bol. R. Soc. Española Hist. Nat. (Biol.) 19: 384-385.
 • Maluquer Nicolau, Joaquim., 1919. Contribució al coneixement de la dispersió dels rèptils i batracis a Catalunya. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 5-6: 103-105.
 • Maluquer Nicolau, Joaquim., 1919. Memòria informativa de l'any 1919. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 8-9: 149
 • Maluquer Nicolau, Joaquim., 1919. Les tortugues de Catalunya. Publicacions de Ciències Naturals Barcelona, Treballs del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Sèrie Zoològica 2/8: 93-159.
 • Maluquer Nicolau, Joaquim., J. B. d'Aguilar-Amat., 1920. Sobre uns cucs lluminosos. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 3: 60.
 • Maluquer Nicolau, Joaquim., 1925. Los reptiles. A: Historia Natural. I. Instituto Gallach, Barcelona. Pp 345_400.
 • Maluquer Nicolau, Joaquim. & Mertens, R., 1926. Amphibien und Reptilien aus dem noerdlichen und oestlichen Spanien gesament von Dr. F. Haas: Butlletí de la Institució Catalana d'Historia Natural VI: 92-95.

Referències bibliogràfiques

Cerca

Fitxes

 • Nos Ronchera, Roser

  Roser Nos

  De 1947 a 1961: primer va ser becària del Museu de Zoologia de Barcelona, dedicada a tasques vinculades a la col·lecció de malacologia, ictiologia i la biblioteca, així com la divulgació. Cobrava unes 800 pessetes al mes, L'any 1954 va guanyar per oposició una plaça de bibliotecària que tanmateix la manté també vinculada a les seves activitats anteriors. El salari era de 1250 pessetes mensuals.

  De 1978 a 1989: directora del Museu de Zoologia de Barcelona, fins a la seva jubilació. Va dedicar una part important de la seva gestió a dignificar els espais del Museu de Zoologia de Barcelona i va incrementar les instal·lacions científiques amb un ambiciós espai soterrani. Així mateix va renovar l'oferta expositiva gràcies a un modern programa d'exposicions temporals.

  1993: sòcia número u i primera presidenta de la junta directiva de l'Associació d'Amics del Museu de Zoologia de Barcelona, actualment Associació d'Amics del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

 • Maluquer i Nicolau, Josep

  Josep Maluquer i Nicolau

  El 1915 és designat vocal tècnic de la Junta de Ciències Naturals. El febrer de 1916 és nomenat Secretari de la Junta. Va presentar un pla que incloïa la creació de laboratoris, l'ampliació del Museu i dels seus serveis, un pla de publicacions, el nomenament d’agregats i la contractació de tècnics, entre ells vàries dones. Es redactaren i aprovaren uns nous estatuts i un pla d'aprofitament de l'espai i els edificis del Parc. La Junta aprovà un pressupost extraordinari per a obres destinat a transformar el Castell dels Tres Dragons, Museu de Catalunya. Concretament els espais centrals de les plantes inferiors i laboratoris, a les torres dels angles. Es van remodelar espais  emblemàtics com la Biblioteca i la sala de malacologia van ser moblats a iniciativa seva, el Museu de Catalunya que va passar a ser Museu de Zoologia. El 28 d’abril de 1920 tingué lloc la inauguració de les noves instal·lacions del Museu de Catalunya.

  El 1917 creà, amb el suport de Joaquín de Borja, la Secció Oceanogràfica del Museu que impulsà fins el 1920. La secció comptava amb una xarxa de contactes amb altres centres similars com el del Laboratori de Porto-Pi de Palma de Mallorca, la Estación de Biología Marítima de Santander; l'Institut Océanographique de Monaco o el Laboratori Oceanogràfic de Nàpols. Publicà el projecte d'Institut Oceanogràfic de Catalunya que havia preparat, conjuntament amb els arquitectes municipals de Barcelona Antoni de Falguera (1876-1945) i Joaquim Vilaseca (1885-1963), per sotmetre'l a l'aprovació de l' Ajuntament i de la Mancomunitat. A més de laboratoris, aquaris, vivers, museu i biblioteca, s'hi preveia la instal·lació d'una escola de nàutica i d'una escola de pesca. L 'Ajuntament el declarà "vist amb satisfacció" a la seva sessió de l'1 d'octubre de 1919.

  Va crear vincles estrets amb altres institucions de referència, com el Senkenberg de Frankfurt, altres museus alemanys i el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Va introduir al Dr. Haas al Museu i va promoure la recerca zoològica.

  A finals de 1917 va estar a punt de dimitir pel malestar en el sí de la Junta degut a les seves decisions de contractar persones que no provenien del món acadèmic sinó del món naturalista, per contractar dones i per discrepàncies sobre les línies de recerca.

  El 1920 va adquirir per encàrrec de la Junta llibres i revistes a Alemanya. Representen el fonamental de les sèries antigues de revistes alemanyes i d'altres procedències dels actuals Institut Botànic, Museu de Geologia i Museu de Zoologia de Barcelona.

  El març de 1920 presentà la seva dimissió de la Secretaria de la Junta de Ciències Naturals, càrrec en el qual el succeiria Pius Font i Quer. 

 • Martorell i Peña, Francesc

  Martorell i Peña, Francesc

  Llegà a l'Ajuntament de Barcelona les seves col·leccions d’història natural, arqueologia i etnologia, a més d’una suma de diners que es va invertir en la construcció del primer edifici de Barcelona dissenyat per complir la funció de museu, el Museu Martorell, nucli original de l'actual Museu de Ciències Naturals. El 1888 el Museu Martorell va publicar a cura d'Artur Bofill i Poch el catàleg complet de la col·lecció original de mol·luscs de Francesc Martorell.

 • Bofill i Poch, Artur

  Artur Bofill i Poch

  L'any 1887 va ser nomenat conservador del Museu Martorell. Va exercir de director del Museu entre 1891 i 1920. En jubilar-se del càrrec, cedí les seves col·leccions personals al Museu, i continuà desenvolupant la seva activitat científica com a regent de la secció de malacologia.