Bech i Taberner, Miquel

Barcelona , 1919 - Barcelona , 2006
Campo de actividad: Malacologia
Función principal: Donador

Publicaciones

Bech, M., 1971. Notas malacológicas. Contribución al conocimiento de la fauna malacológica del Valle del Flamisell y del Montsec d'Ager. Miscel·lània Zoològica, 3(1):11-19. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png

Bech, M., 1973. Notas malacológicas. Contribución al conocimiento de la fauna malacológica terrestre y de agua dulce, de Catalunya. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 71:223-233.

Bech, M., 1974. Notas malacológicas. 3. Monografía de la fauna malacológica terrestre y de aguadulce de Alamús (Lérida). Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 72:129-144.

Bech, M., 1978. Nueva cita de dispersión geográfica de Abida partioti (Moquin-Tandon). Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 76:223-224.

Bech, M., 1978. Fáunula malacológica del "Congost" de Camporrells (prov. de Huesca). Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 76:209-217.

Bech, M., 1978. Presencia de Trochoidea (Trochoidea) crenulata (Müller) en el litoral catalán. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 76:225.

Bech, M., 1979. Nuevas aportaciones al conocimiento de la fauna malacológica terrestre y de aguadulce de Cataluña. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 77:157-171.

Bech, M., 1980. 9.- Monografía de la fauna malacológica del "Pla de Begues" (Barcelona). Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 78:263-273.

Bech, M. & Fernandez, G., 1980. Monografia de la fauna malacológica terrestre y de agua dulce del "Pla de Manlleu" (provincia de Tarragona). Boletín de la Real Sociedad Española deHistoria Natural, 78:275-288.

Larraz, M., Bech, M., & Campoy, A., 1981. Estudio de algunas especies de moluscos del Macizo deQuinto Real (Navarra). Munibe Ciencias Naturales, 33(1-2):79-85. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png

Bech, M., 1982. Segona senyalització a Catalunya de Moitessieria rollandiana Bourguignat, 1863(Mollusca, Prosobranchia). Miscel·lània Zoològica, 6:151-152. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png

Bech, M., 1982. Presència a Catalunya d'Abida occidentalis (Fagot, 1888) (Mollusca, Pulmonata,Chondrinidae). Miscel·lània Zoològica, 6:151-152. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png

Bech, M. & Fernandez, G., 1982. Nota malacológica acerca de algunos moluscos terrestres y deagua dulce, recogidos en las provincias de Burgos y La Rioja. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 80(3-4):219-223.

Bech, M. & Fernández, G., 1982. Mol.luscs terrestres i d'aigua dolça de Tona. La veu de Tona:1-11.

Bech, M., 1983. Recordando: Carlos Altimira Aleu (1918-1983). Pirineos, 120:89-91.

Bech, M., 1983. Actualització de la fauna malacològica terrestre i d'aigua dolça deCatalunya, i la seva posició sistemàtica. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 49 (Sec.Zool.5):19-30.  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png

Bech, M., 1983. Presencia de Abida occidentalis (Fargot, 1888) en el Principat d´Andorra (Mollusca,Pulmonata, Chondrininae). Iberus, 3:107.

Bech, M., 1984. Segunda señalización en Cataluña de Abida occidentalis (Fargot, 1888)(Mollusca,Pulmonata, Chondrininae). Iberus, 4:135-136.

Bech, M. & Fernandez, G., 1984. Contribució al coneixement de la fauna malacològica del Massís del Montseny, (prov. de Barcelona i Girona). Miscel·lània Zoològica, 8:51-62.  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png

Bech, M. & Fernandez, G., 1984. Nuevos datos sobre la distribución geográfica de algunos moluscos terrestres y de agua dulce de Cataluña. Iberus, 4:91-97.

Alonso, M. R., Ibáñez, M., & Bech, M., 1985. Claves de identificación de las babosas (Pulmonados desnudos) de Cataluña. Miscel·lània Zoològica, 9:91-107.  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png

Altaba, C. R., Traveset, A., Boguñà, E., & Bech, M., 1985. Sobre la presència de Ferrissia i Acroloxus (Gastropoda: Basommatophora) als Països Catalans. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 52 (6, Secc. Zool.):61-71.  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png 

Bech, M., 1986. Nuevas aportaciones al conocimiento de la malacofauna ibérica. Iberus, 6(2):289-291.

