Lluis Domènech i Torres

Domènech i Torres, Lluís

Barcelona , 11/11/1911 - Barcelona , 25/01/1992
Field of activity: Lepidopterologia Ornitologia
Main function: Donor

Publications

Domènech i Torres, Lluís.1979.  Filogènesi i àrees de vol de les Melanargia catalanes (Lep. Satyridae). Treb. Soc. Cat. Lep., 2: 45-55. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png

Domènech i Torres, Lluís. 1979. Nova colònia de Artogeia ergane Geyer-Hübner a Catalunya. Treb. Soc. Cat. Lep., 2: 71-74.  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png

Domènech i Torres, Lluís., García, A., Pérez De-Gregorio, J.J. & Romañá, I. 1979. L’atracció sexual de femelles d’ Euprepia striata L, (Lep. Arctiidae). Butll. Soc. Cat. Lep., 24: 15. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png

Domènech i Torres, Lluís. 1980. Notes sobre els lepidòpters de les comarques lleidatanes (1a part). Butll. Soc. Cat. Lep., 29: 19-21. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png

Domènech i Torres, Lluís. 1981. L’ Apatura iris Linné, 1758, a Catalunya. Treb. Soc. Cat. Lep., 4: 57-58. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png

Domènech i Torres, Lluís. 1982. L’ Euchloe tagis Hübner, 1804, a Catalunya (Lep. Pieridae) Treb. Soc. Cat. Lep., 5: 35-36. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png

Domènech i Torres, Lluís. 1982. La Zegris eupheme Esper, 1805 a les comarques lleidatanes (Lep. Pieridae). Butll. Soc. Cat. Lep., 35: 23. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png

Domènech i Torres, Lluís. 1982. Nova spp d’ Artogeia ergane a Catalunya. Treb. Soc. Cat. Lep., 5: 45-47. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png

Domènech i Torres, Lluís. 1983. Disquisicions sobre l’ Euchloe ausonia Hübner. Treb.  Soc. Cat. Lep., 6: 25-34. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png

Domènech i Torres, Lluís. 1984. Nota sobre els ropalòcers de les comarques occidentals de Catalunya. Butll.  Soc. Cat. Lep., 43: 21-22. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png

Bibliographical references

Anònim. 1987. 1987. Donació de Lepidòpters i ocells de la col·lecció Domènech. Butll. Soc. Cat. Lep., 54: 8.  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png

Ceron, Marc. 2018. Els Domènech a Lleida. La Mañana 31.08.2018.  

Domènech Girbau, Lluís. El discurs del temps [en línia]. El País  18/5/2006. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png

Domènech Girbau, Mariona. 1989. Nota biogràfica  Lluís Domènech Torres. Treb. Soc. Cat. Lep., 10:3-5.  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png 

Domínguez, Pilar. Los museos inéditos de Lleida. Secció “Tesoros en casa 21”. Segre Dominical. 1985. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png

Escola l’espiga. Per què tenim aquesta col·lecció d'animals dissecats a l'Espiga? Biografia Lluís Domènech i Torres.  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png

Gran Enciclopèdia Catalana. Lluís Domènech Torres. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png

Permànyer, Lluís. Lluís Domènech i Torres dona una valiosa colección al Museu de Zoologia. La Vanguardia. 21/5/1987 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png

Vilà i Tornos, Frederic., Cervera i Bordalba, Elena & Camprubí i Puig, Melitó. 1990. Lluís Domènech i Torres. Monografies d’arquitectes lleidatans. Publicacions del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Demarcació de Lleida. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png

Search