Referències d'autoritats

Bech i Taberner, Miquel

Barcelona , 1919 - Barcelona , 2006
Camp d'activitat: Malacologia

Vinculació amb el Museu

La col·lecció malacològica reunida per Miquel Bech va ser donada al museu per part de la seva vídua Francesca Pipó, l'any 2008. Miquel Bech va ser durant molts anys un actiu col·laborador del museu.

Publicacions

Bech, M., 1971. Notas malacológicas. Contribución al conocimiento de la fauna malacológica del Valle del Flamisell y del Montsec d'Ager. Miscel·lània Zoològica, 3(1):11-19. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png

Bech, M., 1973. Notas malacológicas. Contribución al conocimiento de la fauna malacológica terrestre y de agua dulce, de Catalunya. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 71:223-233.

Bech, M., 1974. Notas malacológicas. 3. Monografía de la fauna malacológica terrestre y de aguadulce de Alamús (Lérida). Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 72:129-144.

Bech, M., 1978. Nueva cita de dispersión geográfica de Abida partioti (Moquin-Tandon). Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 76:223-224.

Bech, M., 1978. Fáunula malacológica del "Congost" de Camporrells (prov. de Huesca). Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 76:209-217.

Bech, M., 1978. Presencia de Trochoidea (Trochoidea) crenulata (Müller) en el litoral catalán. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 76:225.

Bech, M., 1979. Nuevas aportaciones al conocimiento de la fauna malacológica terrestre y de aguadulce de Cataluña. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 77:157-171.

Bech, M., 1980. 9.- Monografía de la fauna malacológica del "Pla de Begues" (Barcelona). Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 78:263-273.

Bech, M. & Fernandez, G., 1980. Monografia de la fauna malacológica terrestre y de agua dulce del "Pla de Manlleu" (provincia de Tarragona). Boletín de la Real Sociedad Española deHistoria Natural, 78:275-288.

Larraz, M., Bech, M., & Campoy, A., 1981. Estudio de algunas especies de moluscos del Macizo deQuinto Real (Navarra). Munibe Ciencias Naturales, 33(1-2):79-85. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png

Bech, M., 1982. Segona senyalització a Catalunya de Moitessieria rollandiana Bourguignat, 1863(Mollusca, Prosobranchia). Miscel·lània Zoològica, 6:151-152. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png

Bech, M., 1982. Presència a Catalunya d'Abida occidentalis (Fagot, 1888) (Mollusca, Pulmonata,Chondrinidae). Miscel·lània Zoològica, 6:151-152. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png

Bech, M. & Fernandez, G., 1982. Nota malacológica acerca de algunos moluscos terrestres y deagua dulce, recogidos en las provincias de Burgos y La Rioja. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 80(3-4):219-223.

Bech, M. & Fernández, G., 1982. Mol.luscs terrestres i d'aigua dolça de Tona. La veu de Tona:1-11.

Bech, M., 1983. Recordando: Carlos Altimira Aleu (1918-1983). Pirineos, 120:89-91.

Bech, M., 1983. Actualització de la fauna malacològica terrestre i d'aigua dolça deCatalunya, i la seva posició sistemàtica. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 49 (Sec.Zool.5):19-30.  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png

Bech, M., 1983. Presencia de Abida occidentalis (Fargot, 1888) en el Principat d´Andorra (Mollusca,Pulmonata, Chondrininae). Iberus, 3:107.

Bech, M., 1984. Segunda señalización en Cataluña de Abida occidentalis (Fargot, 1888)(Mollusca,Pulmonata, Chondrininae). Iberus, 4:135-136.

Bech, M. & Fernandez, G., 1984. Contribució al coneixement de la fauna malacològica del Massís del Montseny, (prov. de Barcelona i Girona). Miscel·lània Zoològica, 8:51-62.  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png

Bech, M. & Fernandez, G., 1984. Nuevos datos sobre la distribución geográfica de algunos moluscos terrestres y de agua dulce de Cataluña. Iberus, 4:91-97.

Alonso, M. R., Ibáñez, M., & Bech, M., 1985. Claves de identificación de las babosas (Pulmonados desnudos) de Cataluña. Miscel·lània Zoològica, 9:91-107.  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png

Altaba, C. R., Traveset, A., Boguñà, E., & Bech, M., 1985. Sobre la presència de Ferrissia i Acroloxus (Gastropoda: Basommatophora) als Països Catalans. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 52 (6, Secc. Zool.):61-71.  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png 

Bech, M., 1986. Nuevas aportaciones al conocimiento de la malacofauna ibérica. Iberus, 6(2):289-291.

