Roser Nos
Roser Nos, bilbioteca Museu de Zoologia de Barcelona

Altres noms

Rosario Nos - Mª Rosario Nos de Nicolau

Nos Ronchera, Roser

Tortosa, Tarragona , 15/05/1924 - Barcelona , 09/01/2018
Camp d'activitat: Etologia | Malacologia | Ornitologia

Vinculació amb el Museu

De 1947 a 1961: primer va ser becària del Museu de Zoologia de Barcelona, dedicada a tasques vinculades a la col·lecció de malacologia, ictiologia i la biblioteca, així com la divulgació. L'any 1954 guanya per oposició una plaça de bibliotecària que tanmateix la manté vinculada a les seves activitats anteriors.

De 1978 a 1989: directora del Museu de Zoologia de Barcelona, fins a la seva jubilació. Va dedicar una part important de la seva gestió a dignificar els espais del Museu de Zoologia de Barcelona i va incrementar les instal·lacions científiques amb un ambiciós espai soterrani. Així mateix va renovar l'oferta expositiva gràcies a un modern programa d'exposicions temporals.

1993: sòcia número u i primera presidenta de la junta directiva de l'Associació d'Amics del Museu de Zoologia de Barcelona, actualment Associació d'Amics del Museu de Ciències Naturals de Barcelona .

Notes històriques/biogràfiques

Estudis primaris a Sant Jordi del Maestrat, Castelló.

1944: títol de Mestra Nacional, Escola Normal de Magisteri de Castelló.

!944-1953: professora de ciències naturals en diversos centres d'educació secundària de Barcelona.

1946: llicenciatura de Ciències Naturals, Universitat de Barcelona. Premi Extraordinari de final de carrera.

1961-1978: entre els dos períodes de vinculació al museu va ser Conservadora del Parc Zoològic de Barcelona.

1984: va participar activament en la fundació de la Sociedad Española de Etología, avui dia Sociedad Española de Etología y Ecología Evolutiva. L'actual SEEE rememora el seu origen amb una fotografia del grup promotor, on Roser Nos és ben visible al centre de la imatge File:Icon External Link.png.

2018: menció honorífica, a títol pòstum, dels primers premisNAT atorgats pel Museu de Ciències Naturals de Barcelona  .

Publicacions

Sacchi, C. F. & Nos, R. 1958. Quelques distributions intéressantes des mollusques terrestres ibériques. Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada, 27:89–95.

Nos, Mª Rosario. 1960. Datos para el estudio del género Rattus en Cataluña. Miscel·lànea Zoològica, 1(3):119-122.

Nos, Mª Rosario, 1961. Hallazgo del Tetragonurus Cuvieri Risso en las costas catalanas. Miscel·lània Zoològica, 1(4):133-137.

Nos, MA Rosario. 1961. Estudio de los ovillos regurgitados por una pareja de Tyto alba en la comarca de la Maresma (Prov. de Barcelna). Miscel·lània Zoològica, 1(4):139-146.

Nos de Nicolau, Mª Rosario. 1963. Animales de Zoo. Revista del Zoo, 2:40-41.

Nos de Nicolau, Mª Rosario. 1964. Historia y geografía de los loros. Revista del Zoo, 3:32-34.

Nos de Nicolau, Mª Rosario. 1965. El bisonte de Europa. Bison bonasus L. Revista del Zoo,4:11-16.

Nos de Nicolau, Rosario. 1966. El concepto de territorio en los animales. Revista del Zoo, 5:26-28.

Nos de Nicolau, Rosario. 1966. Los antílopes del Parque Zoológico de Barcelona. Revista del Zoo, 6:27-29.

Nos de Nicolau, Rosario. 1967. El comportamiento de los animales. Revista del Zoo, 7:33-35.

Nos de Nicolau, Rosario. 1969. El aquarama, nuevo ambiente del Zoo. Revista del Zoo, 8:8-11.

Nos de Nicolau, Rosario. 1970. Los animales conversan. Revista del Zoo, 9:21-22;24-25.

Nos, Rosario. 1971. La agresividad en los animales. Revista del Zoo, 10:18-19.

Nos de Nicolau, Rosario. 1971. El aprendizaje en los animales. Revista del Zoo, 11:14-17.

Nos de Nicolau, Rosario. 1971. Las relaciones Madre-Hijo en los animales. Revista del Zoo, 12:17-20.

Nos de Nicolau, Rosario. 1972. Los juegos de Copito y Muni. Revista del Zoo, 13:30-33.

Nos de Nicolau, Rosario. 1972. El Zoo para qué y para quién. Revista del Zoo, 14:26-29.

Nos de Nicolau, Rosario. 1972. Origen y evolución de la conducta animal. Revista del Zoo, 15:15-18.

Nos de Nicolau, Rosario. 1973. Colibrís en el Zoo de Barcelona. Revista del Zoo, 16:7-9.

Nos de Nicolau, Rosario. 1973. Infancia de "copito de nieve". Revista del Zoo, 17:11-13.

Nos, Rosario. 1973. Mecanismos que regulan la convicencia de las Aves en cautividad. Revista del Zoo, 17:16-18.

Nos, Rosario. 1973. El quehacer de los habitantes del Aviario. Revista del Zoo, 18:17-20.

Nos de Nicolau, Rosario. 1973. Conducta y supervivencia animal. Revista del Zoo, 19:8-10.

Nos, Rosario. 1974. El orden del picoteo. Revista del Zoo, 21:17-20.

