Protagonistas relacionados
Referencias de autoridades

Bech i Taberner, Miquel

Barcelona , 1919 - Barcelona , 2006
Campo de actividad: Malacología
Relación con el Museo: Colaborador
Función principal: Donador

Publicaciones

 • Bech, M., 1971. Notas malacológicas. Contribución al conocimiento de la fauna malacológica del Valle del Flamisell y del Montsec d'Ager. Miscel·lània Zoològica, 3(1):11-19. [online]. Disponible a: https://museucienciesjournals.cat/other/mz/mz-volum-03-1-1971/notas-malacologicas-contribucion-al-conocimiento-de-la-fauna-malacologica-del-valle-de-flamisell-y-del-montsec-dager
 • Bech, M., 1973. Notas malacológicas. Contribución al conocimiento de la fauna malacológica terrestre y de agua dulce, de Catalunya. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 71:223-233.
 • Bech, M., 1974. Notas malacológicas. 3. Monografía de la fauna malacológica terrestre y de aguadulce de Alamús (Lérida). Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 72:129-144.
 • Bech, M., 1978. Nueva cita de dispersión geográfica de Abida partioti (Moquin-Tandon). Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 76:223-224.
 • Bech, M., 1978. Fáunula malacológica del "Congost" de Camporrells (prov. de Huesca). Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 76:209-217.
 • Bech, M., 1978. Presencia de Trochoidea (Trochoidea) crenulata (Müller) en el litoral catalán. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 76:225.
 • Bech, M., 1979. Nuevas aportaciones al conocimiento de la fauna malacológica terrestre y de aguadulce de Cataluña. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 77:157-171.
 • Bech, M., 1980. 9.- Monografía de la fauna malacológica del "Pla de Begues" (Barcelona). Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 78:263-273.
 • Bech, M. & Fernandez, G., 1980. Monografia de la fauna malacológica terrestre y de agua dulce del "Pla de Manlleu" (provincia de Tarragona). Boletín de la Real Sociedad Española deHistoria Natural, 78:275-288.
 • Larraz, M., Bech, M., & Campoy, A., 1981. Estudio de algunas especies de moluscos del Macizo de Quinto Real (Navarra). Munibe Ciencias Naturales, 33(1-2):79-85.  [online]. Disponible a: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/1981079085.pdf
 • Bech, M., 1982. Segona senyalització a Catalunya de Moitessieria rollandiana Bourguignat, 1863 (Mollusca, Prosobranchia). Miscel·lània Zoològica, 6:151-152. 
 • Bech, M., 1982. Presència a Catalunya d'Abida occidentalis (Fagot, 1888) (Mollusca, Pulmonata,Chondrinidae). Miscel·lània Zoològica, 6:151-152. [online]. Disponible a: https://museucienciesjournals.cat/other/mz/mz-volum-06-1980-1982/presencia-a-catalunya-dabida-occidentalis-fagot-1888-mollusca-pulmonats-chondrininae
 • Bech, M. & Fernandez, G., 1982. Nota malacológica acerca de algunos moluscos terrestres y deagua dulce, recogidos en las provincias de Burgos y La Rioja. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 80(3-4):219-223.
 • Bech, M. & Fernández, G., 1982. Mol.luscs terrestres i d'aigua dolça de Tona. La veu de Tona:1-11.
