Roser Nos
Roser Nos, bilbioteca Museu de Zoologia de Barcelona

Altres noms

Rosario Nos - Mª Rosario Nos de Nicolau

Nos Ronchera, Roser

Tortosa, Tarragona , 15/05/1924 - Barcelona , 09/01/2018
Camp d'activitat: Etologia | Malacologia | Ornitologia
Funció principal: Empleat del Museu

Vinculació amb el Museu

De 1947 a 1961: primer va ser becària del Museu de Zoologia de Barcelona, dedicada a tasques vinculades a la col·lecció de malacologia, ictiologia i la biblioteca, així com la divulgació. Cobrava unes 800 pessetes al mes, L'any 1954 va guanyar per oposició una plaça de bibliotecària que tanmateix la manté també vinculada a les seves activitats anteriors. El salari era de 1250 pessetes mensuals.

De 1978 a 1989: directora del Museu de Zoologia de Barcelona, fins a la seva jubilació. Va dedicar una part important de la seva gestió a dignificar els espais del Museu de Zoologia de Barcelona i va incrementar les instal·lacions científiques amb un ambiciós espai soterrani. Així mateix va renovar l'oferta expositiva gràcies a un modern programa d'exposicions temporals.

1993: sòcia número u i primera presidenta de la junta directiva de l'Associació d'Amics del Museu de Zoologia de Barcelona, actualment Associació d'Amics del Museu de Ciències Naturals de Barcelona .

Notes històriques/biogràfiques

Estudis primaris a Sant Jordi del Maestrat, Castelló.

1944: títol de Mestra Nacional, Escola Normal de Magisteri de Castelló.

!944-1953: professora de ciències naturals, física i química a centres d'educació secundària de Barcelona: Maria Auxiliadora, Salesianes, al carrer Sepúlveda i Jesús-Maria de Sant Gervasi, on va col·laborar en la reorganització del valuós herbari del segle XIX que allí es conserva.

1946: llicenciatura de Ciències Naturals, Universitat de Barcelona. Premi Extraordinari de final de carrera.

1961-1978: entre els dos períodes de vinculació al museu va ser Conservadora del Parc Zoològic de Barcelona. Va preparar l'examen d'oposicions amb el doctor Enric Gadea, catedràtic de zoologia de la Universitat de Barcelona.

1984: va participar activament en la fundació de la Sociedad Española de Etología, avui dia Sociedad Española de Etología y Ecología Evolutiva. L'actual SEEE rememora el seu origen amb una fotografia del grup promotor, on Roser Nos és ben visible al centre de la imatge File:Icon External Link.png.

2018: menció honorífica, a títol pòstum, dels primers premisNAT atorgats pel Museu de Ciències Naturals de Barcelona  .

Publicacions

Sacchi, C. F. & Nos, R. 1958. Quelques distributions intéressantes des mollusques terrestres ibériques. Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada, 27:89–95.

Nos, Mª Rosario. 1960. Datos para el estudio del género Rattus en Cataluña. Miscel·lànea Zoològica, 1(3):119-122.

Nos, Mª Rosario, 1961. Hallazgo del Tetragonurus Cuvieri Risso en las costas catalanas. Miscel·lània Zoològica, 1(4):133-137.

Nos, MA Rosario. 1961. Estudio de los ovillos regurgitados por una pareja de Tyto alba en la comarca de la Maresma (Prov. de Barcelna). Miscel·lània Zoològica, 1(4):139-146.

Nos de Nicolau, Mª Rosario. 1963. Animales de Zoo. Revista del Zoo, 2:40-41.

Nos de Nicolau, Mª Rosario. 1964. Historia y geografía de los loros. Revista del Zoo, 3:32-34.

Nos de Nicolau, Mª Rosario. 1965. El bisonte de Europa. Bison bonasus L. Revista del Zoo,4:11-16.

Nos de Nicolau, Rosario. 1966. El concepto de territorio en los animales. Revista del Zoo, 5:26-28.

Nos de Nicolau, Rosario. 1966. Los antílopes del Parque Zoológico de Barcelona. Revista del Zoo, 6:27-29.

Nos de Nicolau, Rosario. 1967. El comportamiento de los animales. Revista del Zoo, 7:33-35.

Nos de Nicolau, Rosario. 1969 (redactora). Enciclopedia Universal de la Caza, Jorge de Pallejá (editor). 2 vol.: 555 pp, 540 pp. Editorial Hispano Europea, Barcelona.

Nos de Nicolau, Rosario. 1969. El aquarama, nuevo ambiente del Zoo. Revista del Zoo, 8:8-11.

Nos Ronchera, Rosario (texts) & Ishida, Takeo (imatges), 1970. Animales de Asia y Oceanía. Editorial Oikos-Tau, Barcelona. 32 pp.

Nos de Nicolau, Rosario. 1970. Los animales conversan. Revista del Zoo, 9:21-22;24-25.

Nos, Rosario. 1971. La agresividad en los animales. Revista del Zoo, 10:18-19.

Nos de Nicolau, Rosario. 1971. El aprendizaje en los animales. Revista del Zoo, 11:14-17.

Nos de Nicolau, Rosario. 1971. Las relaciones Madre-Hijo en los animales. Revista del Zoo, 12:17-20.

Balasch, J.; Casañas, F.; Nos, R. & Sabater-Pi,J. 1972. Comportamiento social materno-filial de babuinos en cautividad. Bol.R.Soc.Española Hist. Nat (Biol), 70:339-345.