Bech, M., 1986. Una posible nueva especie del género Bythinella (Mollusca, Prosobranchia) para la fauna de Cataluña. Iberus, 6(2):286-288.

Escolà, O. & Bech, M., 1986. Mol·luscs recollits a cavitats subterrànies de Catalunya i Osca. Miscel·lània Zoològica, 10:87-92. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png

Bech, M., 1987. Consideraciones sobre la especie Acicula (Platyla) callostoma (Clessin,1911) (Mollusca,Prosobranchia, Aciculidae) de la fauna catalana. Iberus, 7(2):235-238.

Bech, M. & Fernandez, G., 1987. Contribución al conocimiento de la fauna malacológica del Valle del Brugent (provincia de Tarragona). Iberus, 7(2):225-234.

Bech, M., 1988. Contribucion al conocimiento de la malacofauna de la comarca del Solsonés (Lerida). I: Alto valle del Cardener. Iberus, 8(1):101-109.

Bech, M., 1988. Nuevas aportaciones al conocimiento de la malacofauna española, y su distribucióngeográfica. Butll.Centre d'Est.Natura B-N, 4:182-188.

Bech, M., 1989. Dades malacològiques sobre alguns mol·luscs recollits en cavitats subterrànies a l'illa de Menorca. Endins ,14-15:77-79.

Bros, V. & Bech, M., 1989. Estudi preliminar dels mol.luscs terrestres o d'aigua dolça del delta de l'Ebre. Butll.Parc Nat. Delta de l'Ebre,4:15-21.

Bech, M., Viader, J. M., & Abad, A., 1989. Mol·luscs terrestres recollits en una bretxa quaternària del Tagamanent (comarca del Vallès Oriental). Batalleria, 3:17-22.

Bech, M., 1990. La formació de les espècies i la seva relació en el marc de la malacologia terrestre id'aigua dolça de Catalunya. Butll.Centre d'Est.Natura B-N, 6:276-282.

Bech, M., 1990. Fauna malacològica de Catalunya. Mol·luscs terrestres i d'aigua dolça. Treballs de la Institució Catalana d'Història Natural, 12:1-229. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png

Bech, M., 1990. Fauna malacològica de Catalunya. Mol.lus terrestres i l´aigua dolça. International shell magazine,272:3.

Bech, M. & Ramírez, F., 1990. Nuevas aportaciones a la malacofauna de Catalunya. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 58(8):19-20. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png

Bech, M. & Viader, J. M., 1991. Aclariments sobre quatre pulmonats nus per la malacofauna deCatalunya. Butll.Centre d'Est.Natura B-N, 2(1):52.

Bech, M., 1992. Noves aportacions a la malacofauna de Catalunya. Butll.Centre d'Est.Natura B-N,2(2):164-167.

Bech, M., 1992. Introducció a l'estudi de la malacologia terrestre i d'aigua dolça. Quaderns de Natura i de l'Home, 1(1):17-21.

Bech, M., 1992. Dades sobre la malacofauna troglòfila de Catalunya. Butlletí de la Institució Catalanad'Història Natural, 60(9):105-111. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png

Bech, M., 1993. Descripción de Abida secale margaridae subspec. nov. y otras aportaciones para la malacofauna de Catalunya. Iberus, 11(1):49-56.

Bech, M., 1993. Introducció a l'estudi de la malacologia terrestre i d'aigua dolça (II). Quaderns de Natura i de l'Home, 1(2):78-83.

Bech, M., 1993. Descripción de nuevas especies para la malacofauna ibérica. Butll.Centred'Est.Natura B-N, 3(3):271-277.

Bech, M., 1993. Els factors ecològics en el marc de la malacologia terrestre i l´aigua dolça a Catalunya. Butll.Centre d'Est.Natura B-N, 2(3):292-301.

Bech, M. & Escolà, O., 1993. Nuevos datos sobre la distribución geográfica de algunos moluscosterrestres de la península Ibérica. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 90:1-4.

Bech, M., 1994. Noves aportacions per a la fauna malacològica de Catalunya. Butll.Centred'Est.Natura B-N, 3(1):76-80.

Bech, M., 1994. Noves dades de dispersió geogràfica per la malacofauna de Castelló de la Plana. Butll.Centre d'Est.Natura B-N, 3(1): 3.