 • Bech, M., 1983. Recordando: Carlos Altimira Aleu (1918-1983). Pirineos, 120:89-91.
 • Bech, M., 1983. Actualització de la fauna malacològica terrestre i d'aigua dolça de Catalunya, i la seva posició sistemàtica. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 49 (Sec.Zool.5):19-30. [online]. Disponible a: https://revistes.iec.cat/index.php/BICHN/article/view/17751.001
 • Bech, M., 1983. Presencia de Abida occidentalis (Fargot, 1888) en el Principat d´Andorra (Mollusca,Pulmonata, Chondrininae). Iberus, 3:107.
 • Bech, M., 1984. Segunda señalización en Cataluña de Abida occidentalis (Fargot, 1888)(Mollusca,Pulmonata, Chondrininae). Iberus, 4:135-136.
 • Bech, M. & Fernandez, G., 1984. Contribució al coneixement de la fauna malacològica del Massís del Montseny, (prov. de Barcelona i Girona). Miscel·lània Zoològica, 8:51-62.  [online]. Disponible a: https://museucienciesjournals.cat/other/mz/mz-volum-08-1984/contribucio-al-coneixement-de-la-fauna-malacologica-del-massis-del-montseny
 • Bech, M. & Fernandez, G., 1984. Nuevos datos sobre la distribución geográfica de algunos moluscos terrestres y de agua dulce de Cataluña. Iberus, 4:91-97.
 • Alonso, M. R., Ibáñez, M., & Bech, M., 1985. Claves de identificación de las babosas (Pulmonados desnudos) de Cataluña. Miscel·lània Zoològica, 9:91-107. [online]. Disponible a: https://museucienciesjournals.cat/other/mz/mz-volum-09-1985/claves-de-identificacion-de-las-babosas-pulmonados-desnudos-de-cataluna
 • Altaba, C. R., Traveset, A., Boguñà, E., & Bech, M., 1985. Sobre la presència de Ferrissia i Acroloxus (Gastropoda: Basommatophora) als Països Catalans. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 52 (6, Secc. Zool.):61-71. [online]. Disponible a: https://revistes.iec.cat/index.php/BICHN/article/view/13805.001
 • Bech, M., 1986. Nuevas aportaciones al conocimiento de la malacofauna ibérica. Iberus, 6(2):289-291.
 • Bech, M., 1986. Una posible nueva especie del género Bythinella (Mollusca, Prosobranchia) para la fauna de Cataluña. Iberus, 6(2):286-288.
 • Escolà, O. & Bech, M., 1986. Mol·luscs recollits a cavitats subterrànies de Catalunya i Osca. Miscel·lània Zoològica, 10:87-92. [online]. Disponible a: http://other.museucienciesjournals.cat/mz/mz-volum-10-1986/mol%c2%b7luscs-recollits-a-cavitats-subterranies-de-catalunya-i-osca/
 • Bech, M., 1987. Consideraciones sobre la especie Acicula (Platyla) callostoma (Clessin,1911) (Mollusca,Prosobranchia, Aciculidae) de la fauna catalana. Iberus, 7(2):235-238.
 • Bech, M. & Fernandez, G., 1987. Contribución al conocimiento de la fauna malacológica del Valle del Brugent (provincia de Tarragona). Iberus, 7(2):225-234.
 • Bech, M., 1988. Contribucion al conocimiento de la malacofauna de la comarca del Solsonés (Lerida). I: Alto valle del Cardener. Iberus, 8(1):101-109.
 • Bech, M., 1988. Nuevas aportaciones al conocimiento de la malacofauna española, y su distribucióngeográfica. Butll.Centre d'Est.Natura B-N, 4:182-188.
 • Bech, M., 1989. Dades malacològiques sobre alguns mol·luscs recollits en cavitats subterrànies a l'illa de Menorca. Endins ,14-15:77-79.