Nos, Rosario. 1975. La comunicación, una necesidad vital en algunas aves. Revista del Zoo, 22:15-18.

Nos, Rosario. 1975. Los "tejedores" del Zoo de Barcelona. Revista del Zoo, 23:12-14.

Nos, Rosario. 1975. El control de la agresividad, medida eficaz para mantener el control en aves cautivas. Revista del Zoo, 24:12-15.

Nos, Rosario. 1975. La conducta de las aves favorece su supervivencia. Bases biológicas de la conducta del género Larus. Immersión y Ciencia, 8-9(4):35-41.

Nos, Rosario. 1976. El Guacamayo Jacinto. Biohgrafía breve de un guacamayo singular. Revista del Zoo, 25:7-9.

Nos, Rosario. 1976. Alteraciones fisiológicas del líder en función del stress. Revista del Zoo, 26:16-18.

Nos, Rosario. 1976. El arte de convivir con las aves. Revista del Zoo, 27:28-31.

Nos, Rosario. 1977. Homosexualidad en las aves cautivas. Revista del Zoo, 28:17-18.

Nos, Rosario. 1977. El espulgamiento, una agresión ritualizada. Revista del Zoo, 29:11-12.

Nos, Rosario. 1978. La violencia de las aves. Revista del Zoo, 30:23-25.

Nos, Rosario. 1978. El canto de los pájaros. Revista del Zoo, 31:17-19.

Nos, Rosario. 1978. Mecanismos sociales. Revista del Zoo, 32:13-15.

Camerino, M.; Flos, J.; Nos, R.; Sala, J.; Tarrida, V. & Uribe, F. 1979. Dinàmica de l'estructura social de les cotorretes del Cap Negre, Nandayus nendai (Aves, Psittacidae) en captivitat. Miscel·lània Zoològica, 5:125-147. 

Uribe,F.; Nos, R. & Camerino, M. 1982. Differences between the social behaviour of two species of macaws of the genus Ara (Aves, Psittacidae) in captivity. Miscel·lània Zoològica, 6:103-108.

Uribe, Francesc: Nos, Roser; Omedes, Anna & Prats, Carme. 1982. El so de la natura. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. 62 pp.

Nos, Roser. 1984. Homenatge del Museu de Zoologia a tres malacòlegs catalans. Lluís Gasull Martínez, Carles Altimira Aleu i Jaume Bot Arenas. Miscel·lània Zoològica 8:311-312.

Batllori, X. & Nos, R. 1985. Preencia de la Cotorrita Gris (Myiopsitta monachus) y de la Cotorrita de Collar (Psittacula krameri ) en el Área Metropolitana de Barcelona. Miscel·lània Zoològica, 9:407-411.

Nos, Rosario & Uribe, Francesc. 1987. El sonido de la naturaleza. La Vanguardia , 9/08/1987, p. 31.

 

Referències bibliogràfiques

Bonet Parés, Diana. 2016. Roser Nos. Dones, ciència i professionalització a la Barcelona del franquisme. Treball final de Màster dirigit per Oliver Hochadel, Universitat Autònoma de Barcelona. 108 pp.

Jordà, Cristòfol; Senar, Joan Carles & Uribe, Francesc. 2018. Roser Nos: in memoriam. Associació d'Amics del Museu de Ciències naturals de Barcelona [web].

Senar, J.C. & Uribe, F. 2008. Historia de la Etología es España: reparando algunos olvidos. Etologuía, 21:31-39.

Uribe, Francesc & Omedes, Anna, 2018. Una dona valenta. La Vanguardia, 14/01/2018, p.45.

Uribe, Francesc; Senar, Joan Carles & Jordà, Cristòfol. En memòria de Roser Nos: una breu història d'algú que va estimar i potenciar l'ornitologia. L'Abellerol , 56: 31-33.

Cerca

Fitxes

 • Barre de Flandes y Díaz de Manso, Agustín de la

  L'any 1889 el Baró de la Barre, ministre espanyol a Colòmbia, va fer donació al Museu d'una col·lecció d'aus de Colòmbia.

 • Giner Marí, José

  La col·lecció de mol·luscs reunida per José Giner Marí, malacòleg valencià, establert a Sant Agustí, Eivissa, va ser adquirida pel Museu per compra el 1932, juntament amb 46 llibres i fulletons.

 • Almera i Comas, Jaume

  La relació del Museu Martorell amb el Dr. Almera s’inicià a la Junta de Ciències Naturals, de la qual Almera formà part com a vocal des de 1893. El Dr. Faura i Sans el va substituir en la confecció del Mapa Geològic i Topogràfic de Catalunya de la província de Barcelona, les col·leccions del qual van arribar, a partir de 1918, al Museu Martorell quan se’n feu càrrec el Dr. Faura.

 • Faura i Sans, Marià

  A partir de 1917 s’encarrega de la direcció del Servei del Mapa Geològic de Catalunya, la qual cosa el relacionà directament amb el Museu Martorell i el Museu de Catalunya quan la Mancomunitat va passar aquest servei a la Junta de Ciències Naturals. De 1919 a 1921 fou regent de Paleontologia del Museu de Ciències Naturals, regència que es va desvincular del mapa el 1923 i de la qual es va fer càrrec el Dr. Marcet Riba. El Museu Martorell conserva exemplars procedents de la confecció del Mapa Geològic i fòssils recol·lectats durant algunes de les seves excavacions, com l’Elephas de Pedralbes.