CANTIC

San Miguel, A. (Alfredo San Miguel Arribas)

San Miguel Arribas, Alfredo

Barcelona , 1917 - Barcelona , 2004
Camp d'activitat: Geologia

Vinculació amb el Museu

L’any 1955 va obtenir una plaça de conservador al Museu Martorell de Geologia, del qual va ser més tard director, fins que es va jubilar, el 1985. Recol·lectà per al Museu molts i variats exemplars de roques ígnies i metamòrfiques entre els quals destaca la col·lecció petrogràfica dels escuts precambrians (Angola, Canadà, països escandinaus, etc.). Tingué especial interès per millorar l’exposició de minerals i va aconseguir alguns bells exemplars mitjançant adquisició. La seva gran afició a la geoplanetologia el va portar a muntar una exposició permanent sobre aquest tema a les sales del Museu amb fotografies i gràfics que explicaven els esdeveniments que anaven tenint lloc a l’espai des que l’home trepitjà la Lluna. Sota la seva direcció es va celebrar el centenari de la fundació del Museu Martorell, es va adquirir la col·lecció de mineralogia de Josep Cervelló, es va acceptar la donació de la col·lecció paleontològica del Dr. Vilalta iel Museu va esdevenir un centre col·laborador de la Facultat de Ciències que acollí alumnes en pràctiques o com a becaris i organitzà conferències i cursos impartits per destacats geòlegs.

Referències bibliogràfiques

Masriera González, A. El Museu Martorell, 125 anys de Ciències Naturals (1878-2003). Barcelona: Institut de Cultura de Barcelona - Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella, 2006.

Cerca

Fitxes

 • Barre de Flandes y Díaz de Manso, Agustín de la

  L'any 1889 el Baró de la Barre, ministre espanyol a Colòmbia, va fer donació al Museu d'una col·lecció d'aus de Colòmbia.

 • Giner Marí, José

  La col·lecció de mol·luscs reunida per José Giner Marí, malacòleg valencià, establert a Sant Agustí, Eivissa, va ser adquirida pel Museu per compra el 1932, juntament amb 46 llibres i fulletons.

 • Almera i Comas, Jaume

  La relació del Museu Martorell amb el Dr. Almera s’inicià a la Junta de Ciències Naturals, de la qual Almera formà part com a vocal des de 1893. El Dr. Faura i Sans el va substituir en la confecció del Mapa Geològic i Topogràfic de Catalunya de la província de Barcelona, les col·leccions del qual van arribar, a partir de 1918, al Museu Martorell quan se’n feu càrrec el Dr. Faura.

 • Faura i Sans, Marià

  A partir de 1917 s’encarrega de la direcció del Servei del Mapa Geològic de Catalunya, la qual cosa el relacionà directament amb el Museu Martorell i el Museu de Catalunya quan la Mancomunitat va passar aquest servei a la Junta de Ciències Naturals. De 1919 a 1921 fou regent de Paleontologia del Museu de Ciències Naturals, regència que es va desvincular del mapa el 1923 i de la qual es va fer càrrec el Dr. Marcet Riba. El Museu Martorell conserva exemplars procedents de la confecció del Mapa Geològic i fòssils recol·lectats durant algunes de les seves excavacions, com l’Elephas de Pedralbes.