 • Bros, V. & Bech, M., 1989. Estudi preliminar dels mol.luscs terrestres o d'aigua dolça del delta de l'Ebre. Butll.Parc Nat. Delta de l'Ebre,4:15-21.
 • Bech, M., Viader, J. M., & Abad, A., 1989. Mol·luscs terrestres recollits en una bretxa quaternària del Tagamanent (comarca del Vallès Oriental). Batalleria, 3:17-22.
 • Bech, M., 1990. La formació de les espècies i la seva relació en el marc de la malacologia terrestre id'aigua dolça de Catalunya. Butll.Centre d'Est.Natura B-N, 6:276-282.
 • Bech, M., 1990. Fauna malacològica de Catalunya. Mol·luscs terrestres i d'aigua dolça. Treballs de la Institució Catalana d'Història Natural, 12:1-229. [online]. Disponible a: https://books.google.es/books?id=2xeGiYfHAsgC&pg=PA7&lpg=PA7&dq=miquel+bech+i+taberner&source=bl&ots=pex7foUbqn&sig=ACfU3U3qsONHTZY965bwCT-7yVyB8H5UcQ&hl=ca&sa=X&ved=2ahUKEwjr55KCg8PpAhVPrxoKHcr_Ad04ChDoATAAegQIChAB#v=onepage&q=miquel%20bech%20i%20taberner&f=false
 • Bech, M., 1990. Fauna malacològica de Catalunya. Mol.lus terrestres i l´aigua dolça. International shell magazine,272:3.
 • Bech, M. & Ramírez, F., 1990. Nuevas aportaciones a la malacofauna de Catalunya. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 58(8):19-20. [online]. Disponible a: https://revistes.iec.cat/index.php/BICHN/article/view/14049.001
 • Bech, M. & Viader, J. M., 1991. Aclariments sobre quatre pulmonats nus per la malacofauna deCatalunya. Butll.Centre d'Est.Natura B-N, 2(1):52.
 • Bech, M., 1992. Noves aportacions a la malacofauna de Catalunya. Butll.Centre d'Est.Natura B-N,2(2):164-167.
 • Bech, M., 1992. Introducció a l'estudi de la malacologia terrestre i d'aigua dolça. Quaderns de Natura i de l'Home, 1(1):17-21.
 • Bech, M., 1992. Dades sobre la malacofauna troglòfila de Catalunya. Butlletí de la Institució Catalanad'Història Natural, 60(9):105-111. [online]. Disponible a: https://revistes.iec.cat/index.php/BICHN/article/view/14343.001
 • Bech, M., 1993. Descripción de Abida secale margaridae subspec. nov. y otras aportaciones para la malacofauna de Catalunya. Iberus, 11(1):49-56.
 • Bech, M., 1993. Introducció a l'estudi de la malacologia terrestre i d'aigua dolça (II). Quaderns de Natura i de l'Home, 1(2):78-83.
 • Bech, M., 1993. Descripción de nuevas especies para la malacofauna ibérica. Butll.Centred'Est.Natura B-N, 3(3):271-277.
 • Bech, M., 1993. Els factors ecològics en el marc de la malacologia terrestre i l´aigua dolça a Catalunya. Butll.Centre d'Est.Natura B-N, 2(3):292-301.
 • Bech, M. & Escolà, O., 1993. Nuevos datos sobre la distribución geográfica de algunos moluscosterrestres de la península Ibérica. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 90:1-4.
 • Bech, M., 1994. Noves aportacions per a la fauna malacològica de Catalunya. Butll.Centred'Est.Natura B-N, 3(1):76-80.
 • Bech, M., 1994. Noves dades de dispersió geogràfica per la malacofauna de Castelló de la Plana. Butll.Centre d'Est.Natura B-N, 3(1): 3.
 • Bech, M. & Gonzalez, J. V., 1995. Noves dades per al coneixement de la fauna malacològicapresent a les coves del Pais Valencià. Butll.Centre d'Est.Natura B-N, 3(2):149-166.
