Roser Nos
Roser Nos, Bilbioteca Museu de Zoologia de Barcelona

Otros nombres

Rosario Nos
Mª Rosario Nos de Nicolau

Nos Ronchera, Roser

Tortosa, Tarragona , 15/05/1924 - Barcelona , 09/01/2018
Campo de actividad: Etología | Malacología | Ornitología
Relación con el Museo: Plantilla del Museo
Función principal: Bibliotecaria | Directora

Vinculación con el museo

De 1947 a 1961: becaria del Museu de Zoologia de Barcelona, dedicada a tareas vinculadas a la colección de malacología, ictiología y la biblioteca, así como a la divulgación. La beca suponía unas 800 pesetas al mes. El año 1954 gana por oposición una plaza de bibliotecaria que, sin embargo, la mantiene también vinculada a sus actividades anteriores. El salario ascendió a 1250 pesetas mensuales.

De 1978 a 1989: directora del Museu de Zoologia de Barcelona, hasta su jubilación. Dedicó una parte importante de su gestión a dignificar las instalaciones del Museu de Zoologia de Barcelona e incrementó su equipamiento científico con un ambicioso espacio subterráneo. Asimismo renovó la oferta expositiva gracias a un moderno programa de exposiciones temporales.

1993: socia número uno y primera presidenta de la junta directiva de la Associació d'Amics del Museu de Zoologia de Barcelona, actualmente Associació d'Amics del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

2018: mención honorífica, a título póstumo, de los primeros premisNAT otorgados por el Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Notas históricas/biográficas

 • Estudios primarios en Sant Jordi del Maestrat, Castellón.
 • 1944 Título de Maestra Nacional, Escueola Normal de Magisterio de Castellón.
 • 1944-1953: impartió clases de ciencias naturales, física y química en centros de educación secundaria de Barcelona: María Auxiliadora, Salesianas, de la calle Sepúlveda y Jesús-María del paseo de Sant Gervasi, donde además colaboró en la reorganización del valioso herbario del siglo XIX que se custodia allí.
 • 1946 Licenciatura de Ciencias Naturales, Universidad de Barcelona. Premio Extraordinario de final de carrera.
 • 1961-1978: entre los dos períodos de vinculación al museo fue Conservadora del Parque Zoológico de Barcelona, de 1961 a 1978.
 • 1984 Participó activamente en la fundación de la Sociedad Española de Etología, hoy día Sociedad Española de Etología y Ecología Evolutiva. La actual SEEE rememora su orígen con una fotografía del grupo promotor, dónde Roser Nos es muy visible en el centro de la imagen.

Publicaciones

Referencias bibliográficas

Búsqueda

Fichas

 • Nos Ronchera, Roser

  Roser Nos

  De 1947 a 1961: primer va ser becària del Museu de Zoologia de Barcelona, dedicada a tasques vinculades a la col·lecció de malacologia, ictiologia i la biblioteca, així com la divulgació. Cobrava unes 800 pessetes al mes, L'any 1954 va guanyar per oposició una plaça de bibliotecària que tanmateix la manté també vinculada a les seves activitats anteriors. El salari era de 1250 pessetes mensuals.

  De 1978 a 1989: directora del Museu de Zoologia de Barcelona, fins a la seva jubilació. Va dedicar una part important de la seva gestió a dignificar els espais del Museu de Zoologia de Barcelona i va incrementar les instal·lacions científiques amb un ambiciós espai soterrani. Així mateix va renovar l'oferta expositiva gràcies a un modern programa d'exposicions temporals.

  1993: sòcia número u i primera presidenta de la junta directiva de l'Associació d'Amics del Museu de Zoologia de Barcelona, actualment Associació d'Amics del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

 • Maluquer i Nicolau, Josep

  Josep Maluquer i Nicolau

  El 1915 és designat vocal tècnic de la Junta de Ciències Naturals. El febrer de 1916 és nomenat Secretari de la Junta. Va presentar un pla que incloïa la creació de laboratoris, l'ampliació del Museu i dels seus serveis, un pla de publicacions, el nomenament d’agregats i la contractació de tècnics, entre ells vàries dones. Es redactaren i aprovaren uns nous estatuts i un pla d'aprofitament de l'espai i els edificis del Parc. La Junta aprovà un pressupost extraordinari per a obres destinat a transformar el Castell dels Tres Dragons, Museu de Catalunya. Concretament els espais centrals de les plantes inferiors i laboratoris, a les torres dels angles. Es van remodelar espais  emblemàtics com la Biblioteca i la sala de malacologia van ser moblats a iniciativa seva, el Museu de Catalunya que va passar a ser Museu de Zoologia. El 28 d’abril de 1920 tingué lloc la inauguració de les noves instal·lacions del Museu de Catalunya.

  El 1917 creà, amb el suport de Joaquín de Borja, la Secció Oceanogràfica del Museu que impulsà fins el 1920. La secció comptava amb una xarxa de contactes amb altres centres similars com el del Laboratori de Porto-Pi de Palma de Mallorca, la Estación de Biología Marítima de Santander; l'Institut Océanographique de Monaco o el Laboratori Oceanogràfic de Nàpols. Publicà el projecte d'Institut Oceanogràfic de Catalunya que havia preparat, conjuntament amb els arquitectes municipals de Barcelona Antoni de Falguera (1876-1945) i Joaquim Vilaseca (1885-1963), per sotmetre'l a l'aprovació de l' Ajuntament i de la Mancomunitat. A més de laboratoris, aquaris, vivers, museu i biblioteca, s'hi preveia la instal·lació d'una escola de nàutica i d'una escola de pesca. L 'Ajuntament el declarà "vist amb satisfacció" a la seva sessió de l'1 d'octubre de 1919.

  Va crear vincles estrets amb altres institucions de referència, com el Senkenberg de Frankfurt, altres museus alemanys i el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Va introduir al Dr. Haas al Museu i va promoure la recerca zoològica.

  A finals de 1917 va estar a punt de dimitir pel malestar en el sí de la Junta degut a les seves decisions de contractar persones que no provenien del món acadèmic sinó del món naturalista, per contractar dones i per discrepàncies sobre les línies de recerca.

  El 1920 va adquirir per encàrrec de la Junta llibres i revistes a Alemanya. Representen el fonamental de les sèries antigues de revistes alemanyes i d'altres procedències dels actuals Institut Botànic, Museu de Geologia i Museu de Zoologia de Barcelona.

  El març de 1920 presentà la seva dimissió de la Secretaria de la Junta de Ciències Naturals, càrrec en el qual el succeiria Pius Font i Quer. 

 • Martorell i Peña, Francesc

  Martorell i Peña, Francesc

  Llegà a l'Ajuntament de Barcelona les seves col·leccions d’història natural, arqueologia i etnologia, a més d’una suma de diners que es va invertir en la construcció del primer edifici de Barcelona dissenyat per complir la funció de museu, el Museu Martorell, nucli original de l'actual Museu de Ciències Naturals. El 1888 el Museu Martorell va publicar a cura d'Artur Bofill i Poch el catàleg complet de la col·lecció original de mol·luscs de Francesc Martorell.

 • Bofill i Poch, Artur

  Artur Bofill i Poch

  L'any 1887 va ser nomenat conservador del Museu Martorell. Va exercir de director del Museu entre 1891 i 1920. En jubilar-se del càrrec, cedí les seves col·leccions personals al Museu, i continuà desenvolupant la seva activitat científica com a regent de la secció de malacologia.