Lluis Domènech i Torres

CANTIC

Domènech Torres, Lluís, 1911-

Domènech i Torres, Lluís

Barcelona , 11/11/1911 - Barcelona , 25/01/1992
Camp d'activitat: Lepidopterologia | Ornitologia

Vinculació amb el Museu

Nét de Lluís Domènech i Montaner, arquitecte de l’edifici del Museu conegut com a Castell dels Tres Dragons. L’any 1987 va ingressar al Museu de Zoologia de Barcelona el llegat de les col·leccions d’aus i de papallones reunides per Lluís Domènech i Torres al llarg de dècades. La donació constava d’uns 15.172 exemplars de papallones del país i 585 exòtiques. Les papallones en bona part foren recol·lectades i preparades per ell mateix. També incorporava una important col·lecció d’ocells dissecats, 376 exemplars.  Alguns els va recol·lectar ell mateix, altres els va comprar. Com en el cas d’una col·lecció d’aus boreals nord europees comprades a un naturalista italià. La preparació de les aus es va encarregar a la Casa Soler, l’establiment emblemàtic de la Pl. Reial. Les peanyes de fusta les va dissenyar el propi Lluís Domènech.  El 2019 han ingressat alguns exemplars d’aus que estaven en mans de la família, així com documentació referida a la biografia de Lluís Domènech i Torres. Mariona Domènech i Girbau, filla de Lluís Domènech i Torres, ha fet donació al Museu de sis exemplars d’ocells procedents de l’Equador que formaven part de la col·lecció del seu pare.

Notes històriques/biogràfiques

Arquitecte municipal de Lleida a partir de 1950 Membre de la Societat Española de Ornitología Naturalista i estudiós d’aus i de papallones, estudià vàries espècies i creà una col·lecció pròpia d’aus i papallones. El 1987 dóna la col·lecció zoològica al Museu de Zoologia de Barcelona Membre de la Societat Catalana de Lepidopterologia, de la que va ser President durant la primera dècada de funcionament d'aquesta entitat, i posteriorment nomenat Membre Honorari (1978)

Publicacions

Domènech i Torres, Lluís.1979.  Filogènesi i àrees de vol de les Melanargia catalanes (Lep. Satyridae). Treb. Soc. Cat. Lep., 2: 45-55.

Domènech i Torres, Lluís. 1979. Nova colònia de Artogeia ergane Geyer-Hübner a Catalunya. Treb. Soc. Cat. Lep., 2: 71-74.

Domènech i Torres, Lluís., García, A., Pérez De-Gregorio, J.J. & Romañá, I. 1979. L’atracció sexual de femelles d’ Euprepia striata L, (Lep. Arctiidae). Butll. Soc. Cat. Lep., 24:15.

Domènech i Torres, Lluís. 1980. Notes sobre els lepidòpters de les comarques lleidatanes (1a part). Butll. Soc. Cat. Lep., 29:19-21.

Domènech i Torres, Lluís. 1981. L’ Apatura iris Linné, 1758, a Catalunya. Treb. Soc. Cat. Lep., 4: 57-58.

Domènech i Torres, Lluís. 1982. L’ Euchloe tagis Hübner, 1804, a Catalunya (Lep. Pieridae) Treb. Soc. Cat. Lep., 5: 35-36.

Domènech i Torres, Lluís. 1982. La Zegris eupheme Esper, 1805 a les comarques lleidatanes (Lep. Pieridae). Butll. Soc. Cat. Lep., 35:23.

Domènech i Torres, Lluís. 1982. Nova spp d’ Artogeia ergane a Catalunya. Treb. Soc. Cat. Lep., 5: 45-47.

Domènech i Torres, Lluís. 1983. Disquisicions sobre l’ Euchloe ausonia Hübner. Treb.  Soc. Cat. Lep., 6: 25-34.

Domènech i Torres, Lluís. 1984. Nota sobre els ropalòcers de les comarques occidentals de Catalunya. Butll.  Soc. Cat. Lep., 43: 21-22.

Referències bibliogràfiques

Ceron, Marc. 2018. Els Domènech a Lleida [en línia]. La Mañana 31.08.2018. <https://www.lamanyana.cat/opinio/marcceron/article/els-domenech-a-lleida/> [consulta: 2 juliol 2019].

Domènech Girbau, Lluís. El discurs del temps [en línia]. El País  18/5/2006. < https://elpais.com/diario/2006/05/18/quaderncat/1147913118_850215.html> [consulta: 2 juliol 2019]

Domènech Girbau, Mariona. 1989. Nota biogràfica  Lluís Domènech Torres. Treb. Soc. Cat. Lep., 10:3-5

Domínguez, Pilar. Los museos inéditos de Lleida. Secció “Tesoros en casa 21”. Segre Dominical. 1985

Escola l’espiga. Biografia Lluís Domènech i Torres. http://xtec.cat/~rbarque/rebost/02-animals-dissecats/2-perque/biografia.html> [consulta: 2 de juliol de 2019]

Gran Enciclopèdia Catalana. Lluís Domènech Torres. < https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0022684.xml> [consulta: 2 de juliol de 2019]

Permànyer, Lluís. Lluís Domènech i Torres dona una valiosa colección al Museu de Zoologia. La Vanguardia. 21/5/1987 < http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1987/05/21/pagina-22/32995908/pdf.html>

Vilà i Tornos, Frederic., Cervera i Bordalba, Elena & Camprubí i Puig, Melitó. 1990. Lluís Domènech i Torres. Monografies d’arquitectes lleidatans. Publicacions del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Demarcació de Lleida. https://www.iberlibro.com/Llu%C3%ADs-Dom%C3%A8nech-Torres-Vil%C3%A0-Tornos-Frederic/607658257/bd

Cerca

Fitxes

 • Barre de Flandes y Díaz de Manso, Agustín de la

  L'any 1889 el Baró de la Barre, ministre espanyol a Colòmbia, va fer donació al Museu d'una col·lecció d'aus de Colòmbia.

 • Giner Marí, José

  La col·lecció de mol·luscs reunida per José Giner Marí, malacòleg valencià, establert a Sant Agustí, Eivissa, va ser adquirida pel Museu per compra el 1932, juntament amb 46 llibres i fulletons.

 • Almera i Comas, Jaume

  La relació del Museu Martorell amb el Dr. Almera s’inicià a la Junta de Ciències Naturals, de la qual Almera formà part com a vocal des de 1893. El Dr. Faura i Sans el va substituir en la confecció del Mapa Geològic i Topogràfic de Catalunya de la província de Barcelona, les col·leccions del qual van arribar, a partir de 1918, al Museu Martorell quan se’n feu càrrec el Dr. Faura.

 • Faura i Sans, Marià

  A partir de 1917 s’encarrega de la direcció del Servei del Mapa Geològic de Catalunya, la qual cosa el relacionà directament amb el Museu Martorell i el Museu de Catalunya quan la Mancomunitat va passar aquest servei a la Junta de Ciències Naturals. De 1919 a 1921 fou regent de Paleontologia del Museu de Ciències Naturals, regència que es va desvincular del mapa el 1923 i de la qual es va fer càrrec el Dr. Marcet Riba. El Museu Martorell conserva exemplars procedents de la confecció del Mapa Geològic i fòssils recol·lectats durant algunes de les seves excavacions, com l’Elephas de Pedralbes.