Bech, M., 1986. Una posible nueva especie del género Bythinella (Mollusca, Prosobranchia) para la fauna de Cataluña. Iberus, 6(2):286-288.

Escolà, O. & Bech, M., 1986. Mol·luscs recollits a cavitats subterrànies de Catalunya i Osca. Miscel·lània Zoològica, 10:87-92. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png

Bech, M., 1987. Consideraciones sobre la especie Acicula (Platyla) callostoma (Clessin,1911) (Mollusca,Prosobranchia, Aciculidae) de la fauna catalana. Iberus, 7(2):235-238.

Bech, M. & Fernandez, G., 1987. Contribución al conocimiento de la fauna malacológica del Valle del Brugent (provincia de Tarragona). Iberus, 7(2):225-234.

Bech, M., 1988. Contribucion al conocimiento de la malacofauna de la comarca del Solsonés (Lerida). I: Alto valle del Cardener. Iberus, 8(1):101-109.

Bech, M., 1988. Nuevas aportaciones al conocimiento de la malacofauna española, y su distribucióngeográfica. Butll.Centre d'Est.Natura B-N, 4:182-188.

Bech, M., 1989. Dades malacològiques sobre alguns mol·luscs recollits en cavitats subterrànies a l'illa de Menorca. Endins ,14-15:77-79.

Bros, V. & Bech, M., 1989. Estudi preliminar dels mol.luscs terrestres o d'aigua dolça del delta de l'Ebre. Butll.Parc Nat. Delta de l'Ebre,4:15-21.

Bech, M., Viader, J. M., & Abad, A., 1989. Mol·luscs terrestres recollits en una bretxa quaternària del Tagamanent (comarca del Vallès Oriental). Batalleria, 3:17-22.

Bech, M., 1990. La formació de les espècies i la seva relació en el marc de la malacologia terrestre id'aigua dolça de Catalunya. Butll.Centre d'Est.Natura B-N, 6:276-282.

Bech, M., 1990. Fauna malacològica de Catalunya. Mol·luscs terrestres i d'aigua dolça. Treballs de la Institució Catalana d'Història Natural, 12:1-229. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png

Bech, M., 1990. Fauna malacològica de Catalunya. Mol.lus terrestres i l´aigua dolça. International shell magazine,272:3.

Bech, M. & Ramírez, F., 1990. Nuevas aportaciones a la malacofauna de Catalunya. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 58(8):19-20. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png

Bech, M. & Viader, J. M., 1991. Aclariments sobre quatre pulmonats nus per la malacofauna deCatalunya. Butll.Centre d'Est.Natura B-N, 2(1):52.

Bech, M., 1992. Noves aportacions a la malacofauna de Catalunya. Butll.Centre d'Est.Natura B-N,2(2):164-167.

Bech, M., 1992. Introducció a l'estudi de la malacologia terrestre i d'aigua dolça. Quaderns de Natura i de l'Home, 1(1):17-21.

Bech, M., 1992. Dades sobre la malacofauna troglòfila de Catalunya. Butlletí de la Institució Catalanad'Història Natural, 60(9):105-111. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png

Bech, M., 1993. Descripción de Abida secale margaridae subspec. nov. y otras aportaciones para la malacofauna de Catalunya. Iberus, 11(1):49-56.

Bech, M., 1993. Introducció a l'estudi de la malacologia terrestre i d'aigua dolça (II). Quaderns de Natura i de l'Home, 1(2):78-83.

Bech, M., 1993. Descripción de nuevas especies para la malacofauna ibérica. Butll.Centred'Est.Natura B-N, 3(3):271-277.

Bech, M., 1993. Els factors ecològics en el marc de la malacologia terrestre i l´aigua dolça a Catalunya. Butll.Centre d'Est.Natura B-N, 2(3):292-301.

Bech, M. & Escolà, O., 1993. Nuevos datos sobre la distribución geográfica de algunos moluscosterrestres de la península Ibérica. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 90:1-4.

