Lluís Domènech i Montaner
Lluís Domènech i Montaner
Protagonistes relacionats
Referències d'autoritats

Domènech i Montaner, Lluís

Barcelona , 30/12/1849 - Barcelona , 27/12/1923
Camp d'activitat: Altres
Relació amb el Museu: Proveïdor de serveis

Vinculació amb el Museu

Arquitecte del Café-restaurant de l'Exposició Universal de 1888, conegut amb el nom de Castell dels Tres Dragons, seu del Museu de Zoologia des de 1920.

Notes històriques/biogràfiques

Estudià arquitectura a Madrid, exercí d'arquitecte més de 50 anys. Viatjà per diferents països europeus. Participà activament en la vida política i cultural de l'època. 

Entre la seva obra arquitectònica destaquen: Editorial Montaner i Simón, Gran Hotel Internacional, Cementiri Comillas, Castell de Santa Florentina, Reforma interior Fonda Espanya, Hospital de la santa Creu, Casa lleó Morera, Casa Domènech, Palau de la Música Catalana, Casa Fuster, entre d'altres.

El Castell dels Tres Dragons

El Cafè Restaurant fou un encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona per a ser utilitzat durant l’Exposició Universal de Barcelona de 1888. L’edifici havia de tenir caràcter permanent, no com la resta de pavellons de l’Exposició que eren temporals. Va agradar molt a la Comissió Executiva que gestionava l’Exposició, perquè tenia solucions constructives i acabats decoratius originals (reinterpretant estils artístics peninsulars), com a bona construcció moderna. Pels aires medievals que tenia l’edifici, va ser batejat com “El Castell dels Tres Dragons”, una coneguda comèdia escrita per Serafí Pitarra (Frederic Soler) uns anys abans. El projecte va ser realitzat en molt poc temps, i les obres van començar immediatament després, però diversos problemes durant la seva construcció el van deixar inacabat, sobretot en els acabats ornamentals. Domènech va acabar renunciant a l’encàrrec abans que entregar l’obra al llogater i veure com hi actuava al seu gust. Es va encarregar a Josep Forteza, que fins al moment havia sigut arquitecte auxiliar, la continuació de les obres.

Un cop acabada l’Exposició universal, l’edifici queda abandonat. L’Ajuntament encarrega a Domènech el projecte de reconversió de l’edifici en museu d’Història, que s’inaugura el 1892. Més endavant va passar a ser Museu de Catalunya de Ciències Naturals, i va patir unes intervencions que van repintar la extensa decoració policromada dels paraments i elements metàl·lics.

El 1990 es va convertir en Museu de Zoologia i va mantenir la seva activitat fins el 2011.

Referències bibliogràfiques

Cerca

Fitxes

 • Nos Ronchera, Roser

  Roser Nos

  De 1947 a 1961: primer va ser becària del Museu de Zoologia de Barcelona, dedicada a tasques vinculades a la col·lecció de malacologia, ictiologia i la biblioteca, així com la divulgació. Cobrava unes 800 pessetes al mes, L'any 1954 va guanyar per oposició una plaça de bibliotecària que tanmateix la manté també vinculada a les seves activitats anteriors. El salari era de 1250 pessetes mensuals.

  De 1978 a 1989: directora del Museu de Zoologia de Barcelona, fins a la seva jubilació. Va dedicar una part important de la seva gestió a dignificar els espais del Museu de Zoologia de Barcelona i va incrementar les instal·lacions científiques amb un ambiciós espai soterrani. Així mateix va renovar l'oferta expositiva gràcies a un modern programa d'exposicions temporals.

  1993: sòcia número u i primera presidenta de la junta directiva de l'Associació d'Amics del Museu de Zoologia de Barcelona, actualment Associació d'Amics del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

 • Maluquer i Nicolau, Josep

  Josep Maluquer i Nicolau

  El 1915 és designat vocal tècnic de la Junta de Ciències Naturals. El febrer de 1916 és nomenat Secretari de la Junta. Va presentar un pla que incloïa la creació de laboratoris, l'ampliació del Museu i dels seus serveis, un pla de publicacions, el nomenament d’agregats i la contractació de tècnics, entre ells vàries dones. Es redactaren i aprovaren uns nous estatuts i un pla d'aprofitament de l'espai i els edificis del Parc. La Junta aprovà un pressupost extraordinari per a obres destinat a transformar el Castell dels Tres Dragons, Museu de Catalunya. Concretament els espais centrals de les plantes inferiors i laboratoris, a les torres dels angles. Es van remodelar espais  emblemàtics com la Biblioteca i la sala de malacologia van ser moblats a iniciativa seva, el Museu de Catalunya que va passar a ser Museu de Zoologia. El 28 d’abril de 1920 tingué lloc la inauguració de les noves instal·lacions del Museu de Catalunya.

  El 1917 creà, amb el suport de Joaquín de Borja, la Secció Oceanogràfica del Museu que impulsà fins el 1920. La secció comptava amb una xarxa de contactes amb altres centres similars com el del Laboratori de Porto-Pi de Palma de Mallorca, la Estación de Biología Marítima de Santander; l'Institut Océanographique de Monaco o el Laboratori Oceanogràfic de Nàpols. Publicà el projecte d'Institut Oceanogràfic de Catalunya que havia preparat, conjuntament amb els arquitectes municipals de Barcelona Antoni de Falguera (1876-1945) i Joaquim Vilaseca (1885-1963), per sotmetre'l a l'aprovació de l' Ajuntament i de la Mancomunitat. A més de laboratoris, aquaris, vivers, museu i biblioteca, s'hi preveia la instal·lació d'una escola de nàutica i d'una escola de pesca. L 'Ajuntament el declarà "vist amb satisfacció" a la seva sessió de l'1 d'octubre de 1919.

  Va crear vincles estrets amb altres institucions de referència, com el Senkenberg de Frankfurt, altres museus alemanys i el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Va introduir al Dr. Haas al Museu i va promoure la recerca zoològica.

  A finals de 1917 va estar a punt de dimitir pel malestar en el sí de la Junta degut a les seves decisions de contractar persones que no provenien del món acadèmic sinó del món naturalista, per contractar dones i per discrepàncies sobre les línies de recerca.

  El 1920 va adquirir per encàrrec de la Junta llibres i revistes a Alemanya. Representen el fonamental de les sèries antigues de revistes alemanyes i d'altres procedències dels actuals Institut Botànic, Museu de Geologia i Museu de Zoologia de Barcelona.

  El març de 1920 presentà la seva dimissió de la Secretaria de la Junta de Ciències Naturals, càrrec en el qual el succeiria Pius Font i Quer. 

 • Martorell i Peña, Francesc

  Martorell i Peña, Francesc

  Llegà a l'Ajuntament de Barcelona les seves col·leccions d’història natural, arqueologia i etnologia, a més d’una suma de diners que es va invertir en la construcció del primer edifici de Barcelona dissenyat per complir la funció de museu, el Museu Martorell, nucli original de l'actual Museu de Ciències Naturals. El 1888 el Museu Martorell va publicar a cura d'Artur Bofill i Poch el catàleg complet de la col·lecció original de mol·luscs de Francesc Martorell.

 • Bofill i Poch, Artur

  Artur Bofill i Poch

  L'any 1887 va ser nomenat conservador del Museu Martorell. Va exercir de director del Museu entre 1891 i 1920. En jubilar-se del càrrec, cedí les seves col·leccions personals al Museu, i continuà desenvolupant la seva activitat científica com a regent de la secció de malacologia.