Bofill i Poch, Artur
Referències d'autoritats

Bofill i Poch, Artur

Barcelona , 13/4/1844 - Barcelona , 16/6/1929
Camp d'activitat: Malacologia | Paleontologia
Funció principal: Donador

Vinculació amb el Museu

L'any 1887 va ser nomenat conservador del Museu Martorell. Exercí de director del Museu entre 1891 i 1920. En jubilar-se del càrrec, cedí les seves col·leccions personals al Museu, i continuà desenvolupant la seva activitat científica com a regent de la secció de malacologia.

Notes històriques/biogràfiques

Llicenciat en Dret i Filosofia i Lletres, a la Universitat de Barcelona, es va dedicar a l'estudi de les Ciències Naturals especialitzant-se en malacologia i paleontologia. Reuní una gran col·lecció de materials geològics i malacològics en diversos viatges per Europa i el nord d'Àfrica, els quals donà al Museu Martorell de Barcelona, al qual s'hi havia incorporat l'any 1887 i que ell mateix dirigí a partir del 1891. De 1921 a 1922 fou president de la Institució Catalana d'Història Natural. Dirigí també la Junta de Ciències Naturals i fou secretari perpetu de l'Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona des del 1896 fins a la seva mort. Col·laborà en la redacció de la Geografia General de Catalunya dirigida per Francesc Carreras i Candi, concretament en l'estudi de la part de paleontologia corresponent al Mapa geològic de la província de Barcelona de Jaume Almera. Fou col·laborador també de la publicació Crónica científica. Va publicar importants obres sobre malacologia i paleontologia en col·laboració amb Jaume Almera, Fritz Haas i Joan Baptista d'Aguilar-Amat.

Referències bibliogràfiques

Gómez Alvarez, B., Bofill y Poch, Arturo (1844-1929). la web de las biografías.MCN. http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=bofill-y-poch-arturo. [Consulta: 29 de maig de 2020].

Junta de Ciències Naturals. Memòria anual: 1920-1921. Barcelona: 1921. http://bibdigital.rjb.csic.es/ing/Libro.php?Libro=2969&Pagina=13 i http://bibdigital.rjb.csic.es/ing/Libro.php?Libro=2969&Pagina=47

Real Academia de la Historia <http://dbe.rah.es/biografias/8746/artur-bofill-i-poch>

Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). Biografia de Arturo Bofill y Poch. En Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea. Barcelona (España). Recuperado de https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/bofill_y_poch.htm el 29 de mayo de 2020.

Cerca

Fitxes