Bech, M., 1994. Noves aportacions per a la fauna malacològica de Catalunya. Butll.Centred'Est.Natura B-N, 3(1):76-80.

Bech, M., 1994. Noves dades de dispersió geogràfica per la malacofauna de Castelló de la Plana. Butll.Centre d'Est.Natura B-N, 3(1): 3.

Bech, M. & Gonzalez, J. V., 1995. Noves dades per al coneixement de la fauna malacològicapresent a les coves del Pais Valencià. Butll.Centre d'Est.Natura B-N, 3(2):149-166.

Bech, M., 1996. Revisió i actualització de la fauna malacològica terrestre i d'aigua dolça deCatalunya. Quaderns de Natura i de l'Home, 1(5):214-222.

Bech, M., 1996. Descripció d'Oxychilus (Ortizius) francescae sp. nov. (Gastropoda: Pulmonata:Zonitidae) per a la malacofauna de Catalunya. Butll.Centre d'Est.Natura B-N, 3(3):303-304.

Bech, M. & Viader, J. M., 1996. Àrees de dispersió de les subespècies catalanes d'Abida secale secale (Draparnaud, 1801), (Gastropoda: Pulmonata: Chondrinidae) a la comarca de la Baixa Cerdanya (Catalunya). Butll.Centre d'Est.Natura B-N, 3(3):289-301.

Bech, M., 1997. Aproximació a la fauna i flora de la Vall de Lord (Comarca del Solsonès). Quaderns de Natura i de l'Home, 1(6):272-277.

Bech, M., de Villalta, J. F., & Abad, A., 1997. Mol·luscs Continentals del Pliocè Superior delJaciment de Casablanca I (Almenara, Castelló de la Plana). Batalleria, 7:25-29.

Bech, M., 1998. Descripció d'un enigmatic gasteropode recollit a Catalunya. Butll.Centred'Est.Natura B-N, 4(2):189-192.

Bech, M., 1998. Noves aportacions a la fauna malacològica de Catalunya. Butll.Centre d'Est.NaturaB-N, 4(2):183-188.

Bech, M., 1998. La poesia en el món de la malacologia. Quaderns de Natura i de l'Home, 2(2):57-59.

Bech, M. & Viader, J. M., 1998. Enumeració dels bivalves i escafòpods marins recollits a Cap Huertas (Alacant). Batalleria, 8:17-20.

Bech, M., 1999. Áreas de distribución geográfica de las especies del género Pyrenaearia (Gastropoda: Hygromiinae) en la península Ibérica. Butll.Centre d'Est.Natura B-N, 4(3):311-318.

Bech, M., 2000. Presencia de Hydrobia procerula (Paladilhe,1869) (Mollusca: Hydrobiidae) en laPenínsula Ibérica. Butll.Centre d'Est.Natura B-N, 1:61-65.

Altimiras, J. & Bech, M., 2000. Nueva especie de gasterópodo terrestre para la fauna malacológica ibérica. Revista de Estudios Extremeños, 56(1):291-300. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png

Bech, M., 2001. Presencia de Cochlostoma (Auritus) fontqueri (Haas, 1924) (Mollusca, Pulmonata,Cyclophoridae) en los Ports de Beseit, en la comarca del Matarranya (Provincia de Teruel). Butll.Centre d'Est.Natura B-N, 2:167-169.

Bech, M., 2001. Aproximació a la fauna i flora del Pla de Begues, de la comarca del Baix Llobregat. Butll.Centre d'Est.Natura B-N, 2:143-155.

Bech, M., 2001. Noves aportacions a la fauna malacològica de la Baixa Cerdanya. Butll.Centred'Est.Natura B-N, 2:171-175.

Bech, M., Abad, A., & Royo, C., 2001. Sobre la presencia del gasterópodo terrestre Cernuella (Cernuella) virgata (Da Costa,1778) en el cuaternario de l'Hospitalet. Geociències, 5:17-18.

Bech, M., 2002.Aproximació a la fauna i flora del massís del Montseny (Prov. de Barcelona i Girona). Quaderns de Natura i de l'Home, 2:255-264.