Bech, M. & Gonzalez, J. V., 1995. Noves dades per al coneixement de la fauna malacològicapresent a les coves del Pais Valencià. Butll.Centre d'Est.Natura B-N, 3(2):149-166.

Bech, M., 1996. Revisió i actualització de la fauna malacològica terrestre i d'aigua dolça deCatalunya. Quaderns de Natura i de l'Home, 1(5):214-222.

Bech, M., 1996. Descripció d'Oxychilus (Ortizius) francescae sp. nov. (Gastropoda: Pulmonata:Zonitidae) per a la malacofauna de Catalunya. Butll.Centre d'Est.Natura B-N, 3(3):303-304.

Bech, M. & Viader, J. M., 1996. Àrees de dispersió de les subespècies catalanes d'Abida secale secale (Draparnaud, 1801), (Gastropoda: Pulmonata: Chondrinidae) a la comarca de la Baixa Cerdanya (Catalunya). Butll.Centre d'Est.Natura B-N, 3(3):289-301.

Bech, M., 1997. Aproximació a la fauna i flora de la Vall de Lord (Comarca del Solsonès). Quaderns de Natura i de l'Home, 1(6):272-277.

Bech, M., de Villalta, J. F., & Abad, A., 1997. Mol·luscs Continentals del Pliocè Superior delJaciment de Casablanca I (Almenara, Castelló de la Plana). Batalleria, 7:25-29.

Bech, M., 1998. Descripció d'un enigmatic gasteropode recollit a Catalunya. Butll.Centred'Est.Natura B-N, 4(2):189-192.

Bech, M., 1998. Noves aportacions a la fauna malacològica de Catalunya. Butll.Centre d'Est.NaturaB-N, 4(2):183-188.

Bech, M., 1998. La poesia en el món de la malacologia. Quaderns de Natura i de l'Home, 2(2):57-59.

Bech, M. & Viader, J. M., 1998. Enumeració dels bivalves i escafòpods marins recollits a Cap Huertas (Alacant). Batalleria, 8:17-20.

Bech, M., 1999. Áreas de distribución geográfica de las especies del género Pyrenaearia (Gastropoda: Hygromiinae) en la península Ibérica. Butll.Centre d'Est.Natura B-N, 4(3):311-318.

Bech, M., 2000. Presencia de Hydrobia procerula (Paladilhe,1869) (Mollusca: Hydrobiidae) en laPenínsula Ibérica. Butll.Centre d'Est.Natura B-N, 1:61-65.

Altimiras, J. & Bech, M., 2000. Nueva especie de gasterópodo terrestre para la fauna malacológica ibérica. Revista de Estudios Extremeños, 56(1):291-300. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png

Bech, M., 2001. Presencia de Cochlostoma (Auritus) fontqueri (Haas, 1924) (Mollusca, Pulmonata,Cyclophoridae) en los Ports de Beseit, en la comarca del Matarranya (Provincia de Teruel). Butll.Centre d'Est.Natura B-N, 2:167-169.

Bech, M., 2001. Aproximació a la fauna i flora del Pla de Begues, de la comarca del Baix Llobregat. Butll.Centre d'Est.Natura B-N, 2:143-155.

Bech, M., 2001. Noves aportacions a la fauna malacològica de la Baixa Cerdanya. Butll.Centred'Est.Natura B-N, 2:171-175.

Bech, M., Abad, A., & Royo, C., 2001. Sobre la presencia del gasterópodo terrestre Cernuella (Cernuella) virgata (Da Costa,1778) en el cuaternario de l'Hospitalet. Geociències, 5:17-18.

Bech, M., 2002.Aproximació a la fauna i flora del massís del Montseny (Prov. de Barcelona i Girona). Quaderns de Natura i de l'Home, 2:255-264.

Bech, M. & Abad, A., 2002. Paleoglandina calzadai n. sp., nuevo gasterópodo del Mioceno de Castrillo del Val (burgos). Butll.Centre d'Est.Natura B-N, 3:257-262.

Bech, M. & Altimiras, J., 2002. Nuevas aportaciones a la fauna malacológica de Águilas (Murcia),con la descripción de una nueva especie. Geociències, 8:4-6.

Gorchs-Corominas, M. & Bech, M., 2002. Nova aportació malacològica a la comarca del Berguedà. Butll.Centre d'Est.Natura B-N, 3:289-292.

