Español Coll, Francesc

Español Coll, Francesc

Valls , 8/10/1907 - Barcelona , 29/6/1999
Camp d'activitat: Entomologia

Vinculació amb el Museu

Succeí a Ascensi Codina com a Regent de la Secció d'Entomologia del Museu de Ciències Naturals de Catalunya (1932-1935) i del Museu de Zoologia (1935-1939), així com conservador tècnic de l'Institut Municipal de Ciències  Naturals de Barcelona, destinat al Museu de Zoologia (1941-1966), i  director del Museu (1966-1977). Serà una figura cabdal en el desenvolupament de les col·leccions de coleòpters. Les seves principals línies d'estudi seran els anòbids, els tenebriònids i els coleòpters cavernícoles. 

Notes històriques/biogràfiques

Llicenciat en farmàcia per la Universitat de  Barcelona (1932). Fou regent d'entomologia del Museu de Ciències  Naturals de Catalunya (1932-1935) i del Museu de Zoologia (1935-1939),  així com conservador tècnic de l'Institut Municipal de Ciències  Naturals de Barcelona, destinat al Museu de Zoologia (1941-1966), i  director d'aquest Museu (1966-1977).

S'interessà principalment per la fauna cavernícola i ha esdevingut un dels màxims especialistes mundials en algunes famílies de coleòpters. Els tres temes principals de la seva recerca foren, per ordre cronològic, la taxonomia dels coleòpters Tenebrionidae, de la fauna cavernícola i dels coleòpters Anobiidae (veure Obres principals). Fou nomenat membre de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (1969) i doctor honoris causa per la Universitat Autònoma de Barcelona (1982). Fou distingit amb la placa de l'orde d'Alfons X el Savi (1978), el Premi Sant Jordi de la Diputació de Barcelona (1981) i la Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya (1984).

En constituir-se 1972 la gestora que es proposava reprendre les activitats de la Institució Catalana d'Història Natural, en fou elegit president i ratificat en assemblea. Posteriorment, aquell mateix any, en seria elegit formalment president i encapçalaria el primer Consell Directiu ordinari de la represa fins al desembre de 1973.

 

Referències bibliogràfiques

Mateu, Joaquim. Francesc Español i l'entomologia sahariana. Quaderns de Vilaniu, 14 (1988).

Escolà, Oleguer. Francesc Español i el Museu de Zoologia de Barcelona. Quaderns de Vilaniu, 14 (1988).

Galeria de científics catalans <https://scbcientifics.iec.cat/ca/cientifics/espanol-coll-francesc.html>

Francesc Español 50 anys d'obre bioespeleològica <http://biosp.blogspot.com/2019/12/llibre-homenatge-francesc-espanol-1981.html>

 

Cerca

Fitxes

 • Barre de Flandes y Díaz de Manso, Agustín de la

  L'any 1889 el Baró de la Barre, ministre espanyol a Colòmbia, va fer donació al Museu d'una col·lecció d'aus de Colòmbia.

 • Giner Marí, José

  La col·lecció de mol·luscs reunida per José Giner Marí, malacòleg valencià, establert a Sant Agustí, Eivissa, va ser adquirida pel Museu per compra el 1932, juntament amb 46 llibres i fulletons.

 • Almera i Comas, Jaume

  La relació del Museu Martorell amb el Dr. Almera s’inicià a la Junta de Ciències Naturals, de la qual Almera formà part com a vocal des de 1893. El Dr. Faura i Sans el va substituir en la confecció del Mapa Geològic i Topogràfic de Catalunya de la província de Barcelona, les col·leccions del qual van arribar, a partir de 1918, al Museu Martorell quan se’n feu càrrec el Dr. Faura.

 • Faura i Sans, Marià

  A partir de 1917 s’encarrega de la direcció del Servei del Mapa Geològic de Catalunya, la qual cosa el relacionà directament amb el Museu Martorell i el Museu de Catalunya quan la Mancomunitat va passar aquest servei a la Junta de Ciències Naturals. De 1919 a 1921 fou regent de Paleontologia del Museu de Ciències Naturals, regència que es va desvincular del mapa el 1923 i de la qual es va fer càrrec el Dr. Marcet Riba. El Museu Martorell conserva exemplars procedents de la confecció del Mapa Geològic i fòssils recol·lectats durant algunes de les seves excavacions, com l’Elephas de Pedralbes.