Novellas i Bofill, Santiago

Camp d'activitat: Zoologia
Funció principal: Recol·lector

Vinculació amb el Museu

Fou recol·lector de col·leccions zoològiques del Museu en el període entre 1918 i 1925, bàsicament els llocs de recol·lecció són localitats de Catalunya, tot i que hi ha algunes localitats de Marroc i Mallorca. A la col·lecció inventariada es conserven més de 1.140 exemplars d'aus, gairebé 500 de mamífers, més de 25 amfibis, 45 rèptils, més de 540 artròpodes i 136 mol·luscs.

Notes històriques/biogràfiques

Fou admès a la ICHN el 1920 com a recol·lector de col·leccions zoològiques.

Cerca

Fitxes