Bech, M. & Abad, A., 2002. Paleoglandina calzadai n. sp., nuevo gasterópodo del Mioceno de Castrillo del Val (burgos). Butll.Centre d'Est.Natura B-N, 3:257-262.

Bech, M. & Altimiras, J., 2002. Nuevas aportaciones a la fauna malacológica de Águilas (Murcia),con la descripción de una nueva especie. Geociències, 8:4-6.

Gorchs-Corominas, M. & Bech, M., 2002. Nova aportació malacològica a la comarca del Berguedà. Butll.Centre d'Est.Natura B-N, 3:289-292.

Bech, M., 2003. Descripción de Candidula mangae nov. sp. (Mollusca: Pulmonata: Higromiidae) para la malacofauna ibérica. Butll.Centre d'Est.Natura B-N, 3:285-288.

Bech, M., 2003. Drescripción de Clausilia (Clausilia) rugosa ramirezi nov.ssp. (Gastropoda, Pulmonata, Clausiliidae), para la fauna de Cataluña. Butll.Centre d'Est.Natura B-N, 6(1):85-89.

Bech, M. & Altimiras, J., 2003. Nuevas aportaciones al conocimiento de los moluscos actuales y del cuaternario en Extremadura: I. Malacofauna dulceacuícola. Revista de Estudios Extremeños, 59(2):837-870. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png

Bech, M., 2003. El naixement d'una afecció: la malacologia (I). Butlletí Amics del Museu Geològicdel Seminari de Barcelona, 37:8-9.

Bech, M. & Altimiras, J., 2003. Datos complementarios sobre el nuevo gasterópodo terrestre fósil recogido en Águilas (Murcia). Butll.Centre d'Est.Natura B-N, 6(1):45-46.

Bech, M., 2004. Les vivències d'una guerra que em va tocar viure. Emboscall, Vic, 116 pp. 978-84-96253-58-2.

Bech, M., 2004. El naixement d'una afecció: la malacologia (II). Butlletí Amics del Museu Geològic del Seminari de Barcelona, 38:7-8.

Bech, M., 2004. El naixement d'una afecció: la malacologia (III). Butlletí Amics del Museu Geològic del Seminari de Barcelona, 39:12-14.

Bech, M., 2004. El naixement d'una afecció: la malacologia (IV). Butlletí Amics del Museu Geològic del Seminari de Barcelona, 40:11-13.

Bech, M., 2004. El naixement d'una afecció: la malacologia (V). Butlletí Amics del Museu Geològic del Seminari de Barcelona, 41:6-7.

Bech, M. & Viader, J. Ma., 2004. Enumeració dels gasteròpodes marins recollits a Cap Huertas (Alacant). Batalleria, 11:13-20.

Bech, M., 2005. El naixement d'una afecció: la Malacologia (VI). Butlletí Amics del Museu Geològic del Seminari de Barcelona, 42:11-15.

Bech, M., 2005. El naixement d'una afecció: la Malacologia (VII). Butlletí Amics del Museu Geològic del Seminari de Barcelona, 43:7-9.

Bech, M., 2005. El naixement d'una afecció: la malacologia (VIII). Butlletí Amics del Museu Geològic del Seminari de Barcelona, 44:12-13.

Bech, M., 2005. El naixement d'una afecció: la malacologia (IX i darrer). Butlletí Amics del MuseuGeològic del Seminari de Barcelona, 45:7-10.

Bech, M., 2005. Orígens de l'alfabet. Quaderns de Natura i de l'Home, 5(2):315-317.

Bech, M., Rodríguez López, M. T., Ondina Navarret, M. P., & Altimiras i Roset, J., 2005. Nuevas aportaciones al conocimiento de los moluscos actuales y del Cuaternario en Extremadura: II. Malacofauna terrestre (Babosas). Revista de Estudios Extremeños,61(2):813-836. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png

 

Referencias bibliográficas

González Silvestre, J.V. & Ríos Jiménez, F., 2014. Miquel Bech. In Memoriam. Gota a Gota, Monografías Bioespeleológicas, 4:88-99. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png

Búsqueda