 • Bech, M., 1996. Revisió i actualització de la fauna malacològica terrestre i d'aigua dolça deCatalunya. Quaderns de Natura i de l'Home, 1(5):214-222.
 • Bech, M., 1996. Descripció d'Oxychilus (Ortizius) francescae sp. nov. (Gastropoda: Pulmonata:Zonitidae) per a la malacofauna de Catalunya. Butll.Centre d'Est.Natura B-N, 3(3):303-304.
 • Bech, M. & Viader, J. M., 1996. Àrees de dispersió de les subespècies catalanes d'Abida secale secale (Draparnaud, 1801), (Gastropoda: Pulmonata: Chondrinidae) a la comarca de la Baixa Cerdanya (Catalunya). Butll.Centre d'Est.Natura B-N, 3(3):289-301.
 • Bech, M., 1997. Aproximació a la fauna i flora de la Vall de Lord (Comarca del Solsonès). Quaderns de Natura i de l'Home, 1(6):272-277.
 • Bech, M., de Villalta, J. F., & Abad, A., 1997. Mol·luscs Continentals del Pliocè Superior delJaciment de Casablanca I (Almenara, Castelló de la Plana). Batalleria, 7:25-29.
 • Bech, M., 1998. Descripció d'un enigmatic gasteropode recollit a Catalunya. Butll.Centred'Est.Natura B-N, 4(2):189-192.
 • Bech, M., 1998. Noves aportacions a la fauna malacològica de Catalunya. Butll.Centre d'Est.NaturaB-N, 4(2):183-188.
 • Bech, M., 1998. La poesia en el món de la malacologia. Quaderns de Natura i de l'Home, 2(2):57-59.
 • Bech, M. & Viader, J. M., 1998. Enumeració dels bivalves i escafòpods marins recollits a Cap Huertas (Alacant). Batalleria, 8:17-20.
 • Bech, M., 1999. Áreas de distribución geográfica de las especies del género Pyrenaearia (Gastropoda: Hygromiinae) en la península Ibérica. Butll.Centre d'Est.Natura B-N, 4(3):311-318.
 • Bech, M., 2000. Presencia de Hydrobia procerula (Paladilhe,1869) (Mollusca: Hydrobiidae) en laPenínsula Ibérica. Butll.Centre d'Est.Natura B-N, 1:61-65.
 • Altimiras, J. & Bech, M., 2000. Nueva especie de gasterópodo terrestre para la fauna malacológica ibérica. Revista de Estudios Extremeños, 56(1):291-300. [online]. Disponible a: https://www.dip-badajoz.es/cultura/ceex/reex_digital/reex_LVI/2000/T.%20LVI%20n.%201%202000%20en.-abr/RV11300.pdf
 • Bech, M., 2001. Presencia de Cochlostoma (Auritus) fontqueri (Haas, 1924) (Mollusca, Pulmonata,Cyclophoridae) en los Ports de Beseit, en la comarca del Matarranya (Provincia de Teruel). Butll.Centre d'Est.Natura B-N, 2:167-169.
 • Bech, M., 2001. Aproximació a la fauna i flora del Pla de Begues, de la comarca del Baix Llobregat. Butll.Centre d'Est.Natura B-N, 2:143-155.
 • Bech, M., 2001. Noves aportacions a la fauna malacològica de la Baixa Cerdanya. Butll.Centred'Est.Natura B-N, 2:171-175.
 • Bech, M., Abad, A., & Royo, C., 2001. Sobre la presencia del gasterópodo terrestre Cernuella (Cernuella) virgata (Da Costa,1778) en el cuaternario de l'Hospitalet. Geociències, 5:17-18.
 • Bech, M., 2002.Aproximació a la fauna i flora del massís del Montseny (Prov. de Barcelona i Girona). Quaderns de Natura i de l'Home, 2:255-264.
 • Bech, M. & Abad, A., 2002. Paleoglandina calzadai n. sp., nuevo gasterópodo del Mioceno de Castrillo del Val (burgos). Butll.Centre d'Est.Natura B-N, 3:257-262.
