Gómez Alonso, Leopoldo
Foto Museu Etnològic de Barcelona. Río Chiguaza (Ecuador), 1940.

Gómez Alonso, Leopoldo

? , ? - ? , ?
Camp d'activitat: Ornitologia

Vinculació amb el Museu

El Museu conserva una col·lecció de 650 aus, 31 mamífers, 70 insectes recol·lectats per Leopoldo Gómez Alonso en diferents llocs de l’Equador.  Els exemplars de vertebrats estan  disponibles a Taxo&Map http://taxomap.bioexplora.cat/web/index.php#, i a GBIF (https://www.gbif.org/).

Notes històriques/biogràfiques

Naturalista espanyol establert a Quito, va portar a terme expedicions a l’Equador, Perú i Mèxic. Països que va recórrer en diferents viatges i expedicions, en els que es van  recol·lectar exemplars de fauna, objectes arqueològics i etnològics. Va oferir a l’Institut Municipal de Ciències Naturals de Barcelona exemplars i objectes, que l’Ajuntament de Barcelona li va comprar entre 1948 i 1950.

La col·lecció d’objectes etnològics és una de les que conformaren el Museu d’Etnologia de Barcelona inaugurat el 1949.

Pel que fa als exemplars de ciències naturals tots estan recol·lectats per ell en diferents llocs de l’Equador en el període 1934 – 1947. Ell els va preparar i etiquetar. Alguns enviaments vàrem venir des de Nova York en el vapor “Monte Inchorta”.

També va tenir algun tipus de vincle com a recol·lector amb el British Museum (Natural History). I amb el US National Museum, on apareix en un document com adscrit a Quito (Equador) i vinculat a l’entomologia.

Referències bibliogràfiques

Entrevista a Sofia Gallego

Fornés García, J.; Pérez Hernández, J. & Azón Masoliver, M., 2009. El Museo Etnológico de Barcelona y sus colecciones americanes. Artigama, 24: 135-164. <https://www.unizar.es/artigrama/pdf/24/2monografico/04.pdf>

Gaceta Municipal de Barcelona. Año XXXIX ï Núm. 23,9 de junio de 1952. <file:///C:/Users/AM23237/Downloads/GM_1952-06-09_0023.pdf>

United States National Museum., 1952. Report Upon the Condition and Progress of the U.S. National Museum During the Year Ending June 30. U.S. Government Printing Office.

Cerca

Fitxes

 • Barre de Flandes y Díaz de Manso, Agustín de la

  L'any 1889 el Baró de la Barre, ministre espanyol a Colòmbia, va fer donació al Museu d'una col·lecció d'aus de Colòmbia.

 • Giner Marí, José

  La col·lecció de mol·luscs reunida per José Giner Marí, malacòleg valencià, establert a Sant Agustí, Eivissa, va ser adquirida pel Museu per compra el 1932, juntament amb 46 llibres i fulletons.

 • Almera i Comas, Jaume

  La relació del Museu Martorell amb el Dr. Almera s’inicià a la Junta de Ciències Naturals, de la qual Almera formà part com a vocal des de 1893. El Dr. Faura i Sans el va substituir en la confecció del Mapa Geològic i Topogràfic de Catalunya de la província de Barcelona, les col·leccions del qual van arribar, a partir de 1918, al Museu Martorell quan se’n feu càrrec el Dr. Faura.

 • Faura i Sans, Marià

  A partir de 1917 s’encarrega de la direcció del Servei del Mapa Geològic de Catalunya, la qual cosa el relacionà directament amb el Museu Martorell i el Museu de Catalunya quan la Mancomunitat va passar aquest servei a la Junta de Ciències Naturals. De 1919 a 1921 fou regent de Paleontologia del Museu de Ciències Naturals, regència que es va desvincular del mapa el 1923 i de la qual es va fer càrrec el Dr. Marcet Riba. El Museu Martorell conserva exemplars procedents de la confecció del Mapa Geològic i fòssils recol·lectats durant algunes de les seves excavacions, com l’Elephas de Pedralbes.