Español Coll, Francesc
Referències d'autoritats

Español Coll, Francesc

Valls , 8/10/1907 - Barcelona , 29/6/1999
Camp d'activitat: Entomologia
Funció principal: Empleat del Museu

Vinculació amb el Museu

Succeí a Ascensi Codina com a Regent de la Secció d'Entomologia del Museu de Ciències Naturals de Catalunya (1932-1935) i del Museu de Zoologia (1935-1939), així com conservador tècnic de l'Institut Municipal de Ciències  Naturals de Barcelona, destinat al Museu de Zoologia (1941-1966), i  director del Museu (1966-1977). Serà una figura cabdal en el desenvolupament de les col·leccions de coleòpters. Les seves principals línies d'estudi seran els anòbids, els tenebriònids i els coleòpters cavernícoles. 

Notes històriques/biogràfiques

Llicenciat en farmàcia per la Universitat de  Barcelona (1932). Fou regent d'entomologia del Museu de Ciències  Naturals de Catalunya (1932-1935) i del Museu de Zoologia (1935-1939),  així com conservador tècnic de l'Institut Municipal de Ciències  Naturals de Barcelona, destinat al Museu de Zoologia (1941-1966), i  director d'aquest Museu (1966-1977).

S'interessà principalment per la fauna cavernícola i ha esdevingut un dels màxims especialistes mundials en algunes famílies de coleòpters. Els tres temes principals de la seva recerca foren, per ordre cronològic, la taxonomia dels coleòpters Tenebrionidae, de la fauna cavernícola i dels coleòpters Anobiidae (veure Obres principals). Fou nomenat membre de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (1969) i doctor honoris causa per la Universitat Autònoma de Barcelona (1982). Fou distingit amb la placa de l'orde d'Alfons X el Savi (1978), el Premi Sant Jordi de la Diputació de Barcelona (1981) i la Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya (1984).

En constituir-se 1972 la gestora que es proposava reprendre les activitats de la Institució Catalana d'Història Natural, en fou elegit president i ratificat en assemblea. Posteriorment, aquell mateix any, en seria elegit formalment president i encapçalaria el primer Consell Directiu ordinari de la represa fins al desembre de 1973.

 

Referències bibliogràfiques

AADD (Jordi Ribes, Ramon Margalef, Xavier Bellés, Marina Blas, Néstor Romanyk, Ramon Montoya, Joaquim Mateu, Pere Oromí, Oleguer Escolà, Rosario Nos, Enrique Balcells, Carles Ribera, Antoni Serra, Mercè Durfort, Joaquim Maluquer, Arturo Compte, Alicia Masriera, Pau Pérez, Salvador Vives, Eduard Vives, Jordi Comas)  Quaderns de Vilaniu, 14 (1988): 1-122. <https://www.raco.cat/index.php/QuadernsVilaniu/issue/view/8782>

Galeria de científics catalans <https://scbcientifics.iec.cat/ca/cientifics/espanol-coll-francesc.html>

Associació Catalana de Bioespeleologia, Francesc Español 50 anys d'obra bioespeleològica <http://biosp.blogspot.com/2019/12/llibre-homenatge-francesc-espanol-1981.html>

 

Cerca

Fitxes