Guia de fons i col·leccions


Col·lecció de mol·luscs de Miquel Bech i Taberner

Nom Col·lecció de mol·luscs de Miquel Bech i Taberner
Nom alternatiu MCNB. Col. Bech
Citeu com Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB). Col·lecció de mol·luscs de Miquel Bech i Taberner
MCNB. Col. Bech
Descripció Col·lecció de mol·luscs continentals del malacòleg català Miquel Bech i Taberner (1919-2006), donada al Museu de Ciències Naturals de Barcelona el 2009. La col·lecció constitueix el testimoni material de la seva aportació a la malacologia, concretada en nombroses publicacions científiques, la descripció de nous tàxons, i diverses col·laboracions amb altres malacòlegs i institucions. Consta d'uns 29200 espècimens preservats en sec, agrupats en 3144 lots, i pertanyents a unes 450 espècies. Més del 95% dels lots corresponen a gastròpodes, fonamentalment fauna terrestre; la resta està formada per bivalves d'aigua dolça. La cobertura geogràfica s'estén principalment a l'Espanya peninsular (92% dels lots), i sobretot a Catalunya, d'on prové el 62% dels lots de tota la col·lecció. També s'inclouen mostres de les Illes Balears, Illes Canàries i Marroc, així com d'altres territoris.
Bona part dels espècimens foren recol·lectats i identificats pel propi Bech; entre els recol·lectors hi trobem nombroses aportacions, també de tècnics i col·laboradors del Museu, institució amb la que mantingué un estret vincle. La col·lecció inclou 28 lots d'espècimens tipus (334 individus), la majoria corresponents a tàxons descrits per l'autor, principalment de les famílies Chondrinidae, Hydrobiidae i Hygromiidae.
Tota la col·lecció registrada, documentada i informatitzada a nivell de lot d'espècimens. Les dades de la col·lecció poden consultar-se en línia a través del web del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.
Procedència La formació de la col·lecció corre paral·lela a l'activitat científica de l'autor, materialitzada en nombroses publicacions i col·laboracions amb altres malacòlegs i institucions. Al marge de les recol·leccions efectuades pel propi Bech, hi trobem gran quantitat de material proporcionat per diferents recol·lectors i col·legues (prop d'un centenar de noms), entre ells Carles Altimira, Jacint Altimiras, Josep Vicent González, Francesc Español, Guillem Fernández, Montserrat Gorchs, Yolanda Manga o Arturo Valledor. La seva vinculació amb el Museu el va portar a col·laborar activament amb la institució; recíprocament, hi trobem mostres donades a la col·lecció Bech per col·laboradors del Museu, com Vicenç Bros, Jordi Cadevall, Albert Orozco i Jordi Nebot (adscrits al Departament d'Invertebrats no Artròpodes), i Lluís Auroux, Oleguer Escolà o Florentí Fadrique, aquests últims com a recol·lectors d'espècimens associats a hàbitats subterranis, principalment de Catalunya i el Marroc.
Especialment valuosos són es espècimens tipus de la col·lecció (un total de 28 lots i 334 individus), corresponents a una vintena de tàxons, la majoria descrits pel mateix Bech.
La col·lecció va ser donada al Museu per la seva família l'any 2009, procedint immediatament al registre, documentació i informatització dels lots, que es completà al cap de dos anys. La revisió dels tipus ha estat efectuada poc després pel malacòleg Alberto Martínez-Ortí.
Una part dels espècimens s'han utilitzat en la formació de la col·lecció de referència del Museu de mol·luscs de Catalunya, projecte actualment en curs; d'altres s'exhibeixen a “Illa de Ciència” dedicada a la classificació i nomeclatura de l'actual exposició permanent del Museu Blau.
Les dades de la col·lecció poden consultar-se en línia a través del web del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. La bibliografia científica de Miquel Bech està disponible per a la seva consulta en aquest departament.
Regnes Animalia