 • Bech, M. & Altimiras, J., 2002. Nuevas aportaciones a la fauna malacológica de Águilas (Murcia),con la descripción de una nueva especie. Geociències, 8:4-6.
 • Gorchs-Corominas, M. & Bech, M., 2002. Nova aportació malacològica a la comarca del Berguedà. Butll.Centre d'Est.Natura B-N, 3:289-292.
 • Bech, M., 2003. Descripción de Candidula mangae nov. sp. (Mollusca: Pulmonata: Higromiidae) para la malacofauna ibérica. Butll.Centre d'Est.Natura B-N, 3:285-288.
 • Bech, M., 2003. Drescripción de Clausilia (Clausilia) rugosa ramirezi nov.ssp. (Gastropoda, Pulmonata, Clausiliidae), para la fauna de Cataluña. Butll.Centre d'Est.Natura B-N, 6(1):85-89.
 • Bech, M. & Altimiras, J., 2003. Nuevas aportaciones al conocimiento de los moluscos actuales y del cuaternario en Extremadura: I. Malacofauna dulceacuícola. Revista de Estudios Extremeños, 59(2):837-870. [online]. Disponible a: https://www.dip-badajoz.es/cultura/ceex/reex_digital/reex_LIX/2003/T.%20LIX%20n.%202%202003%20mayo-ag/RV11435.pdf
 • Bech, M., 2003. El naixement d'una afecció: la malacologia (I). Butlletí Amics del Museu Geològicdel Seminari de Barcelona, 37:8-9.
 • Bech, M. & Altimiras, J., 2003. Datos complementarios sobre el nuevo gasterópodo terrestre fósil recogido en Águilas (Murcia). Butll.Centre d'Est.Natura B-N, 6(1):45-46.
 • Bech, M., 2004. Les vivències d'una guerra que em va tocar viure. Emboscall, Vic, 116 pp. 978-84-96253-58-2.
 • Bech, M., 2004. El naixement d'una afecció: la malacologia (II). Butlletí Amics del Museu Geològic del Seminari de Barcelona, 38:7-8.
 • Bech, M., 2004. El naixement d'una afecció: la malacologia (III). Butlletí Amics del Museu Geològic del Seminari de Barcelona, 39:12-14.
 • Bech, M., 2004. El naixement d'una afecció: la malacologia (IV). Butlletí Amics del Museu Geològic del Seminari de Barcelona, 40:11-13.
 • Bech, M., 2004. El naixement d'una afecció: la malacologia (V). Butlletí Amics del Museu Geològic del Seminari de Barcelona, 41:6-7.
 • Bech, M. & Viader, J. Ma., 2004. Enumeració dels gasteròpodes marins recollits a Cap Huertas (Alacant). Batalleria, 11:13-20.
 • Bech, M., 2005. El naixement d'una afecció: la Malacologia (VI). Butlletí Amics del Museu Geològic del Seminari de Barcelona, 42:11-15.
 • Bech, M., 2005. El naixement d'una afecció: la Malacologia (VII). Butlletí Amics del Museu Geològic del Seminari de Barcelona, 43:7-9.
 • Bech, M., 2005. El naixement d'una afecció: la malacologia (VIII). Butlletí Amics del Museu Geològic del Seminari de Barcelona, 44:12-13.
 • Bech, M., 2005. El naixement d'una afecció: la malacologia (IX i darrer). Butlletí Amics del MuseuGeològic del Seminari de Barcelona, 45:7-10.
 • Bech, M., 2005. Orígens de l'alfabet. Quaderns de Natura i de l'Home, 5(2):315-317.
 • Bech, M., Rodríguez López, M. T., Ondina Navarret, M. P., & Altimiras i Roset, J., 2005. Nuevas aportaciones al conocimiento de los moluscos actuales y del Cuaternario en Extremadura: II. Malacofauna terrestre (Babosas). Revista de Estudios Extremeños,61(2):813-836. [online]. Disponible a: https://www.dip-badajoz.es/cultura/ceex/reex_digital/reex_LIX/2003/T.%20LIX%20n.%202%202003%20mayo-ag/RV11435.pdf

