Codina i Ferrer, Ascensi

Barcelona , 1877 - Barcelona , 20/03/1932
Camp d'activitat: Entomologia

Vinculació amb el Museu

El 1916 oferí en dipòsit una col·lecció d'insectes de tots el ordres juntament amb una col·lecció de cicindèlids. La Junta assignà al mateix Codina l'encàrrec de tenir cura de les col·leccions, assignant-li un lloc al laboratori d'entomologia. Del Museu de Ciències Naturals de Barcelona va ser successivament entre 1918 i 1932: naturalista-agregat, regent de la secció de Coleòpters, miriàpodes i aràcnids i conservador de la secció d'Entomologia. Va investigar preferentment els coleòpters però també els lepidòpters.

Notes històriques/biogràfiques

Va ser membre de la ICHN de la que va ser Tresorer entre 1913 i 1932. 

La seva investigació es va centrar en la fauna de coleòpters de Catalunya, sobre la qual publicà una vuitantena de treballs. Va escriure vàries monografies, sobre el gènere Carabus, sobre els hemípoters i sobre els cicindèlids, publicades a Fauna de Catalunya publicada per l'IEC. Dedicà també a estudiar lepidòpters dels que també va publicar diferents treballs amb estreta col·laboració amb Ignasi de Sagarra. 

Publicacions

Codina i Ferrer, Ascensi. 1920. «Lista inèdita de Homópteros (Hemípteros) de Cataluña. Ascensio Codina». Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, [en línia]: 169-71, https://raco.cat/index.php/ButlletiICHN/article/view/14117 [Consulta: 1-06-2020].

Codina i Ferrer, Ascensi. 1923. «Entomologia de Catalunya: Hemipters. A. Codina». Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, [en línia]: 149-50. <https://www.raco.cat/index.php/ButlletiICHN/article/view/19436> [Consulta: 1-06-2020].

Referències bibliogràfiques

Junta de Ciències Naturals. Acords presos per la Junta de Ciències Naturals: octubre 1916 - juny 1917. Anuari de la Junta de Ciències Naturals, 2(1917): 30. http://bibdigital.rjb.csic.es/ing/Libro.php?Libro=2958&Pagina=34

Cerca

Fitxes

 • Barre de Flandes y Díaz de Manso, Agustín de la

  L'any 1889 el Baró de la Barre, ministre espanyol a Colòmbia, va fer donació al Museu d'una col·lecció d'aus de Colòmbia.

 • Giner Marí, José

  La col·lecció de mol·luscs reunida per José Giner Marí, malacòleg valencià, establert a Sant Agustí, Eivissa, va ser adquirida pel Museu per compra el 1932, juntament amb 46 llibres i fulletons.

 • Juncadella Vidal-Ribas, Emili

  Promotor de l'expedició del Museu a l'Indoxina francesa el 1929, en la que va ser acompanyat per Aguilar-Amat. Recol·lector d'espècimens zoològics.

 • Masferrer i Rierola, Marià

  Ajudant del laboratori de preparació i taxidèrmia des de l'abril de 1888.