Abast taxonòmic Bivalvia, Chondrinidae (strength), Clausiliidae (strength), Gastropoda, Helicoidea (strength), Hydrobiidae (strength), Hygromiidae (strength), Oxychilidae (strength)
Noms comuns bivalves d'aigua dolça, cargols d'aigua dolça, cargols terrestres, llimacs, nàiades
Abast geoespacial Andorra, Catalunya (strength), Espanya (strength), Illes Balears, Illes Canàries, Marroc, Pirineus ibèrics, península Ibèrica
Recol·lectors Aguado Martín, Luis Óscar
Allemant, Claudia
Alonso, María Rosario
Altaba, Cristian R.
Altimira, Ignasi
Altimiras i Roset, Jacint
Altimita Aleu, Carles
Arrébola Burgos, José Ramón
Auroux Poblador, Lluís
Bachs Pujol, A.
Bech i Taberner, Miquel
Bech, Jaume
Bech, Maria Teresa
Bellés i Ros, Xavier
Beneito, Ramon
Boguñà, Eduard
Bros Caton, Vicenç
Burgués, Vicens
Cadevall Solé, Jordi
Canals, Montserrat
Cobos Sánchez, Antonio
Comas Navarro, Jordi
Corbella i Alonso, Jordi
Damians, Jordi
Domenech Caler, Vicente
Díaz, Francisco
Elías, José
Escolà Boada, Oleguer
Español i Coll, Francesc
Faci, Guillermo
Fadrique Chico, Florentí
Fernández de Villalta, J.
Fernández, Guillem
González Silvestre, Josep Vicent
Gorchs, Montserrat
Guillamón, C.
Gàsser, Zenó
Herrero-Borgoñón, J. J.
Ibáñez, Miguel
Julià, Lluís
Larraz, Luis M.
López Bech, A.
López Bech, Laura
López Pita, A.
Manga, Yolanda
Martorell, José
Nebot Obón, Jordi
Orozco Sanchís, Albert
Picañol, Carme
Pino, Joseba
Pipó, Francisca
Pérez De Gregorio, Josep Joaquim
Pérez Quintero, J. C.
Ramírez, Fermí
Ribes, Jordi
Riu, Maria Rosa
Rolán, Emilio
Serrano, Gustau
Solé, S.
Valledor de Lozoya, Arturo
Viader, J. Maria
Vilella Tejedo, Manuel
Vilella, Joan
Vives i Duran, Joan
Vives i Noguera, Eduard
Yélamos, Tomás
[altres]
Tipus de col·lecció Preserved
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus
Criteri d'agrupament Taxonomic
Període de formació ca. 1950-2006
Estat de desenvolupament Closed
Extensió de la col·lecció 28 lots d'espècimens tipus, 29200 espècimens, 3144 lots, 450 espècies
Estat de documentació Control documental del 100% dels lots (registre, inventari i informatització). Identificació a nivell d'espècie efectuada per Michel Bech, amb la nomenclatura actualitzada per a la seva documentació. Revisió dels espècimens tipus efectuada per Alberto Martínez Ortí.
Classe d'objectes conquilles
Mètode de preservació No Treatment
Preparació i conservació Material encapsat i/o embolcallat amb elements de protecció, en contenidors individuals. Programa de control de les condicions ambientals als espais d'emmagatzematge.
Estat de conservació de McGinley Nivell 8
-no trad- 20-10-2014 (dd-mm-yyyy)
Institució Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció mare Col·lecció de mol·luscs continentals
Persones associades Miguel Prieto (Documentalista), Francesc Uribe (Conservador),
Accés als ítems MCNB Mollusca GBIF online database (date when consulted) (accessed through GBIF data portal, http://data.gbif.org/datasets/resource/9125, 2013-09-04)
Col·leccions en línia de Zoologia (MCNB) / Online Zoological Collections (MCNB)
Col·leccions relacionades Arxiu personal de Miquel Bech

Materials relacionats Bech, M., 1990. Fauna malacològica de Catalunya. Mol·luscs terrestres i d'aigua dolça. Treballs de la Institució Catalana d'Història Natural, 12: 1-229.

Bibliografia científica de Miquel Bech i Taberner. Disponible per a la seva consulta al Departament d'Invertebrats no Artròpodes, Museu de Ciències Naturals de Barcelona (desembre de 2006). http://www.bcn.cat/museuciencies_fitxers/imatges/FitxerContingut8634.pdf

González Silvestre, J. V. & Ríos Jiménez, F., 2014. Miquel Bech. In Memorian. Gota a gota, nº 4: 88-99. Grupo de Espeleología de Villacarrillo, G. E. V. (ed).

Valledor de Lozoya, A., 2007. Necrológicas. Recuerdo de Miquel Bech. Noticiario de la Sociedad Española de Malacología, nº 47: 24-27.