Bech, M., 2003. Descripción de Candidula mangae nov. sp. (Mollusca: Pulmonata: Higromiidae) para la malacofauna ibérica. Butll.Centre d'Est.Natura B-N, 3:285-288.

Bech, M., 2003. Drescripción de Clausilia (Clausilia) rugosa ramirezi nov.ssp. (Gastropoda, Pulmonata, Clausiliidae), para la fauna de Cataluña. Butll.Centre d'Est.Natura B-N, 6(1):85-89.

Bech, M. & Altimiras, J., 2003. Nuevas aportaciones al conocimiento de los moluscos actuales y del cuaternario en Extremadura: I. Malacofauna dulceacuícola. Revista de Estudios Extremeños, 59(2):837-870. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png

Bech, M., 2003. El naixement d'una afecció: la malacologia (I). Butlletí Amics del Museu Geològicdel Seminari de Barcelona, 37:8-9.

Bech, M. & Altimiras, J., 2003. Datos complementarios sobre el nuevo gasterópodo terrestre fósil recogido en Águilas (Murcia). Butll.Centre d'Est.Natura B-N, 6(1):45-46.

Bech, M., 2004. Les vivències d'una guerra que em va tocar viure. Emboscall, Vic, 116 pp. 978-84-96253-58-2.

Bech, M., 2004. El naixement d'una afecció: la malacologia (II). Butlletí Amics del Museu Geològic del Seminari de Barcelona, 38:7-8.

Bech, M., 2004. El naixement d'una afecció: la malacologia (III). Butlletí Amics del Museu Geològic del Seminari de Barcelona, 39:12-14.

Bech, M., 2004. El naixement d'una afecció: la malacologia (IV). Butlletí Amics del Museu Geològic del Seminari de Barcelona, 40:11-13.

Bech, M., 2004. El naixement d'una afecció: la malacologia (V). Butlletí Amics del Museu Geològic del Seminari de Barcelona, 41:6-7.

Bech, M. & Viader, J. Ma., 2004. Enumeració dels gasteròpodes marins recollits a Cap Huertas (Alacant). Batalleria, 11:13-20.

Bech, M., 2005. El naixement d'una afecció: la Malacologia (VI). Butlletí Amics del Museu Geològic del Seminari de Barcelona, 42:11-15.

Bech, M., 2005. El naixement d'una afecció: la Malacologia (VII). Butlletí Amics del Museu Geològic del Seminari de Barcelona, 43:7-9.

Bech, M., 2005. El naixement d'una afecció: la malacologia (VIII). Butlletí Amics del Museu Geològic del Seminari de Barcelona, 44:12-13.

Bech, M., 2005. El naixement d'una afecció: la malacologia (IX i darrer). Butlletí Amics del MuseuGeològic del Seminari de Barcelona, 45:7-10.

Bech, M., 2005. Orígens de l'alfabet. Quaderns de Natura i de l'Home, 5(2):315-317.

Bech, M., Rodríguez López, M. T., Ondina Navarret, M. P., & Altimiras i Roset, J., 2005. Nuevas aportaciones al conocimiento de los moluscos actuales y del Cuaternario en Extremadura: II. Malacofauna terrestre (Babosas). Revista de Estudios Extremeños,61(2):813-836. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png

 

Referències bibliogràfiques

González Silvestre, J.V. & Ríos Jiménez, F., 2014. Miquel Bech. In Memoriam. Gota a Gota, Monografías Bioespeleológicas, 4:88-99. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png

Cerca

Fitxes

 • Barre de Flandes y Díaz de Manso, Agustín de la

  L'any 1889 el Baró de la Barre, ministre espanyol a Colòmbia, va fer donació al Museu d'una col·lecció d'aus de Colòmbia.

 • Giner Marí, José

  La col·lecció de mol·luscs reunida per José Giner Marí, malacòleg valencià, establert a Sant Agustí, Eivissa, va ser adquirida pel Museu per compra el 1932, juntament amb 46 llibres i fulletons.

 • Juncadella Vidal-Ribas, Emili

  Promotor de l'expedició del Museu a l'Indoxina francesa el 1929, en la que va ser acompanyat per Aguilar-Amat. Recol·lector d'espècimens zoològics.

 • Masferrer i Rierola, Marià

  Ajudant del laboratori de preparació i taxidèrmia des de l'abril de 1888.