Referencias bibliográficas

González Silvestre, J.V. & Ríos Jiménez, F., 2014. Miquel Bech. In Memoriam. Gota a Gota, Monografías Bioespeleológicas, 4:88-99. [online]. Disponible a: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4758726.pdf

Búsqueda

Fichas

 • Nos Ronchera, Roser

  Roser Nos

  De 1947 a 1961: primer va ser becària del Museu de Zoologia de Barcelona, dedicada a tasques vinculades a la col·lecció de malacologia, ictiologia i la biblioteca, així com la divulgació. Cobrava unes 800 pessetes al mes, L'any 1954 va guanyar per oposició una plaça de bibliotecària que tanmateix la manté també vinculada a les seves activitats anteriors. El salari era de 1250 pessetes mensuals.

  De 1978 a 1989: directora del Museu de Zoologia de Barcelona, fins a la seva jubilació. Va dedicar una part important de la seva gestió a dignificar els espais del Museu de Zoologia de Barcelona i va incrementar les instal·lacions científiques amb un ambiciós espai soterrani. Així mateix va renovar l'oferta expositiva gràcies a un modern programa d'exposicions temporals.

  1993: sòcia número u i primera presidenta de la junta directiva de l'Associació d'Amics del Museu de Zoologia de Barcelona, actualment Associació d'Amics del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

 • Maluquer i Nicolau, Josep

  Josep Maluquer i Nicolau

  El 1915 és designat vocal tècnic de la Junta de Ciències Naturals. El febrer de 1916 és nomenat Secretari de la Junta. Va presentar un pla que incloïa la creació de laboratoris, l'ampliació del Museu i dels seus serveis, un pla de publicacions, el nomenament d’agregats i la contractació de tècnics, entre ells vàries dones. Es redactaren i aprovaren uns nous estatuts i un pla d'aprofitament de l'espai i els edificis del Parc. La Junta aprovà un pressupost extraordinari per a obres destinat a transformar el Castell dels Tres Dragons, Museu de Catalunya. Concretament els espais centrals de les plantes inferiors i laboratoris, a les torres dels angles. Es van remodelar espais  emblemàtics com la Biblioteca i la sala de malacologia van ser moblats a iniciativa seva, el Museu de Catalunya que va passar a ser Museu de Zoologia. El 28 d’abril de 1920 tingué lloc la inauguració de les noves instal·lacions del Museu de Catalunya.

  El 1917 creà, amb el suport de Joaquín de Borja, la Secció Oceanogràfica del Museu que impulsà fins el 1920. La secció comptava amb una xarxa de contactes amb altres centres similars com el del Laboratori de Porto-Pi de Palma de Mallorca, la Estación de Biología Marítima de Santander; l'Institut Océanographique de Monaco o el Laboratori Oceanogràfic de Nàpols. Publicà el projecte d'Institut Oceanogràfic de Catalunya que havia preparat, conjuntament amb els arquitectes municipals de Barcelona Antoni de Falguera (1876-1945) i Joaquim Vilaseca (1885-1963), per sotmetre'l a l'aprovació de l' Ajuntament i de la Mancomunitat. A més de laboratoris, aquaris, vivers, museu i biblioteca, s'hi preveia la instal·lació d'una escola de nàutica i d'una escola de pesca. L 'Ajuntament el declarà "vist amb satisfacció" a la seva sessió de l'1 d'octubre de 1919.

  Va crear vincles estrets amb altres institucions de referència, com el Senkenberg de Frankfurt, altres museus alemanys i el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Va introduir al Dr. Haas al Museu i va promoure la recerca zoològica.

  A finals de 1917 va estar a punt de dimitir pel malestar en el sí de la Junta degut a les seves decisions de contractar persones que no provenien del món acadèmic sinó del món naturalista, per contractar dones i per discrepàncies sobre les línies de recerca.

  El 1920 va adquirir per encàrrec de la Junta llibres i revistes a Alemanya. Representen el fonamental de les sèries antigues de revistes alemanyes i d'altres procedències dels actuals Institut Botànic, Museu de Geologia i Museu de Zoologia de Barcelona.

  El març de 1920 presentà la seva dimissió de la Secretaria de la Junta de Ciències Naturals, càrrec en el qual el succeiria Pius Font i Quer. 

 • Martorell i Peña, Francesc

  Martorell i Peña, Francesc

  Llegà a l'Ajuntament de Barcelona les seves col·leccions d’història natural, arqueologia i etnologia, a més d’una suma de diners que es va invertir en la construcció del primer edifici de Barcelona dissenyat per complir la funció de museu, el Museu Martorell, nucli original de l'actual Museu de Ciències Naturals. El 1888 el Museu Martorell va publicar a cura d'Artur Bofill i Poch el catàleg complet de la col·lecció original de mol·luscs de Francesc Martorell.

 • Bofill i Poch, Artur

  Artur Bofill i Poch

  L'any 1887 va ser nomenat conservador del Museu Martorell. Va exercir de director del Museu entre 1891 i 1920. En jubilar-se del càrrec, cedí les seves col·leccions personals al Museu, i continuà desenvolupant la seva activitat científica com a regent de la secció de malacologia.