Nos de Nicolau, Rosario. 1972. Los juegos de Copito y Muni. Revista del Zoo, 13:30-33.

Nos de Nicolau, Rosario. 1972. El Zoo para qué y para quién. Revista del Zoo, 14:26-29.

Nos de Nicolau, Rosario. 1972. Origen y evolución de la conducta animal. Revista del Zoo, 15:15-18.

Nos de Nicolau, Rosario. 1973. Colibrís en el Zoo de Barcelona. Revista del Zoo, 16:7-9.

Nos de Nicolau, Rosario. 1973. Infancia de "copito de nieve". Revista del Zoo, 17:11-13.

Nos, Rosario. 1973. Mecanismos que regulan la convicencia de las Aves en cautividad. Revista del Zoo, 17:16-18.

Nos, Rosario. 1973. El quehacer de los habitantes del Aviario. Revista del Zoo, 18:17-20.

Nos de Nicolau, Rosario. 1973. Conducta y supervivencia animal. Revista del Zoo, 19:8-10.

Nos de Nicolau, María Rosario. 1974 (revisión y adaptación). Enciclopedia de la Vida Animal. Editorial Bruguera, Barcelona.

Nos, Rosario. 1974. El orden del picoteo. Revista del Zoo, 21:17-20.

Nos, Rosario. 1975. La comunicación, una necesidad vital en algunas aves. Revista del Zoo, 22:15-18.

Nos, Rosario. 1975. Los "tejedores" del Zoo de Barcelona. Revista del Zoo, 23:12-14.

Nos, Rosario. 1975. El control de la agresividad, medida eficaz para mantener el control en aves cautivas. Revista del Zoo, 24:12-15.

Nos, Rosario. 1975. La conducta de las gaviotas favorece su supervivencia. Bases biológicas de la conducta del género Larus. Immersión y Ciencia, 8-9(4):35-41.

Nos, Rosario. 1976. El Guacamayo Jacinto. Biografía breve de un guacamayo singular. Revista del Zoo, 25:7-9.

Nos, Rosario. 1976. Alteraciones fisiológicas del líder en función del stress. Revista del Zoo, 26:16-18.

Nos, Rosario. 1976. El arte de convivir con las aves. Revista del Zoo, 27:28-31.

Nos, Rosario. 1977. Homosexualidad en las aves cautivas. Revista del Zoo, 28:17-18.

Nos, Rosario. 1977. El espulgamiento, una agresión ritualizada. Revista del Zoo, 29:11-12.

Nos, Rosario. 1978. La violencia de las aves. Revista del Zoo, 30:23-25.

Nos, Rosario. 1978. El canto de los pájaros. Revista del Zoo, 31:17-19.

Nos, Rosario. 1978. Mecanismos sociales. Revista del Zoo, 32:13-15.

Camerino, M.; Flos, J.; Nos, R.; Sala, J.; Tarrida, V. & Uribe, F. 1979. Dinàmica de l'estructura social de les cotorretes del Cap Negre, Nandayus nendai (Aves, Psittacidae) en captivitat. Miscel·lània Zoològica, 5:125-147. 

Uribe,F.; Nos, R. & Camerino, M. 1982. Differences between the social behaviour of two species of macaws of the genus Ara (Aves, Psittacidae) in captivity. Miscel·lània Zoològica, 6:103-108.

Uribe, Francesc: Nos, Roser; Omedes, Anna & Prats, Carme. 1982. El so de la natura. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. 62 pp.

Nos, Roser. 1984. Homenatge del Museu de Zoologia a tres malacòlegs catalans. Lluís Gasull Martínez, Carles Altimira Aleu i Jaume Bot Arenas. Miscel·lània Zoològica 8:311-312.

Batllori, X. & Nos, R. 1985. Presencia de la Cotorrita Gris (Myiopsitta monachus) y de la Cotorrita de Collar (Psittacula krameri ) en el Área Metropolitana de Barcelona. Miscel·lània Zoològica, 9:407-411.

Nos, Roser. 1986. El Museu de Zoologia de l'Ajuntament de Barcelona, en l'etapa actual de renovació. Revista de Museus, 3:101-106.

Nos, Rosario & Uribe, Francesc. 1987. El sonido de la naturaleza. La Vanguardia , 9/08/1987, p. 31.

Nos, Rosario. 1988. Francesc Español i Coll i la revista "Miscel·lània Zoològica". Quaderns de Vilaniu, 14:41-43.

Referències bibliogràfiques

Bonet Parés, Diana. 2016. Roser Nos. Dones, ciència i professionalització a la Barcelona del franquisme. Treball final de Màster dirigit per Oliver Hochadel, Universitat Autònoma de Barcelona. 108 pp.

Jordà, Cristòfol; Senar, Joan Carles & Uribe, Francesc. 2018. Roser Nos: in memoriam. Associació d'Amics del Museu de Ciències Naturals de Barcelona [web].

Senar, J.C. & Uribe, F. 2008. Historia de la Etología es España: reparando algunos olvidos. Etologuía, 21:31-39.

Uribe, Francesc & Omedes, Anna, 2018. Una dona valenta. La Vanguardia, 14/01/2018, p.45.

Uribe, Francesc; Senar, Joan Carles & Jordà, Cristòfol. En memòria de Roser Nos: una breu història d'algú que va estimar i potenciar l'ornitologia. L'Abellerol , 56: 31-33.

Jordà Sanuy, Cristòfol & Ferrer Parareda, Xavier. 2020. Roser Nos. La zoologia al servei de la ciutadania. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 84:235-242.

Cerca

Fitxes