Darder i Llimona, Francesc d'Assís
Referències d'autoritats

Darder i Llimona, Francesc d'Assís

Barcelona , 2/10/1851 - Barcelona , 08/04/1918
Camp d'activitat: Zoologia | Taxidèrmia
Funció principal: Donador

Vinculació amb el Museu

El 1893 el Sr. Darder i Llimona va donar un exemplar de tortuga al Museu de Ciències Naturals. El mateix any el Museu li compra 22 exemplars de peixos d’espècies autòctones i alguns mamífers (alguns primats, conill, esquirol, mustela, etc). En mesos posteriors arriben al museu vàries taxidèrmies preparades per ell, d’exemplars del Parc Zoològic. A finals de 1884 el Museu realitza de nou una compra a Casa Darder adquirint entre d’altres 72 aus, 34 mamífers i uns 50 crustacis. El 1889 i 1890 tenen lloc noves compres d’exemplars amb un nombre elevat d’espècies. Bona part de les primeres col·leccions del Museu varen ser subministrades per Casa Darder qui les preparava o bé les adquiria en altres establiments de França.

Notes històriques/biogràfiques

Veterinari i taxidermista. Va ser propietari d’un establiment de ciències naturals que proveïa de material a escoles i instituts (animals dissecats, models anatòmics, etc.). Edità vàries revistes d'història natural i d’animals domèstics; Zookeryx, Revista Universal Ilustrada, El Naturalista. Revista Ilustrada. Historia Natural-Zootecnia-Agricultura-Sport. Va treballar i col·laborar, com a veterinari amb la col·lecció d’animals vius propietat de Lluís Martí-Codolar. Fou el primer director del Parc Zoològic de Barcelona, va centrar les seves investigacions en la cria d'animals domèstics i la piscicultura. Va engegar la repoblació piscícola de l'Estany des del Laboratori Ictiogènic de Barcelona, el 1910, reintroduint alevins a l'Estany. El 1911 l’Ajuntament de Banyoles el nomena Fill Adoptiu. El 1915 va fer donació de la seva col·lecció particular al municipi de Banyoles, naixent així el Museu Darder d’Història Natural de Banyoles, que s'inaugurà el 22 d'octubre de 1916.

Referències bibliogràfiques

Arxiu de Julio Gómez-Alba (MCNB).

Arxiu Històric del Museu de Ciències Naturals de la Barcelona.

Camarasa, Josep M. Repertori de naturalistes catalans (i no catalans que hagin treballat als Països catalans).

El Museu Darder de Banyoles [en línia]: Taxidermidades. <https://www.taxidermidades.com/2016/06/el-museo-darder-de-banyoles.html> [consulta: 2 maig 2020].

Francesc Darder Llimona, veterinario y taxidermista [en línia]: Taxidermidades. <https://www.taxidermidades.com/2016/06/francesc-darder-llimona-veterinario-y-taxidermista.html> [consulta: 2 maig 2020].

Gran Enciclopèdia Catalana. Francesc d’Assís Darder i Llimona. [en línia]: <https://www.enciclopedia.cat/ec-gec-0021480.xml [consulta: 20 d’abril de 2020].

Las etiquetes Comerciales de Francesc Darder. Cronologia [en línia]: Taxidermidades. <https://www.taxidermidades.com/2016/06/las-etiquetas-comerciales-de-francesc-darder-cronologia.html > [consulta: 2 maig 2020].

Mendizábal Aizpuru, José Antonio. “Darder i Llimona, Francesc d'Asís”. In: Diccionario biográfico español: vol. XV. Real Academia de Historia. Museu de Banyoles http://www.museusdebanyoles.cat/darder/Les-Colleccions/Colleccions/Colleccio-Darder-1916.

Cerca

Fitxes