CANTIC

Codina i Ferrer, Ascensi, 1876-1932

Codina i Ferrer, Ascensi

Barcelona , 1877 - Barcelona , 20/03/1932
Camp d'activitat: Entomologia

Vinculació amb el Museu

El 1916 oferí en dipòsit una col·lecció d'insectes de tots el ordres juntament amb una col·lecció de cicindèlids. La Junta assignà al mateix Codina l'encàrrec de tenir cura de les col·leccions, assignant-li un lloc al laboratori d'entomologia. Del Museu de Ciències Naturals de Barcelona va ser successivament entre 1918 i 1932: naturalista-agregat, regent de la secció de Coleòpters, miriàpodes i aràcnids i conservador de la secció d'Entomologia. Va investigar preferentment els coleòpters però també els lepidòpters.

Notes històriques/biogràfiques

Va ser membre de la ICHN de la que va ser Tresorer entre 1913 i 1932. 

La seva investigació es va centrar en la fauna de coleòpters de Catalunya, sobre la qual publicà una vuitantena de treballs. Va escriure vàries monografies, sobre el gènere Carabus, sobre els hemípoters i sobre els cicindèlids, publicades a Fauna de Catalunya publicada per l'IEC. Dedicà també a estudiar lepidòpters dels que també va publicar diferents treballs amb estreta col·laboració amb Ignasi de Sagarra. 

Publicacions

Codina i Ferrer, Ascensi. 1920. «Lista inèdita de Homópteros (Hemípteros) de Cataluña. Ascensio Codina». Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, [en línia]: 169-71, https://raco.cat/index.php/ButlletiICHN/article/view/14117 [Consulta: 1-06-2020].

Codina i Ferrer, Ascensi. 1923. «Entomologia de Catalunya: Hemipters. A. Codina». Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, [en línia]: 149-50. <https://www.raco.cat/index.php/ButlletiICHN/article/view/19436> [Consulta: 1-06-2020].

Referències bibliogràfiques

Junta de Ciències Naturals. Acords presos per la Junta de Ciències Naturals: octubre 1916 - juny 1917. Anuari de la Junta de Ciències Naturals, 2(1917): 30. http://bibdigital.rjb.csic.es/ing/Libro.php?Libro=2958&Pagina=34

Cerca

Fitxes

 • Barre de Flandes y Díaz de Manso, Agustín de la

  L'any 1889 el Baró de la Barre, ministre espanyol a Colòmbia, va fer donació al Museu d'una col·lecció d'aus de Colòmbia.

 • Giner Marí, José

  La col·lecció de mol·luscs reunida per José Giner Marí, malacòleg valencià, establert a Sant Agustí, Eivissa, va ser adquirida pel Museu per compra el 1932, juntament amb 46 llibres i fulletons.

 • Almera i Comas, Jaume

  La relació del Museu Martorell amb el Dr. Almera s’inicià a la Junta de Ciències Naturals, de la qual Almera formà part com a vocal des de 1893. El Dr. Faura i Sans el va substituir en la confecció del Mapa Geològic i Topogràfic de Catalunya de la província de Barcelona, les col·leccions del qual van arribar, a partir de 1918, al Museu Martorell quan se’n feu càrrec el Dr. Faura.

 • Faura i Sans, Marià

  A partir de 1917 s’encarrega de la direcció del Servei del Mapa Geològic de Catalunya, la qual cosa el relacionà directament amb el Museu Martorell i el Museu de Catalunya quan la Mancomunitat va passar aquest servei a la Junta de Ciències Naturals. De 1919 a 1921 fou regent de Paleontologia del Museu de Ciències Naturals, regència que es va desvincular del mapa el 1923 i de la qual es va fer càrrec el Dr. Marcet Riba. El Museu Martorell conserva exemplars procedents de la confecció del Mapa Geològic i fòssils recol·lectats durant algunes de les seves excavacions, com l’Elephas de Pedralbes.