Wikicollecta

Cerca i Participa

 

WikiCollecta és un espai web on el Museu mostra projectes singulars relacionats amb les col·leccions i obre la porta a la col·laboració dels visitants.

 

Llegir-ne més

Espècimens Tipus


Espècimens que són testimoni material de l’existència de nous tàxons descrits per al coneixement científic.

Protagonistes


Gràcies a la voluntat de moltes persones i entitats s’ha acumulat el capital científic que avui és l’ànima del museu. Protagonistes del museu.

Mol·luscs continentals de Catalunya


Només a Catalunya es poden trobar més de 300 espècies de mol•luscs continentals.

Briozous de la Mediterrània


La diversitat de briozous més propera, descrita i explicada.

Viatjes Naturalistes


Les sortides de prospecció de camp constitueixen el motor per a la creació del coneixement custodiat pels museus d’història natural.