Entomologia de Catalunya: Hemípters
spotlight
Ascenci Codina

Codina i Ferrer, Ascensi

Barcelona , 1877 - Barcelona , 20/03/1932
Field of activity: Entomologia
Main function: Donor | MCNB staff

Publications

Codina i Ferrer, Ascensi. 1920. «Lista inèdita de Homópteros (Hemípteros) de Cataluña. Ascensio Codina». Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, [en línia]: 169-71 [Consulta: 1-06-2020].

Codina i Ferrer, Ascensi. 1923. «Entomologia de Catalunya: Hemipters. A. Codina». Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, [en línia]: 149-50 [Consulta: 1-06-2020].

Bibliographical references

Junta de Ciències Naturals, 1917. Acords presos per la Junta de Ciències Naturals: octubre 1916 - juny 1917. Anuari de la Junta de Ciències Naturals, 2: 30.

Español, Francesc, 1932. Ascensi Codina. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 32 (7-8-9): 239-240.

Search