Gómez Alonso, Leopoldo
Foto Museu Etnològic de Barcelona. Río Chiguaza (Ecuador), 1940.
Referències d'autoritats

Gómez Alonso, Leopoldo

? , ? - ? , ?
Camp d'activitat: Ornitologia
Funció principal: Recol·lector

Vinculació amb el Museu

El Museu conserva una col·lecció de 650 aus, 31 mamífers, 70 insectes recol·lectats per Leopoldo Gómez Alonso en diferents llocs de l’Equador.  Els exemplars de vertebrats estan  disponibles a Taxo&Map http://taxomap.bioexplora.cat/web/index.php#, i a GBIF (https://www.gbif.org/).

Notes històriques/biogràfiques

Naturalista espanyol establert a Quito, va portar a terme expedicions a l’Equador, Perú i Mèxic. Països que va recórrer en diferents viatges i expedicions, en els que es van  recol·lectar exemplars de fauna, objectes arqueològics i etnològics. Va oferir a l’Institut Municipal de Ciències Naturals de Barcelona exemplars i objectes, que l’Ajuntament de Barcelona li va comprar entre 1948 i 1950.

La col·lecció d’objectes etnològics és una de les que conformaren el Museu d’Etnologia de Barcelona inaugurat el 1949.

Pel que fa als exemplars de ciències naturals tots estan recol·lectats per ell en diferents llocs de l’Equador en el període 1934 – 1947. Ell els va preparar i etiquetar. Alguns enviaments vàrem venir des de Nova York en el vapor “Monte Inchorta”.

També va tenir algun tipus de vincle com a recol·lector amb el British Museum (Natural History). I amb el US National Museum, on apareix en un document com adscrit a Quito (Equador) i vinculat a l’entomologia.

Referències bibliogràfiques

Entrevista a Sofia Gallego

Fornés García, J.; Pérez Hernández, J. & Azón Masoliver, M., 2009. El Museo Etnológico de Barcelona y sus colecciones americanes. Artigama, 24: 135-164. <https://www.unizar.es/artigrama/pdf/24/2monografico/04.pdf>

Gaceta Municipal de Barcelona. Año XXXIX ï Núm. 23,9 de junio de 1952. <file:///C:/Users/AM23237/Downloads/GM_1952-06-09_0023.pdf>

United States National Museum., 1952. Report Upon the Condition and Progress of the U.S. National Museum During the Year Ending June 30. U.S. Government Printing Office.

Cerca

Fitxes