Xavier Pascual Torramadé
Xavier Pascual Torramadé

Pascual Torramadé, Xavier

Barcelona , 30/9/1954 - Barcelona , 22/8/2021
Camp d'activitat: Zoologia | Herpetologia

Funció principal:

Vinculació amb el Museu

Membre actiu de la Secció d’Herpetologia del Museu de Zoologia de Barcelona (MZB) durant les dècades dels 80 i 90. Continuà col·laborant a la col·lecció de Vertebrats del MZB fins que aquest va esdevenir Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB) on va romandre col·laborant  fins mitjans de 2021. Com a integrant de la Secció va classificar amfibis i rèptils a mida que s’ordenava la col·lecció d'herpetologia, conservada en formol. Va realitzar campanyes d’estudi de la herpetofauna als Aiguamolls, Montseny i altres llocs.

Fins el 2021 col·laborador actiu de la col·lecció de rèptils i amfibis del Museu, que consta de més de 1.400 amfibis, individus o lots, i més de 1.200 rèptils. Va generar les fitxes en paper de col·lecció, va participar activament en la gestació del sistema de documentació de la col·lecció de zoologia, va col·laborar amb temes d’espècies CITES, va facilitar l’entrada d’algun decomís per a que no es perdessin exemplars zoològics, va col·laborar estretament amb el Termcat per a normalitzar els noms comuns en català d’amfibis i rèptils.

Va ser recol·lector de 261 amfibis i de 129 rèptils, en campanyes d’estudi a l’Alt Empordà, especialment però també en altres comarques. Entres aquestes recol·leccions hi ha la del Holotip i Paratips del tritó del Montseny, recol·lectats per ell i l’Albert Montori.

Notes històriques/biogràfiques

Va estudiar a la Salle Condal  fins a Batxillerat i després la carrera de Biologia a la Universitat de Barcelona. Al final del batxillerat i, sobretot a la Universitat, va començar la seva passió pels amfibis i rèptils, una passió que mai no va abandonar. Durant anys va estudiar aquest grup zoològic amb companys de la carrera i altres persones que va anar coneixent. Va pertànyer a un grup actiu de joves, que estudiaven les espècies de granotes, serps i tortugues, van fer recol·leccions i identificacions d’exemplars, van publicar articles i van compartir celebracions. Treballà com a inspector de consum a la Generalitat de Catalunya durant tota la vida laboral. La feina li permetia temps per a les seves aficions, per això no va voler progressar dins la carrera professional. Volia tenir llibertat per a gaudir del que l’apassionava, la zoologia, el cinema i el Barça. Es capbussava a les seves aficions, amb passió, molta dedicació i molt de gaudi. Era extremament meticulós i endreçat, elaborava fitxes amb anotacions tant dels exemplars d’herpetologia que revisava al Museu com de les pel·lícules que veia. Era membre de la Societat Catalana d’Herpetologia i de l’Associació d’Amics del Museu. Va ser un especialista reconegut en el seu àmbit, va atendre consultes d’altres institucions i països. Era reservat i molt tímid, afable i divertit amb les persones més properes. 

Publicacions

Referències bibliogràfiques

Cerca

Fitxes

 • Nos Ronchera, Roser

  Roser Nos

  De 1947 a 1961: primer va ser becària del Museu de Zoologia de Barcelona, dedicada a tasques vinculades a la col·lecció de malacologia, ictiologia i la biblioteca, així com la divulgació. Cobrava unes 800 pessetes al mes, L'any 1954 va guanyar per oposició una plaça de bibliotecària que tanmateix la manté també vinculada a les seves activitats anteriors. El salari era de 1250 pessetes mensuals.

  De 1978 a 1989: directora del Museu de Zoologia de Barcelona, fins a la seva jubilació. Va dedicar una part important de la seva gestió a dignificar els espais del Museu de Zoologia de Barcelona i va incrementar les instal·lacions científiques amb un ambiciós espai soterrani. Així mateix va renovar l'oferta expositiva gràcies a un modern programa d'exposicions temporals.

