Wikicollecta

Cerca i Participa

 

Les col·leccions són un dels principals recursos científics del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Oferir un servei de consulta de col·leccions de qualitat és un objectiu prioritari del Museu. El servei científic que proporcionen les col·leccions es basa en la infraestructura del Museu acumulada en anys d’història institucional,  les persones i els equipaments.

Les col·leccions del Museu de Ciències Naturals de Barcelona es poden mostrar en conjunt, per a la qual cosa el Museu ofereix diverses vies de consulta. La gran varietat de tipologies de col·leccions permet crear projectes específics per agrupacions de mostres que coincideixen en les característiques bàsiques. A Wikicollecta es creen propostes per tractar grups específics de col·leccions que permeten un aprofundiment temàtic complementari del general.

Per gestionar el coneixement que representen les col·leccions, aquestes combinen les capacitats tècniques i científiques del Museu amb les aportacions d’altres naturalistes i professionals de la recerca o de persones dipositàries d’informació útil als nostres propòsits. El suport social al Museu no s’esgota en forma de contribució econòmica sinó que hi ha espai per a contribucions més variades i personals.

Wikicollecta focalitza l’ús de tecnologies interactives de la comunicació, preferentment les aplicacions que impulsen la circulació de dades en els dos sentits entre les persones que s’interessen pel Museu i el col·lectiu professional d’aquest.

Els àmbits temàtics de comunicació són molt diversos: topònims, noms propis, taxonomies, etc. L'equip tècnic del Museu no sempre pot arribar a interpretar i conèixer amb detall les dades que es desprenen de les etiquetes i les fitxes de les col·leccions ingressades amb anterioritat.

Més de 150 anys d'història de formació de les col·leccions i una procedència d'àmbit mundial fan molt difícil poder donar una resposta documental d'igual qualitat en totes les situacions. És així com la col·laboració externa pot ajudar a omplir buits documentals que el Museu pateix circumstancialment.

Amb la publicació del web Wikicollecta, el Museu adquireix el compromís de proporcionar informació que aprofundeixi en el coneixement de les col·leccions i en l'aplicació d'aquestes a estudis científics i tècnics, a projectes divulgatius o a satisfer una simple curiositat sobre el seu patrimoni.

El canal de comunicació creat permet que les persones que el consulten puguin comunicar la detecció d’errors, ampliar dades, suggerir canvis, etc. Al capdavall, el benefici és per a tothom en la mesura que el Museu, com a institució pública, millora els seus serveis.

Per col·laborar-hi pots identificar-te puntualment per a cada comentari que vulguis aportar o registrar-te al web com a usuari. En el segon cas et permet un accés identificat vàlid per a tots els comentaris que vulguis fer-nos en cada sessió.

 

 

Tornar