  1993: sòcia número u i primera presidenta de la junta directiva de l'Associació d'Amics del Museu de Zoologia de Barcelona, actualment Associació d'Amics del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

 • Maluquer i Nicolau, Josep

  Josep Maluquer i Nicolau

  El 1915 és designat vocal tècnic de la Junta de Ciències Naturals. El febrer de 1916 és nomenat Secretari de la Junta. Va presentar un pla que incloïa la creació de laboratoris, l'ampliació del Museu i dels seus serveis, un pla de publicacions, el nomenament d’agregats i la contractació de tècnics, entre ells vàries dones. Es redactaren i aprovaren uns nous estatuts i un pla d'aprofitament de l'espai i els edificis del Parc. La Junta aprovà un pressupost extraordinari per a obres destinat a transformar el Castell dels Tres Dragons, Museu de Catalunya. Concretament els espais centrals de les plantes inferiors i laboratoris, a les torres dels angles. Es van remodelar espais  emblemàtics com la Biblioteca i la sala de malacologia van ser moblats a iniciativa seva, el Museu de Catalunya que va passar a ser Museu de Zoologia. El 28 d’abril de 1920 tingué lloc la inauguració de les noves instal·lacions del Museu de Catalunya.

  El 1917 creà, amb el suport de Joaquín de Borja, la Secció Oceanogràfica del Museu que impulsà fins el 1920. La secció comptava amb una xarxa de contactes amb altres centres similars com el del Laboratori de Porto-Pi de Palma de Mallorca, la Estación de Biología Marítima de Santander; l'Institut Océanographique de Monaco o el Laboratori Oceanogràfic de Nàpols. Publicà el projecte d'Institut Oceanogràfic de Catalunya que havia preparat, conjuntament amb els arquitectes municipals de Barcelona Antoni de Falguera (1876-1945) i Joaquim Vilaseca (1885-1963), per sotmetre'l a l'aprovació de l' Ajuntament i de la Mancomunitat. A més de laboratoris, aquaris, vivers, museu i biblioteca, s'hi preveia la instal·lació d'una escola de nàutica i d'una escola de pesca. L 'Ajuntament el declarà "vist amb satisfacció" a la seva sessió de l'1 d'octubre de 1919.

  Va crear vincles estrets amb altres institucions de referència, com el Senkenberg de Frankfurt, altres museus alemanys i el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Va introduir al Dr. Haas al Museu i va promoure la recerca zoològica.

  A finals de 1917 va estar a punt de dimitir pel malestar en el sí de la Junta degut a les seves decisions de contractar persones que no provenien del món acadèmic sinó del món naturalista, per contractar dones i per discrepàncies sobre les línies de recerca.

  El 1920 va adquirir per encàrrec de la Junta llibres i revistes a Alemanya. Representen el fonamental de les sèries antigues de revistes alemanyes i d'altres procedències dels actuals Institut Botànic, Museu de Geologia i Museu de Zoologia de Barcelona.

  El març de 1920 presentà la seva dimissió de la Secretaria de la Junta de Ciències Naturals, càrrec en el qual el succeiria Pius Font i Quer. 

 • Martorell i Peña, Francesc

  Martorell i Peña, Francesc

  Llegà a l'Ajuntament de Barcelona les seves col·leccions d’història natural, arqueologia i etnologia, a més d’una suma de diners que es va invertir en la construcció del primer edifici de Barcelona dissenyat per complir la funció de museu, el Museu Martorell, nucli original de l'actual Museu de Ciències Naturals. El 1888 el Museu Martorell va publicar a cura d'Artur Bofill i Poch el catàleg complet de la col·lecció original de mol·luscs de Francesc Martorell.

 • Bofill i Poch, Artur

  Artur Bofill i Poch

  L'any 1887 va ser nomenat conservador del Museu Martorell. Exercí de director del Museu entre 1891 i 1920. En jubilar-se del càrrec, cedí les seves col·leccions personals al Museu, i continuà desenvolupant la seva activitat científica com a regent de la secció de malacologia.